Emilija Kartalija

Emilija Kartalija

Academic title: master

Research position: Research Assistant

Polja istraživanja: rodne studije, horor književnost, popularna kultura, naučna fantastika, kognitivna antropologija, srodstvo, incest tabu.

Emilija Кartalija je istraživačica pripravnica u Etnografskom institutu SANU. Rođena je 1997. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završila je osnovne i master studije, te upisala doktorske studije. Diplomirala je 2020. godine odbranivši diplomski rad na temu Telo kao osnov identiteta vampirice u srpskoj književnosti. Godinu dana kasnije odbranila je master tezu Sociokulturni položaj žene u savremenom naučnofantastičnom narativu: primer televizijske serije „Zapadni svet“, a potom iste godine upisala doktorske studije.

U svojim radovima spaja istraživanje tradicionalnog i savremenog – na primer, položaja žene u patrijarhatu i analizu popularne kulture – čime se uklapa u naučnoistraživačku tradiciju koju negujemo u srpskoj etnologiji-antropologiji, decenijama nastojeći da istraživanje društva i kulture zadrži visok teorijsko-metodološki nivo paralelno tematskim inovacijama.

U doktorskoj disertaciji bavi se fenomenom incest tabua kojem pristupa iz perspektive kognitivne antropologije, posmatrajući ga kao oruđe kulturne kognicije, odnosno kao kulturno-kognitivnu kategoriju kojom se, putem različitih ustanova, u ljudskim društvima i kulturama ustrojavaju polne dostupnosti, a putem toga uređuju srodnički sistem i stvarnost.

Osim standardnih nastavnih aktivnosti tokom školovanja, uvedena je i u istraživački rad u sociologiji i etnologiji-antropologiji, kroz Evropsko društveno istraživanje, projekat mišljenjem Nacionalnog saveta klasifikovan u kategoriju od ,,posebnog značaja“.