Култура свих или култура за све

Нина Аксић

Култура свих или култура за све

Година: 2023.

СМС и вибер порука

Милина Ивановић Баришић

СМС и вибер порука

Година: 2023.

Срби у Румунији. Том II : етнолошка истраживања Божића, крсне славе и свадбе

Милина Ивановић Баришић, Ђорђина Трубарац Матић, Бојана Богдановић

Срби у Румунији. Том II : етнолошка истраживања Божића, крсне славе и свадбе

Година: 2022.

Срби у Румунији. Том 1. Етнолошка истраживања и синтезе: наслеђе, култура, порекло

Ивица Тодоровић, Нинa Аксић

Срби у Румунији. Том 1. Етнолошка истраживања и синтезе: наслеђе, култура, порекло

Година: 2022.

Замишљена домовина: клубови, идентитет и интеграција српских гастарбајтера у Бечу

Милош Рашић

Замишљена домовина: клубови, идентитет и интеграција српских гастарбајтера у Бечу

Година: 2022.

Љубавне нити: концепт љубави у европској и српској култури

Ивана Башић

Љубавне нити: концепт љубави у европској и српској култури

Година: 2021.

Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути

Марта Стојић Митровић

Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути

Година: 2021.

Погребне праксе у Србији

Александрa Павићевић

Погребне праксе у Србији

Година: 2021.

Космологика: контекстуализација популарне космологије

Милан Томашевић

Космологика: контекстуализација популарне космологије

Година: 2020.

Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Ладa Стевановић

Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Година: 2020.

Нисмо прекидали са Гором: eтницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Нисмо прекидали са Гором: eтницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду

Година: 2020.

Снови o прошлости и традицији: Олга Бенсон

Љиљана Гавриловић, Биљана Миленковић-Вуковић

Снови o прошлости и традицији: Олга Бенсон

Година: 2019.

Антропологија града: политичко конструисање простора

Бојана Богдановић

Антропологија града: политичко конструисање простора

Година: 2019.

У јеленовом колу

Ђорђина Трубарац Матић

У јеленовом колу

Година: 2019.

Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Сања Златановић

Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Година: 2018.

Гусле наше насушне

Ђорђина Трубарац Матић

Гусле наше насушне

Година: 2018.

Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова

Ур. Љиљана Гавриловић

Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова

Година: 2017.

Одевање у околини Београда: друга половина 19. и прва половина 20. века

Милина Ивановић Баришић

Одевање у околини Београда: друга половина 19. и прва половина 20. века

Година: 2017.

Етнички симболи и миграције: српске заједнице у САД и Канади

Мирослава Лукић Крстановић, Мирјана Павловић

Етнички симболи и миграције: српске заједнице у САД и Канади

Година: 2016.

Пламена тела: спаљивање мртвих у Србији - од паганског ритуала до модерне кремације

Александра Павићевић

Пламена тела: спаљивање мртвих у Србији - од паганског ритуала до модерне кремације

Година: 2016.

Слике у речима

Ивана Башић

Слике у речима

Година: 2016.

Стварније од стварног: антропологија Азерота

Љиљана Гавриловић

Стварније од стварног: антропологија Азерота

Година: 2016.

Од мистерије до спектакла: eсеји о смрти у Србији од 19–21. века

Александра Павићевић

Од мистерије до спектакла: eсеји о смрти у Србији од 19–21. века

Година: 2015.

Медитерански свјети са мајстором приповедачем

Драгана Радојичић

Медитерански свјети са мајстором приповедачем

Година: 2015.

Kосово и Метохија у издањима Етнографског института САНУ (1951–1998)

Прир. Драгана Радојичић

Kосово и Метохија у издањима Етнографског института САНУ (1951–1998)

Година: 2014.

Београдски одоними

Срђан Радовић

Београдски одоними

Година: 2014.

Ми смо Немци

Александар Крел

Ми смо Немци

Година: 2013.

Месечева граматика

Ивана Башић

Месечева граматика

Година: 2013.

Срби у Темишвару

Мирјана Павловић

Срби у Темишвару

Година: 2012.

Срби у Солуну у првој половини 20. века: o религијској припадности и етничком идентитету

Гордана Благојевић

Срби у Солуну у првој половини 20. века: o религијској припадности и етничком идентитету

Година: 2012.

Дијалози за трпезом: aнтрополошка монографија о култури исхране

Драгана Радојичић

Дијалози за трпезом: aнтрополошка монографија о култури исхране

Година: 2012.

Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг: компаративни поглед

Софија Милорадовић

Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг: компаративни поглед

Година: 2012.

Наслеђивање између обичаја и закона

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Наслеђивање између обичаја и закона

Година: 2011.

Сви наши светови: o антропологији, научној фантастици и фантазији

Љиљана Гавриловић

Сви наши светови: o антропологији, научној фантастици и фантазији

Година: 2011.

