Funerary Practices in Serbia

Александрa Павићевић

Funerary Practices in Serbia

Година: 2021.

Космологика - Контекстуализација популарне космологије

Милан Томашевић

Космологика - Контекстуализација популарне космологије

Година: 2020.

АРХИВ И АНТРОПОЛОГИЈА СЕЋАЊА

Драгана Радојичић

АРХИВ И АНТРОПОЛОГИЈА СЕЋАЊА

Година: 2020.

Антика и ми(т) - Преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Ладa Стевановић

Антика и ми(т) - Преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Година: 2020.

НИСМО ПРЕKИДАЛИ СА ГОРОМ: Етницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

НИСМО ПРЕKИДАЛИ СА ГОРОМ: Етницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду

Година: 2020.

Снови o прошлости и традицији: Олга Бенсон

Љиљана Гавриловић и Биљана Миленковић-Вуковић

Снови o прошлости и традицији: Олга Бенсон

Година: 2019.

АНТРОПОЛОГИЈА ГРАДА: политичко конструисање простора

Бојана Богдановић

АНТРОПОЛОГИЈА ГРАДА: политичко конструисање простора

Година: 2019.

У јеленовом колу

Ђорђина Трубарац Матић

У јеленовом колу

Година: 2019.

Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Сања Златановић

Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова

Година: 2018.

Гусле наше насушне

Ђорђина Трубарац Матић

Гусле наше насушне

Година: 2018.

Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова

Група аутора

Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова

Година: 2017.

Одевање у околини Београда - друга половина 19. и прва половина 20. века

Милина Ивановић Баришић

Одевање у околини Београда - друга половина 19. и прва половина 20. века

Година: 2017.

Ethnic symbols and migrations. Serbian Communities in USA and Canada

Мирослава Лукић Крстановић; Мирјана Павловић

Ethnic symbols and migrations. Serbian Communities in USA and Canada

Година: 2016.

Пламена тела. Спаљивање мртвих у Србији - од паганског ритуала до модерне кремације.

Александра Павићевић

Пламена тела. Спаљивање мртвих у Србији - од паганског ритуала до модерне кремације.

Година: 2016.

Слике у речима

Ивана Башић

Слике у речима

Година: 2016.

Стварније од стварног - антропологија Азерота

Љиљана Гавриловић

Стварније од стварног - антропологија Азерота

Година: 2016.

From Mystery to Spectacle. Essays on Death in Serbia from the 19th - 21th Century

Александра Павићевић

From Mystery to Spectacle. Essays on Death in Serbia from the 19th - 21th Century

Година: 2015.

Медитерански свјети са мајстором приповедачем

Драгана Радојичић

Медитерански свјети са мајстором приповедачем

Година: 2015.

Косово и Метохија у издањима Етнографског института САНУ (1951 – 1988)

Драгана Радојичић (прир.)

Косово и Метохија у издањима Етнографског института САНУ (1951 – 1988)

Година: 2014.

Београдски одоними

Срђан Радовић

Београдски одоними

Година: 2014.

Ми смо Немци

Александар Крел

Ми смо Немци

Година: 2013.

МЕСЕЧЕВА ГРАМАТИКА

Ивана Башић

МЕСЕЧЕВА ГРАМАТИКА

Година: 2013.

Срби у Темишвару

Мирјана Павловић

Срби у Темишвару

Година: 2012.

Срби у Солуну у првој половини 20. века. О религијској припадности и етничком идентитету

Гордана Благојевић

Срби у Солуну у првој половини 20. века. О религијској припадности и етничком идентитету

Година: 2012.

Дијалози за трпезом. Антрополошка монографија о култури исхране

Драгана Радојичић

Дијалози за трпезом. Антрополошка монографија о култури исхране

Година: 2012.

МУЗИЧКИ ЖАРГОН МЛАДИХ И МОЛОДЕЖНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛЕНГ. Компаративни поглед

Софија Милорадовић

МУЗИЧКИ ЖАРГОН МЛАДИХ И МОЛОДЕЖНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛЕНГ. Компаративни поглед

Година: 2012.

Наслеђивање између обичаја и закона

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Наслеђивање између обичаја и закона

Година: 2011.

Сви наши светови. О антропологији, научној фантатици и фантазији

Љиљана Гавриловић

Сви наши светови. О антропологији, научној фантатици и фантазији

Година: 2011.

Време (без) смрти

Александра Павићевић

Време (без) смрти

Година: 2011.

Спектакли XX века. Музика и моћ

Мирослава Лукић Крстановић

Спектакли XX века. Музика и моћ

Година: 2010.

