Теодора Јовановић

Теодора Јовановић

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач сарадник

Поља истраживања: антропологија миграција, ангажована антропологија, антропологија религије, економска антропологија

Образовање/стечена звања

2019 стекла звање истраживач сарадник Етнографског института САНУ

2018 стекла звање истраживач приправник Етнографског института САНУ

2017 одбранила мастер на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2016 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2018 Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти

2020 Европски режим ирегуларизираних миграција на периферији ЕУ: од етнографије до појмовника, Институт за етнологију и фолклористику (Загреб)

2018/2019 Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси (МПНТ РС 177027), Етнографски институт САНУ

Међународне конференције, научни скупови и летње школе

2019 Contemporary Populism and its Political Consequences: Discourses and Practices in Central and South-Eastern Europe, Београд, Србија

2018 Migration on the Western Balkans: From Transit to Reception, Београд, Србија

Остало

2020 LEt's Talk about drugs – new MEthods of communication with youth, невладина организација „Ре Генерација“, пројекат Евроазијске мреже за смањење штете, Еразмус + КА2

2018 Приступ услугама међу бившим корисницима затворених програма замене игала у Београду и Будимпешти, пројекат невладине организације „Ре Генерација“ и „Rights Reporter“ фондације

2017/2018 Избеглице у градовима, пројекат Фајнштајн међународног центра у оквиру Тафтс Универзитета у Бостону

2016/2017 Центар за помоћ избеглицама „Миксалиште“, Миксер удружење, Београд