Марина Мандић

Марина Мандић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: популарна култура, антропологија зомбија, хорор филм, инфективна обољења, медицинска антропологија, субкултуре.

Образовање-Стечена звања

2022 стекла звање научни сарадник Етнографског института САНУ

2021 докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2018 стекла звање истраживач сарадник Етнографског института САНУ

2014 магистрирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2013 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2018 Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти

2017/2019 Културно наслеђе и идентитет (МПНТ РС 177026), Етнографски институт САНУ

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2014 Међународна студентска конференција „Border Crossings Students Conference”, Филозофски факултет, Београд

2023 Научни скуп „Антропологија књижевности, уметности и медија”, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију

Остало

2023 Предавање „Антропологија зомбија: од вудуа до епидемиолошке апокалипсе”, Друштвени центар Кров

2020 Радио Апарат, емисија „Звучна етнографија - Епидемије и SARS-CoV-2”

2019 Научни кафе о „Игри престола“, Клуб студената Филозофског факултета

2016 Трибина Фокс телевизије „Окружен мртвима”, Беокон фестивал, Дом Омладине Београд

2015 Трибина „They’re coming to get you Barb’ra”, „Фестивал Српског Филма Фантастике“, Студентски културни центар Београд

Мандић, Марина. 2016. „Сједињене државе „Зомбиленда“: миграције у популарној култури на примеру епидемије зомбија”. Етноантрополошки проблеми 11 (1): 413–434.

Мандић, Марина. 2018. „Рађање живих мртваца: карарактеристике жанра зомби филма и Ромерова визија апокалипсе”. Антропологија 18 (3): 173–190.

Мандић, Марина. 2019. „Између стварног и замишљеног: инфективна обољења у кинематографији на примеру филма Вариола Вера”. Етноантрополошки проблеми 14 (2): 487–505.

Мандић, Марина. 2020. „Карневал ужаса: метафорички дискурси зомби шетње“. Антропологија 20 (1-2): 319–330.

Мандић, Марина. 2021. „Вирална апокалипса:дискурси ширења и заустављања епидемије на примеру филмских наратива о зомбијима”. Гласник Етнографског института САНУ 69 (3): 675–687.

Мандић, Марина. 2022. „Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија”. Гласник Етнографског института САНУ 70 (1): 197-221.

Мандић, Марина и Весна Трифуновић. 2023. „Последњи међу здравима: карантин као критика у два апокалиптична наратива популарне културе”. Гласник Етнографског института САНУ 71(3): 159-178.