Време (без) смрти

Александра Павићевић

Време (без) смрти

Година: 2011.

Спектакли XX века: музика и моћ

Мирослава Лукић-Крстановић

Спектакли XX века: музика и моћ

Година: 2010.

Света структура: трагање за јединственом основом културних феномена

Ивица Тодоровић

Света структура: трагање за јединственом основом културних феномена

Година: 2009.

Копаонички говор: eтногеографски и културолошки приступ

Првослав Радић

Копаонички говор: eтногеографски и културолошки приступ

Година: 2009.

Смех на погребу: aнтички грчки погребни ритуал у родној и антрополошкој перспективи

Лада Стевановић

Смех на погребу: aнтички грчки погребни ритуал у родној и антрополошкој перспективи

Година: 2009.

Антропологија научне фантастике: традиција у жанровскоj књижевности

Иван Ђорђевић

Антропологија научне фантастике: традиција у жанровскоj књижевности

Година: 2009.

Слике Европе: истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века

Срђан Радовић

Слике Европе: истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века

Година: 2009.

Смрт и оностраност у клетвама

Ласта Ђаповић

Смрт и оностраност у клетвама

Година: 2009.

O политикама, идентитетима и друге музејске приче

Љиљана Гавриловић

O политикама, идентитетима и друге музејске приче

Година: 2009.

Making the intangible tangible: the new interface of cultural heritage

Драгана Русалић

Making the intangible tangible: the new interface of cultural heritage

Година: 2009.

(Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века

Младена Прелић

(Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века

Година: 2008.

Слике из Боке

Драгана Радојичић

Слике из Боке

Година: 2008.

Живот Срба у Гораждевцу

Милета Букумирић

Живот Срба у Гораждевцу

Година: 2007.

Култура у излогу: ка новој музеологији

Љиљана Гавриловић

Култура у излогу: ка новој музеологији

Година: 2007.

Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Милина Ивановић-Баришић

Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Година: 2007.

Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Никола Пантелић

Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Година: 2007.

На удару идеологија: брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Александра Павићевић

На удару идеологија: брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Година: 2006.

Између култура Истока и Запада

Драгана Радојичић

Између култура Истока и Запада

Година: 2006.

Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Љиљана Гавриловић

Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Година: 2006.

Срби у Калифорнији

Гордана Благојевић

Срби у Калифорнији

Година: 2005.

Ритуал ума

Ивица Тодоровић

Ритуал ума

Година: 2005.

Балкански костими Николе Арсеновића

Љиљана Гавриловић

Балкански костими Николе Арсеновића

Година: 2004.

Приповедање Рома/Цигана: од беде до културе

Јелена Чворовић

Приповедање Рома/Цигана: од беде до културе

Година: 2004.

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Софија Милорадовић

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Година: 2003.

Традиционално и савремено у култури Срба

Ур. Драгана Радојичић

Традиционално и савремено у култури Срба

Година: 2003.

Свадба - прича о идентитету: Врање и околина

Сања Златановић

Свадба - прича о идентитету: Врање и околина

Година: 2003.

Обичаји животног циклуса у градској средини

Ур. Зорица Дивац

Обичаји животног циклуса у градској средини

Година: 2001.

Сроднички односи у Врању

Јадранка Ђорђевић

Сроднички односи у Врању

Година: 2001.

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Александра Павићевић

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Година: 2000.

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама

Никола Пантелић

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама

Година: 1998.

Српски митолошки речник

Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић

Српски митолошки речник

Година: 1998.

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Ур. Никола Пантелић

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Година: 1997.

Антропологија Едмунда Лича

Бојан Жикић

Антропологија Едмунда Лича

Година: 1997.

Горње Драгачево: етнолошко проучавање културних промена

Десанка Николић

Горње Драгачево: етнолошко проучавање културних промена

Година: 1996.

Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја

Радослав Д. Павловић

Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја

Година: 1995.

Земља: веровања и ритуали

Ласта Ђаповић

Земља: веровања и ритуали

Година: 1995.

Горња села: насеља и становништво

Мирко Раичевић

Горња села: насеља и становништво

Година: 1994.

Становништво Прокупља

Вујадин Рудић

Становништво Прокупља

Година: 1992.

Срби у Канади: живот и симболи идентитета

Мирослава Лукић-Крстановић

Срби у Канади: живот и симболи идентитета

Година: 1992.

Етнолошка истраживања ужичког краја

Ур. Никола Пантелић

Етнолошка истраживања ужичког краја

Година: 1992.

Наслеђе и савременост: друштвени живот у селима чачанског и горњомилановачког краја

Никола Пантелић

Наслеђе и савременост: друштвени живот у селима чачанског и горњомилановачког краја

Година: 1991.