Света структура. Трагање за јединственом основом културних феномена

Ивица Тодоровић

Света структура. Трагање за јединственом основом културних феномена

Година: 2009.

Копаонички говор. Етногеографски и културолошки приступ

Првослав Радић

Копаонички говор. Етногеографски и културолошки приступ

Година: 2009.

Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites

Лада Стевановић

Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites

Година: 2009.

Антропологија научне фантастике: традиција у жанровскоj књижевности

Иван Ђорђевић

Антропологија научне фантастике: традиција у жанровскоj књижевности

Година: 2009.

Слике Европе. Истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века

Срђан Радовић

Слике Европе. Истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века

Година: 2009.

Смрт и оностраност у клетвама

Ласта Ђаповић

Смрт и оностраност у клетвама

Година: 2009.

O политикама, идентитетима и друге музејске приче

Љиљана Гавриловић

O политикама, идентитетима и друге музејске приче

Година: 2009.

Making the Intangible Tangible: The New Interface of Cultural Heritage

Драгана Русалић

Making the Intangible Tangible: The New Interface of Cultural Heritage

Година: 2009.

(Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века

Младена Прелић

(Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века

Година: 2008.

Слике из Боке

Драгана Радојичић

Слике из Боке

Година: 2008.

Живот Срба у Гораждевцу

Милета Букумирић

Живот Срба у Гораждевцу

Година: 2007.

Култура у излогу: ка новој музеологији

Љиљана Гавриловић

Култура у излогу: ка новој музеологији

Година: 2007.

Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Милина Ивановић-Баришић

Календарски празници и обичаји у подавалским селима

Година: 2007.

Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Никола Пантелић

Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века

Година: 2007.

На удару идеологија - Брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Александра Павићевић

На удару идеологија - Брак, породица и полни морал у Србији у другој половини XX века

Година: 2006.

Између култура Истока и Запада

Драгана Радојичић

Између култура Истока и Запада

Година: 2006.

Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Љиљана Гавриловић

Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Година: 2006.

Срби у Калифорнији

Гордана Благојевић

Срби у Калифорнији

Година: 2005.

Ритуал ума

Ивица Тодоровић

Ритуал ума

Година: 2005.

Балкански костими Николе Арсеновића

Љиљана Гавриловић

Балкански костими Николе Арсеновића

Година: 2004.

Gypsy Narratives: from Poverty to Culture

Јелена Чворовић

Gypsy Narratives: from Poverty to Culture

Година: 2004.

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Софија Милорадовић

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Година: 2003.

Традиционално и савремено у култури Срба

(ур.) Драгана Радојичић

Традиционално и савремено у култури Срба

Година: 2003.

Свадба - прича о идентитету: Врање и околина

Сања Златановић

Свадба - прича о идентитету: Врање и околина

Година: 2003.

Обичаји животног циклуса у градској средини

(ур.) Зорица Дивац

Обичаји животног циклуса у градској средини

Година: 2001.

Сроднички односи у Врању

Јадранка Ђорђевић

Сроднички односи у Врању

Година: 2001.

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Александра Павићевић

Народни и црквени брак у српском сеоском друштву

Година: 2000.

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама

Никола Пантелић

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама

Година: 1998.

Српски Митолошки речник

Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић

Српски Митолошки речник

Година: 1998.

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Никола Пантелић (ур.)

Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору

Година: 1997.

Антропологија Едмунда Лича

Бојан Жикић

Антропологија Едмунда Лича

Година: 1997.

Горње Драгачево - етнолошко проучавање културних промена

Десанка Николић

Горње Драгачево - етнолошко проучавање културних промена

Година: 1996.

Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја

Радослав Д. Павловић

Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја

Година: 1995.

Земља - веровања и ритуали

Ласта Ђаповић

Земља - веровања и ритуали

Година: 1995.

Горња села - насеља и становништво

Мирко Раичевић

Горња села - насеља и становништво

Година: 1994.

Становништво Прокупља

Вујадин Рудић

Становништво Прокупља

Година: 1992.

Срби у Канади - живот и симболи идентитета

Мирослава Лукић - Крстановић

Срби у Канади - живот и симболи идентитета

Година: 1992.

Етнолошка истраживања ужичког краја

Никола Пантелић (ур.)

Етнолошка истраживања ужичког краја

Година: 1992.

Наслеђе и савременост - друштвени живот у селима чачанског и горњомилановачког краја

Никола Пантелић

Наслеђе и савременост - друштвени живот у селима чачанског и горњомилановачког краја

Година: 1991.

Омладинска поткултура у Београду - симболичка пракса

Инес Прица

Омладинска поткултура у Београду - симболичка пракса

Година: 1991.

