Марина Мандић

Марина Мандић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: популарна култура, хорор филм, медицинска антропологија, субкултуре.

Марина Мандић је рођена 1987. године у Сремској Митровици, где је завршила Митровачку гимназију.

Дипломирала је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду 2013. године, где је 2014. године одбранила и мастер тезу под називом „Црни дијаманти: проучавање даркерских субкултура Београда“. Докторирала је 2021. године на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, на тему „Замишљање епидемије: антрополошка анализа представа о заразним болестима у популарној култури на примеру филмова о зомбијима“.

Бави се истраживањем популарне културе и хорор филма, медицинском антропологијом, као и истраживањем субкултура.

Конференције:

  • 2014. Међународна студентска конференција „Border Crossings Students Conference“, Филозофски факултет, Београд.

Осталo:

  • 2015. Трибина „They’re coming to get you Barb’ra”, „Фестивал Српског Филма Фантастике“, Студентски културни центар Београд.
  • 2016. Трибина Фокс телевизије „The Walking Dead”, Беокон, Дом Омладине Београда.
  • 2019. Научни кафе о „Игри престола“, Клуб студената Филозофског факултета
  • 2020. Радио Апарат, емисија „Звучна етнографија - Епидемије и SARS-CoV-2”

Мандић, Марина. 2016. „Сједињене државе „Зомбиленда“: миграције у популарној култури на примеру епидемије зомбија”. Етноантрополошки проблеми 11 (1): 413–434.

Мандић, Марина. 2018. „Рађање живих мртваца: карарактеристике жанра зомби филма и Ромерова визија апокалипсе”. Антропологија 18 (3): 173–190.

Мандић, Марина. 2019. „Између стварног и замишљеног: инфективна обољења у кинематографији на примеру филма Вариола Вера”. Етноантрополошки проблеми 14 (2): 487–505.

Мандић, Марина. 2020. „Карневал ужаса: метафорички дискурси зомби шетње“. Антропологија 20 (1-2): 319–330.

Мандић, Марина. 2021. „Вирална апокалипса:дискурси ширења и заустављања епидемије на примеру филмских наратива о зомбијима”. Гласник Етнографског института САНУ 69 (3): 675–687.

Мандић, Марина. 2022. „Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија”. Гласник Етнографског института САНУ 70 (1): 197-221.