Бранко Бановић

Бранко Бановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: културе мањинских народа, антропологија маскулинитета, идентитет, традиционална и савремена култура са фокусом на област Полимља и Потарја.

Рођен је у Пљевљима (Црна Гора) 25.01.1982. године, где је завршио основну школу и гимназију. Студије етнологије и антропологије завршио је на Филозофском факултету у Београду 2005. године. На Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду магистрирао је (2007) и докторирао (2010), чиме је стекао научни степен доктора етнологије и антропологије. Антропологија фолклора била је ужа научна област Бановићевих магистарских студија, а докторска дисертација му је била из области политичке антропологије. Звање научног сарадника стекао је на Институту друштвених наука у Београду 2015. године, да би у исто научно звање био изабран на Филозофском факултету Универзитета у Београду 2020. године. Од 2008. године радио је на различитим позицијама у Завичајном музеју Пљевља (документариста, кустос етнографске збирке, директор), где је за веома кратко време достигао звање музејског саветника (2014). Схватајући научно усавршавање никад завршеним процесом, непрестано се трудио да стиче нова знања, спроводи научна истраживања и објављује научне радове из области идентитета, политичке антропологије, антроплогије маскулинитета, мултикултурализма, културног наслеђа и историје Балкана, као и радове који се баве теоријом и методологијом антропологије. Антрополошким истраживањима тежи да понуди допринос потпунијем разумевању актуелних друштвених тема и глобалних изазова – од дебате поводом чланства Црне Горе у НАТО-у, преко контроверзи које се везују за одржавање прве Параде поноса, до анализе културних особености односа према еколошким проблема и разумевања културне условљености поштовања мера за спречавање ширења Цовод-19 вируса. Објавио је три монографске студије и више научних радова. До сада се успехом посебно истакла монографска студија „The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership“, објављена у издању издавачке куће Пелгрејв Мекмилан из Њујорка. Аутор предговора књизи је норвешки антрополог Томас Ериксен. Под рубриком „Guest Editorial“ Бановић је објавио чланак на почетној страни утицајног антрополошког часописа RAI „Anthropology Today“. О његовом научном раду написано је више приказа, а својим значајем посебно се истичу критички осврт Ендрјуа Вахтела, као и коментари Мајкла Кимела и Метјуа Гутмана. Излагао је на великом броју међународних конференција, а када су у питању међународни програми размене, Бановић је алумниста престижног међународног лидерског програма ИВЛП. Бранко Бановић је ожењен и отац је двоје деце. Бановићев тренутни научни интерес покрива уже области: културе мањинских народа, антропологију маскулинитета, идентитет, традиционалну и савремену културу са фокусом на област Полимља и Потарја.

Монографије:

 • Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave MacMillan.
 • Бановић, Бранко. 2014. Пљеваљски корзо (1930-2004). Пљевља: Завичајни музеј.
 • Бановић, Бранко. 2008. Урбани хумор Пљеваља. Пљевља: Општина Пљевља.

Научни радови:

 • Banović, Branko. 2020. "Montenegrin Anthropology between International Visibility and New market Fields." Antropologie si management, vol. 13, coord. A. Kozma, C. Glavce, C. Balaceanu-Stolnici, Edit. Academiei, ISBN 9 789 732 731 819, pp. 46-54.
 • Бановић, Бранко. 2019. "Аутори о Хусеин-пашиној џамији са посебним освртом на Витомира Србљановића." У: Хусеин-паша Бољанић и његове задужбине (поводом 450 година од изградње Хусеин-пашине џамије. Уредници: Пелидија, Бановић, Дургут, 173-185. Исламска заједница Црне Горе и Завичајни музеј Пљевља.
 • Banovic, Branko. 2018. "Trump, Montenegrins and the third world war." Anthropology Today 34 (5): 1-2.
 • Banovic, Branko. 2017. "An Anthropological Perspective on Negative Attitudes toward Women and Homosexuals in Montenegro." In: Reimagining Civil Society / Антропологический взгляд на негативное отношение к женщинам и гомосексуалам в Черногории . Edited by: Charles Buxton and Reina Artur Kuzy, 21-29 (English)/109-119(Russian). Bishkek: Department of Sociology, American University of Central Asia.
 • Бановић, Бранко. 2017. "Анализа наративне компоненте модела традиционалног црногорског маскулинитета." Историјски записи 3-4, 53-67.
 • Banovic, Branko. 2016. "Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro." In: Identity Destabilised: Living in an Overheated World. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober, 184-204. London: Pluto Press.
 • Бановић, Бранко. 2015. "Историја Пљеваља: Колико би тек Метузалем имао примједби?" Гласник Завичајног музеја 10-11, 140-148.
 • Бановић, Бранко. 2013. "Наративна репродукција савременог црногорског идентитета у процесу евроатлантских интеграција (II део)." Етноантрополошки проблеми 8 (2), 519-537.
 • Бановић, Бранко. 2012. "(Дис)функционални потенцијал модела традиционалних црногорских родних односа у савременим политикама идентитета." Социологија LIV (3), 463-480.
 • Бановић, Бранко. 2012. "Наративна репродукција савременог црногорског идентитета у процесу евроатлантских интеграција (I део)." Етноантрополошки проблеми 7 (4), 1033-1055.
 • Бановић, Бранко. 2011. "Не/могућност истраживања традиционалног црногорског маскулинитета." Антропологија 1 (11), 161-180.

Прикази Бановићеве књиге у међународним научним часописима:

 • Andrew Wachtel. 2016. International Feminist Journal of Politics 18 (3): 500-502. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan;
 • Catherine Baker. 2018. Nations and Nationalism 24 (1): 196-198. Banović, Branko. 2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave Macmillan).

Стручни текстови:

 • Бановић, Бранко. 2019. Град који је увијек био дом за све. Утемељеност мањинских народа у Црној Гори. Подгорица: Грађанска алијанса.
 • Бановић, Чоловић и др. 2014. Катастар муслиманских гробаља. Пљевља: НВО „Муслимански грађански форум“.