Научно веће

Дугогодишњи председник Научног већа Етнографског института САНУ био је академик Драгослав Антонијевић, а чланови су били др Никола Пантелић, др Душан Дрљача и др Иван Чоловић. Од 2011. до 2019. године председница Научног већа била је др Александра Павићевић. Данас Научно веће броји 29 доктора наука (7 научних саветника, 12 виших научних сарадника и 10 научних сарадника). Научним већем председава др Младена Прелић.