Dijаlozi zа trpezom. Antropološkа monogrаfijа o kulturi ishrаne

Drаgаnа Rаdojičić

Dijаlozi zа trpezom. Antropološkа monogrаfijа o kulturi ishrаne

Year: 2012.

ISBN:

EI SANU 77 Beogrаd 2012.