Pravo na nezaborav

Etnografski institut SANU

Pravo na nezaborav

Godina: 2017.

ISBN: 978-86-7587-087-6, 978-86-80186-19-1

Etnografski institut SANU je u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Ministarstvom spolјnih poslova Republike Srbije objavio Zbornik radova „Pravo na nezaborav (pravni i antropološki aspekti kulture sećanja na žrtve NDH u Drugom svetskom ratu)". Radovi u Zborniku posvećeni su 75-godišnjici osnivanja Jasenovca. Iz Etnografskog instituta SANU radove su objavili prof. dr Dragana Radojičić, dr Aleksandra Pavićević, dr Gordana Blagojević, dr Milesa Stefanović Banović i mr Branislav Pantović. 

Urednici: Gideon Grajf, Beri Lituči, Jovan Ćirić, Dragana Radojičić.

Uređivački odbor: Vasilije Đ. Krestić, Abraham Kriger, Volfgang Rorbah, Ljiljana Nikšić, Marina Martinova, Šel Magnuson, Dario Vidojković, Knut Flovik Toresen.

Recezentski tim: Đorđe Ignjatović, Dragan Simeunović, Momčilo Pavlović, Branko Ćupurdija, Ivana Bašić, Srđan Radović.

Sekretari uredništva: Mina Zirojević, Branislav Pantović.

Zbornik radova je objavljen pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, a u suizdavaštvu sa Institutom za uporedno pravo.