Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи

Ур. Бојана Богдановић, Kристијан Обшуст

Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи

Година: 2023.

Род, знање и моћ: историја, наслеђе и значај научница у Србији

Младена Прелић, Лада Стевановић, Мирослава Лукић Крстановић

Род, знање и моћ: историја, наслеђе и значај научница у Србији

Година: 2022.

Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији

Ур. Бојана Богдановић, Kристијан Обшуст

Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији

Година: 2021.

Научнице у друштву

Ур. Лада Стевановић, Младена Прелић, Мирослава Лукић Kрстановић

Научнице у друштву

Година: 2020.

Prospects for anthropological research in South-East Europe

Ур. Марина Мартинова, Ивана Башић

Prospects for anthropological research in South-East Europe

Година: 2019.

Нематеријална културна баштина Паштровића

Ур. Злата Марјановић, Душан Медин, Давор Седларевић

Нематеријална културна баштина Паштровића

Година: 2019.

Право на незаборав

Ур. Гидеон Грајф, Бери Литучи, Јован Ћирић, Драгана Радојичић

Право на незаборав

Година: 2017.

Религија, религиозност и савремена култура: oд мистичног до (и)рационалног и vice versa

Ур. Александра Павићевић

Религија, религиозност и савремена култура: oд мистичног до (и)рационалног и vice versa

Година: 2014.

Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Ур. Пера Ластић, Драгана Радојичић, Младена Прелић

Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Година: 2013.

Културна прожимања: aнтрополошке перспективе

Ур. Срђан Радовић

Културна прожимања: aнтрополошке перспективе

Година: 2013.

Теренска истраживања: поетика сусрета

Ур. Милина Ивановић-Баришић

Теренска истраживања: поетика сусрета

Година: 2012.

Спомен места: историја, сећања

Ур. Александра Павићевић

Спомен места: историја, сећања

Година: 2009.

Слике културе некад и сад

Ур. Зорица Дивац, Драгана Радојчић

Слике културе некад и сад

Година: 2008.

Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду

Ур. Драгана Радојичић, Зорица Дивац

Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду

Година: 2008.

Култура у трансформацији

Ур. Драгана Радојичић

Култура у трансформацији

Година: 2007.

Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду

Ур. Драгана Радојичић, Зорица Дивац

Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду

Година: 2006.

Етнологија и антропологија: стање и перспективе

Ур. Драгана Радојичић

Етнологија и антропологија: стање и перспективе

Година: 2005.

Прилози проучавању етничког идентитета

Ур. Душан Дрљача

Прилози проучавању етничког идентитета

Година: 1989.

Зборник радова Етнографског института, књига 19

Ур. Душан Бандић

Зборник радова Етнографског института, књига 19

Година: 1986.

Зборник радова Етнографског института, књига 17-18

Ур. Душан Бандић

Зборник радова Етнографског института, књига 17-18

Година: 1985.

Зборник радова Етнографског института, књига 14-16

Ур. Петар Влаховић

Зборник радова Етнографског института, књига 14-16

Година: 1984.

Зборник радова Етнографског института, књига 13

Ур. Петар Влаховић

Зборник радова Етнографског института, књига 13

Година: 1981.

Зборник радова Етнографског института, књига 12

Ур. Петар Влаховић

Зборник радова Етнографског института, књига 12

Година: 1981.

Зборник радова Етнографског института, књига 11

Ур. Петар Влаховић

Зборник радова Етнографског института, књига 11

Година: 1981.

Зборник радова Етнографског института, књига 10

Ур. Петар Влаховић

Зборник радова Етнографског института, књига 10

Година: 1980.

Зборник радова Етнографског института, књига 9

Ур. Петар Влаховић

Зборник радова Етнографског института, књига 9

Година: 1979.

Зборник радова Етнографског института, књига 8

Ур. Мирко Р. Барјактаровић

Зборник радова Етнографског института, књига 8

Година: 1976.

Зборник радова Етнографског института, књига 7

Ур. Мирко Р. Барјактаровић

Зборник радова Етнографског института, књига 7

Година: 1974.

Зборник радова Етнографског института, књига 6

Ур. Мирко Р. Барјактаровић

Зборник радова Етнографског института, књига 6

Година: 1973.

Зборник радова Етнографског института, књига 5

Ур. Душан Недељковић

Зборник радова Етнографског института, књига 5

Година: 1971.

Зборник радова Етнографског института, књига 4

Ур. Душан Недељковић

Зборник радова Етнографског института, књига 4

Година: 1962.

Зборник радова Етнографског института, књига 3

Ур. Душан Недељковић

Зборник радова Етнографског института, књига 3

Година: 1960.

Зборник радова Етнографског института, књига 2

Ур. Војислав С. Радовановић

Зборник радова Етнографског института, књига 2

Година: 1951.

Зборник радова Етнографског института, књига 1

Ур. Војислав С. Радовановић

Зборник радова Етнографског института, књига 1

Година: 1950.