Значење српских бајки

Драгана Антонијевић

Значење српских бајки

Година: 1991.

Народна музика титовоужичког краја

Димитрије Големовић

Народна музика титовоужичког краја

Година: 1990.

Народне игре и забаве у титовоужичком крају

Оливера Васић

Народне игре и забаве у титовоужичком крају

Година: 1990.

Срби у Чикагу - проблем етничког идентитета

Мирјана Павловић

Срби у Чикагу - проблем етничког идентитета

Година: 1990.

Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца

Видосава Николић - Стојанчевић

Породица у систему традиционалних и савремених установа у друштвено-обичајном животу Рађеваца

Година: 1989.

Традиционално усмено народно стваралаштво ужичког краја

Радослав – Раде Познановић

Традиционално усмено народно стваралаштво ужичког краја

Година: 1988.

Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама: од краја XIX до половине XX века

Душан Дрљача

Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама: од краја XIX до половине XX века

Година: 1985.

Топлица: етнички процеси и традиционална култура

Видосава Николић-Стојанчевић

Топлица: етнички процеси и традиционална култура

Година: 1985.

Тутин и околина

Ејуп Мушовић

Тутин и околина

Година: 1985.

Рашка - Антропогеографска проучавања I

Петар Ж. Петровић

Рашка - Антропогеографска проучавања I

Година: 1984.

Промене у традиционалном породичном животу у Србији и Пољској

Група аутора

Промене у традиционалном породичном животу у Србији и Пољској

Година: 1982.

Домороци Аустралије

Петар Влаховић (ур.)

Домороци Аустралије

Година: 1982.

Аграрна магија у традиционалној култури Срба

Бранко Ћупурдија

Аграрна магија у традиционалној култури Срба

Година: 1982.

Друштвене и културне промене у селима влашке етничке заједнице Неготинске крајине

Милош Марјановић

Друштвене и културне промене у селима влашке етничке заједнице Неготинске крајине

Година: 1981.

Народне песме и игре у околини Бујановца

Група аутора

Народне песме и игре у околини Бујановца

Година: 1980.

Средње Полимље и Потарје

Жарко Шћепановић

Средње Полимље и Потарје

Година: 1979.

Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара

Ејуп Мушовић

Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара

Година: 1979.

Бачко Добро Поље - Горштаци у равници

Обрен Благојевић (ур.)

Бачко Добро Поље - Горштаци у равници

Година: 1979.

Становништво Топлице

Вујадин Б. Рудић

Становништво Топлице

Година: 1978.

Заклетва на тлу СФР Југославије

Ласта Ђаповић

Заклетва на тлу СФР Југославије

Година: 1977.

Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури

Милорад Васовић (ур.)

Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури

Година: 1974.

Коло у јужних Словена

Оливера Младеновић

Коло у јужних Словена

Година: 1973.

Народи Југославије

Група аутора

Народи Југославије

Година: 1965.

Милена гусларка

Драгослав Антонијевић

Милена гусларка

Година: 1960.

Прегршт народних песама из Босанског Скопља

Фехим Барјактаревић

Прегршт народних песама из Босанског Скопља

Година: 1960.

Рукописна збирка Душана Томашевића – Ћирка

Петар Ш. Влаховић

Рукописна збирка Душана Томашевића – Ћирка

Година: 1960.

Терминологија племенског друштва у Црној Гори

Васа Чубриловић

Терминологија племенског друштва у Црној Гори

Година: 1959.

Прилог проучавању остатака орских обредних игара у Југославији

Љубица и Даница С. Јанковић

Прилог проучавању остатака орских обредних игара у Југославији

Година: 1957.

Организација динарских племена

Сретен В. Вукосављевић

Организација динарских племена

Година: 1957.

Срби у Банату до краја осамнаестог века: историја насеља и становништва

Душан Ј. Поповић

Срби у Банату до краја осамнаестог века: историја насеља и становништва

Година: 1955.

Панчевачки рит – антропогеографска испитивања

Владимир Р. Ђурић

Панчевачки рит – антропогеографска испитивања

Година: 1953.

О земљишним међама у Срба

Мирко Барјактаровић

О земљишним међама у Срба

Година: 1952.

Срби у Бачкој до краја осамнаестог века (историја насеља и становништва)

Душан Ј. Поповић

Срби у Бачкој до краја осамнаестог века (историја насеља и становништва)

Година: 1952.

Женска керамика код балканских народа

Миленко С. Филиповић

Женска керамика код балканских народа

Година: 1951.

Срби у Срему до 1736/7: историја насеља и становништва

Душан Ј. Поповић

Срби у Срему до 1736/7: историја насеља и становништва

Година: 1950.