Директори

Претходни директори Етнографског института САНУ били су:
Војислав Радовановић (1947–1957),
Боривоје Дробњаковић (1957–1961),
др Мирко Барјактаровић (1961–1969),
академик Бранислав Kојић (1969–1971),
академик Атанасије Урошевић (1971–1973),
проф. др Милорад Васовић (1973–1978),
проф. др Петар Влаховић (1978–1982),
др Милка Јовановић и др Десанка Николић (1982–1984),
проф. др Душан Бандић (1984–1989), др Никола Пантелић (1989–2001)
проф. др Драгана Радојичић (2002-2024).
Од 2024. године радом Института руководи др Банко Бановић.