ХЕРОИНЕ
Наслеђе еманципације: оснаживање Ромкиња кроз изградњу мрежа солидарности


Пројекат ХЕРОИНЕ фокусира се на питање еманципације Ромкиња у Србији, користећи методологију која настоји да превазиђе ограничења у досадашњим истраживањима. Дизајниран је као колаборативна пракса која истиче партнерство са заједницом кроз примену партиципативног методолошког алата мапирања заједнице.

Основна идеја пројекта је да се кроз партиципативно истраживање и прикупљање података понуди оквир за разумевање процеса еманципације Ромкиња у појединим заједницама у Србији. Учешће ромских жена у свим фазама имплементације, од дизајна истраживања преко прикупљања података до њихове коначне селекције омогућава не само то да се њихови гласови и перспективе чују, већ доприносе и оснаживању капацитета саме заједнице. Резултати пројекта, попут Приручника за мапирање заједнице, публикације и мобилне изложбе посвећене еманципацији Ромкиња, на тај начин постају колаборативни производ који показује сву њихову снагу и резилијентност.

Мапирање заједнице, као методолошки темељ пројекта, представља оруђе које у својој основи има за циљ оснаживање заједница, кроз идентификовање постојећих ресурса и преимућстава, али и постојећих изазова. У питању је приступ „одоздо нагоре“, који препознаје важност гласова који долазе из локалне заједнице у дефинисању њеног функционисања. Ова методологија активно укључује Ромкиње у процес прикупљања грађе, омогућавајући им кључну улогу у доношењу одлука током читавог процеса.

Kључне заинтересоване стране у пројекту су Ромкиње из различитих заједница, али и истраживачи, доносиоци одлука као и грађанке и грађани заинтересовани за положај Ромкиња у друштву и њихово оснаживање и еманципацију. 


Носилац пројекта: Етнографски Институт САНУ.
Партнери: Филозофски факултет Универзитета у Београду и Ромски женски центар Бибија.
Пројекат финансира: Центар за промоцију науке.

Контакт: heroines2024@gmail.com

logo
logo
logo