Библиотека:

Биљана Миленковић - Вуковић

Биљана Миленковић - Вуковић

Дипл. библиотекар саветник

Радно време са спољним корисницима

Уторак: 11.00 – 13.30

Среда: 11.00 – 13.30

 

Контакт

Биљана Миленковић-Вуковић, дипл. библиотекар саветник

+381 11 2636-804

+381 11 2636-987

e-mail: biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

 

Списак београдских књижара у којима са продају издања Етнографског института САНУ

  1. Плави круг, угао Таковске и Мајке Јевросиме
  2. Zepter book world, Кнез Михаилова 42
  3. Српска књижевна задруга, Краља Милана 19
  4. Дерета, Кнез Михаилова 46
  5. Књига инфо-Интернет књижара
  6. Службени гласник

Библиотека

Библиотека Етнографског института САНУ је научно-стручна библиотека која, заједно са Централном библиотеком САНУ, библиотекама Катедре за етнологију и антропологију на Филозофском факултету и Етнографским музејем представља центар етнолошкo-антрополошке литературе у Србији. Њена примарна улога је да задовољава потребе научноистраживачког, стручног и пројектног рада, уз поштовање начела библиотечко-информационе делатности. Намењена је, пре свега, запосленим истраживачима у Институту и стипендистима, али и академицима, научним радницима и сарадницима других института, наставном особљу са факултета, студентима и свим грађанима који тражену литературу могу да добију само у Етнографском институту САНУ.

Библиотека Етнографског института почела је са радом одмах по оснивању Института, септембра 1947. године, као приручна библиотека. На то нам указује и прва књига, купљена и уписана под бројем један у Инвентар књига и атласа, већ 29. септембра 1947. године. Библиотечки фонд, у почетку попуњаван куповином и публикацијама добијеним на поклон, највише од Српске академије наука и Етнографског музеја у Београду, Војвођанског музеја у Новом Саду, Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву, али и других дародаваца, већ 1950. године бројао је преко 3600 свезака, књига и часописа. Исте године запослена је и прва библиотекарка, историчарка уметности Емилија Церовић. Године 1952. библиотека је смештена у засебне просторије. Касније успостављена размена са сродним научним и културним институцијама у земљи и иностранству, настављена је до данас. Набавна политика библиотечке грађе усклађује се са потребама Института и корисника. Набавка и попуњавање фонда са страним серијским научним публикацијамс обавља се и путем координиране набавке (КОРДИ), коју финансира Министарство за науку, а спроводи га Народна библиотека Србије.

Библиотека располаже основним фондом домаћих и страних монографских публикација и периодиком из области етнографије, етнологије, антропологије, фолклора, антропогеографије и сродних дисциплина.

Збирка аудиовизуелног материјала, установљена у новије време, састоји се од CD-ROM-ова, видео и аудио касета.

У оквиру посебних фондова, Библиотека Етнографског института САНУ поседује вредну збирку старе и ретке књиге. Са преко стотину примерака ове драгоцене грађе, забележене и евидентиране у Библиотеци и надлежним институцијама културе, прописано чуване и заштићене, сврстана је у сам врх међу библиотекама научноистраживачких института и установа. Више од пет стотина географских карата и исто толико етнографских цртежа и акварела академске сликарке Олге Бенсон, двадесетчетири хиљаде, на писаћој машини прекуцаних рукописа народних песама, забележених током вишегодишњих теренских истраживања и остала различита рукописна грађа, употпуњују вредност библиотечко-документационог фонда Етнографског института САНУ.

Читаоница

Библиотека располаже читаоницом са 12 места.

Техничка средства за кориснике Библиотеке

компјутер и скенер. Корисницима је доступна база података KOBSON која омогућава on line приступ великим електронским базама часописа са преко 35. 000 наслова и електронским књигама, као и узајамни електронски каталог Виртуелне библиотеке Србије који садржи више од 2. 300.000 записа. Од 2010. године електронски је доступно и претраживање дела фонда серијских и монографских публикација Етнографског института САНУ.