Prospects for Anthropological Research in South-East Europe

Marina Martynova, Ivana Bašić

Prospects for Anthropological Research in South-East Europe

Година: 2019.

Нематеријална културна баштина Паштровића

Зборник радова

Нематеријална културна баштина Паштровића

Година: 2019.

Право на незаборав

Етнографски институт САНУ

Право на незаборав

Година: 2017.

Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)рационалног и vice versa*

Етнографски институт САНУ

Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)рационалног и vice versa*

Година: 2014.

Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Етнографски институт САНУ

Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Година: 2013.

Културна прожимања: aнтрополошке перспективе*

Срђан Радовић

Културна прожимања: aнтрополошке перспективе*

Година: 2013.

Теренска истраживања - поетика сусрета

Милина Ивановић-Баришић

Теренска истраживања - поетика сусрета

Година: 2012.

Спомен места – историја – сећања

Етнографски институт САНУ

Спомен места – историја – сећања

Година: 2009.

Културне паралеле

Етнографски институт САНУ

Културне паралеле

Година: 2008.

Слике културе некад и сад

Етнографски институт САНУ

Слике културе некад и сад

Година: 2008.

Култура у трансформацији

Етнографски институт САНУ

Култура у трансформацији

Година: 2007.

Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду

Етнографски институт САНУ

Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду

Година: 2006.

Етнологија и антропологија: стање и перспективе

Етнографски институт САНУ

Етнологија и антропологија: стање и перспективе

Година: 2005.