Омладинска поткултура у Београду: симболичка пракса

Инес Прица

Омладинска поткултура у Београду: симболичка пракса

Година: 1991.

Значење српских бајки

Драгана Антонијевић

Значење српских бајки

Година: 1991.

Народна музика титовоужичког краја

Димитрије Големовић

Народна музика титовоужичког краја

Година: 1990.

Народне игре и забаве у титовоужичком крају

Оливера Васић

Народне игре и забаве у титовоужичком крају

Година: 1990.

Срби у Чикагу: проблем етничког идентитета

Мирјана Павловић

Срби у Чикагу: проблем етничког идентитета

Година: 1990.

Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца

Видосава Николић-Стојанчевић

Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца

Година: 1989.

Традиционално усмено народно стваралаштво ужичког краја

Радослав – Раде Познановић

Традиционално усмено народно стваралаштво ужичког краја

Година: 1988.

Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама: од краја XIX до половине XX века

Душан Дрљача

Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама: од краја XIX до половине XX века

Година: 1985.

Топлица: етнички процеси и традиционална култура

Видосава Николић-Стојанчевић

Топлица: етнички процеси и традиционална култура

Година: 1985.

Тутин и околина

Ејуп Мушовић

Тутин и околина

Година: 1985.

Рашка: aнтропогеографска проучавања I

Петар Ж. Петровић

Рашка: aнтропогеографска проучавања I

Година: 1984.

Промене у традиционалном породичном животу у Србији и Пољској

Ур. Петар Влаховић

Промене у традиционалном породичном животу у Србији и Пољској

Година: 1982.

Домороци Аустралије

Ур. Петар Влаховић

Домороци Аустралије

Година: 1982.

Аграрна магија у традиционалној култури Срба

Бранко Ћупурдија

Аграрна магија у традиционалној култури Срба

Година: 1982.

Друштвене и културне промене у селима влашке етничке заједнице Неготинске крајине

Милош Марјановић

Друштвене и културне промене у селима влашке етничке заједнице Неготинске крајине

Година: 1981.

Народне песме и игре у околини Бујановца

Ур. Петар Влаховић

Народне песме и игре у околини Бујановца

Година: 1980.

Средње Полимље и Потарје

Жарко Шћепановић

Средње Полимље и Потарје

Година: 1979.

Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара

Ејуп Мушовић

Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара

Година: 1979.

Бачко Добро Поље: горштаци у равници

Ур. Обрен Благојевић

Бачко Добро Поље: горштаци у равници

Година: 1979.

Становништво Топлице

Вујадин Б. Рудић

Становништво Топлице

Година: 1978.

Заклетва на тлу СФР Југославије

Ласта Ђаповић

Заклетва на тлу СФР Југославије

Година: 1977.

Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури

Ур. Милорад Васовић

Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури

Година: 1974.

Коло у јужних Словена

Оливера Младеновић

Коло у јужних Словена

Година: 1973.

Народи Југославије

Ур. Душан Недељковић

Народи Југославије

Година: 1965.

Милена гусларка

Драгослав Антонијевић

Милена гусларка

Година: 1960.

Прегршт народних песама из Босанског Скопља

Фехим Барјактаревић

Прегршт народних песама из Босанског Скопља

Година: 1960.

Рукописна збирка Душана Томашевића – Ћирка

Петар Ш. Влаховић

Рукописна збирка Душана Томашевића – Ћирка

Година: 1960.

Терминологија племенског друштва у Црној Гори

Васа Чубриловић

Терминологија племенског друштва у Црној Гори

Година: 1959.

Прилог проучавању остатака орских обредних игара у Југославији

Љубица и Даница С. Јанковић

Прилог проучавању остатака орских обредних игара у Југославији

Година: 1957.

Организација динарских племена

Сретен В. Вукосављевић

Организација динарских племена

Година: 1957.

Срби у Банату до краја осамнаестог века: историја насеља и становништва

Душан Ј. Поповић

Срби у Банату до краја осамнаестог века: историја насеља и становништва

Година: 1955.

Панчевачки рит: антропогеографска испитивања

Владимир Р. Ђурић

Панчевачки рит: антропогеографска испитивања

Година: 1953.

О земљишним међама у Срба

Мирко Барјактаровић

О земљишним међама у Срба

Година: 1952.

Срби у Бачкој до краја осамнаестог века: историја насеља и становништва

Душан Ј. Поповић

Срби у Бачкој до краја осамнаестог века: историја насеља и становништва

Година: 1952.

Женска керамика код балканских народа

Миленко С. Филиповић

Женска керамика код балканских народа

Година: 1951.

Срби у Срему до 1736/7: историја насеља и становништва

Душан Ј. Поповић

Срби у Срему до 1736/7: историја насеља и становништва

Година: 1950.