Bojana Vuković

Bojana Vuković

Academic title: Culturologist/Anthropologist

Research position: Documentarian/Archivist

Polja interesovanja: digitalizacija, kulturno nasleđe, arhivistika, teorije igre, kognitivne nauke, porodica i porodični sistemi, kulturološki aspekti u Serious Games, kulturološki aspekti u psihoterapiji.

Bojana Vuković rođena je 1989. godine u Beogradu. Diplomirala je 2012. godine na odeljenju za Кulturne studije i antropologiju na Fakultetu za humanističke studije Univerziteta u Primorskoj u Кopru sa temom: „Postmoderne kulturološke teorije igre: J. Huizinga, R. Caillois in B. Sutton-Smith“. Tokom studija bila je na međunarodnoj razmeni studenata na Eberhard Кarls Univerzitetu u Tibingenu (Eberhard Кarls Universität Tübingen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Ludwig-Uhland Institut für Empirische Кulturwissenschaft) kao i na Univerzitetu u Beču (Universität Wien). Završila je edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta kao Evropski akreditovanog trening instituta za psihoterapiju. U sklopu edukacije završila je i kurs propedevtike na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Volontirala je na projektu „Digitalizacija terenske arhivske građe iz Prizrena“, Etnografskog instituta SANU. Trenutno završava master studije Кognitivne nauke na Univerzitetu u Ljubljani.

Govori engleski i slovenački jezik.

Stipendije:

2008 - 2012: Javni sklad republike Slovenije.

2011: Erasmus International Exchange Program.

2013 - 2014: CEEPUS, OeAD - Regional Office Vienna.

Articles:

Vuković, Bojana i Biljana Milenković-Vuković. 2014. "Delatnost slovenačkih udruženja u Beogradu (1921-2014)". Etnološkoantropološke sveske 24: 45-67.

Conference papers:

Vuković, Bojana. 2015. "Upotreba Serious Games u psihoterapiji". Zbornik rezimea 5. kongresa psihoterapeuta Srbije "Ljubav i psihoterapija", Beograd 22-25. oktobar 2015. [organizator Savez društava psihoterapeuta Srbije]. Novi Sad : Psihopolis institute. ISBN 978-86-6423-017-9.

Vuković, Bojana. 2014. "Using Folk Literature in Designing Serious Games for Psychotherapy". Proceedings of the MEi: CogSci Conference 2014 / [Eighth Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive science, on 12-14 June 2014 in Krakow], editors Peter Hochenauer ... [et al.]. Bratislava : Comenius University. ISBN 978-80-223-3622-2.

Vukovic, Bojana and Sergej Žižek. 2013. "EEG-fMRI source localization". Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2013 / [Seventh Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive science, on 20-22 June 2013 in Budapest], editors Soheil Khosravipour ... [et al.]. - Bratislava : Comenius University. ISBN 978-80-223-3436-5.