Милош Рашић

Милош Рашић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Рођен је 1991. године у Зрењанину, где је заврши основну и средњу школу. Основне студије завршио је 2014. године, на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. На истом Одељењу, 2015. године обранио је и маст...

Рођен је 1991. године у Зрењанину, где је заврши основну и средњу школу. Основне студије завршио је 2014. године, на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. На истом Одељењу, 2015. године обранио је и мастер рад под називом Антропологија плеса: покладни плесови калушара као маркер етничког идентитета Румуна у Гребенцу (добитник је награде за најбољи мастер рад у школској 2014/2015. години). Од 2015. године студент је докторских студија етнологије и антропологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду, а бави се проучавањем Срба у дијаспори с фокусом на Аустрију.

Запослен је у Етнографском институту САНУ, у статусу истраживач-сарадник, на пројекту Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси (177027).

Истраживачке теме којима се бави су: плес, музика, миграције, дијаспора и идентитет.

Радно искуство:

2014 – 2016. – Радио је у Музеју Југославије, где је стекао и стручно звање – кустос.

2015 – 2016. – Радио је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, као сарадник у настави на четири предмета.

2016 – данаса – Ради у Етнографском институту Српске академије наука и уметности, као истраживач-сарадник

2016 – данас – стручни је сарадник Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“, где ради на реализацији пројекта „ТрадицијаНова“.

Школске 2017/2018. године, радио је на Катедри за етномузикологију и етнокореологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду, предавајући неколико различитих курсева из области етнологије и етнокореологије

Чланство у организацијама:

- Члан је Центра за истраживање и очување традиционалних игара Србије

- Члан је Етнолошког и антрополошког друштва Србије

- Члан је Студијске групе за етнокореологију, ИЦТМ-а.

 1. Rašić, Miloš. 2016. Antropologija muzike: paradigme i perspektive. Zbornik radova Akademije umetnosti 4: 133-145.
 2. Rašić, Miloš. 2016. 'Praznovanje sopstva': Evropska smotra srpskog folklora kao mesto konstrukcije i komoditizacije identiteta. Etnoantropološki problemi 4: 1005-1026.
 3. Rašić, Miloš. 2016. Da li su antropolozima potrebni muzeji? Antropološka analiza uloge etnologa-antropologa u muzejima. Glasnik Etnografskog muzeja 80: 89-111.
 4. Rašić, Miloš. 2016. Antropologija plesa: analiza pokladnih plesova Rumuna u Grebencu kao markera etničkog identiteta. Zbornik master radova
 5. Rašić, Miloš. 2017. Nematerijalno kulturno nasleđe Makedonaca u Kačarevu između folklora i folklorizma. U Tradicija i sovremenost u Makedoniji i Srbiji, Katerina Petrovska-Kuzmanova (ur.), 191-203. Skopje: Institut za folklor „Marko Cepenkov“
 6. Rašić, Miloš. 2017. Jugoslovenski/srpski klubovi u Beču u istorijskom kontekstu. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXV: 687-703
 7. Rašić, Miloš. 2018. Olivera Mladenović i narodne igre u kontekstu srpske etnologije. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVI (1): 53-72
 8. Rašić, Miloš. 2018. Turbotronik – studija slučaja Lenhart Tapes-a i Mirjane Raić. Etnoantropološki problemi 13 (4): 951-969.
 9. Antonijević, Dragana i Miloš Rašić. 2018. Amaterske pozorišne predstave srpskih migranata u Beču. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVI (3): 493-510.

Појмови у Лексикону:

 1. Bašić, Ivana, S. Žakula i Miloš Rašić. Simbol. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 372-379.
 2. Blagojević, Gordana i Miloš Rašić. Ples. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 298-302
 3. Radović, Srđan, M. Tomašević i M. Rašić. Teorije u srpskoj etnologiji. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 394-399
 4. Rašić, Miloš i Ljiljana Gavrilović. Izvori. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 125-129
 5. Trifunović, Vesna i Miloš Rašić. Urbani folklor. Mali leksikon srpske kulture – 7o izabranih etnoloških i antropoloških pojmova. Beograd: službeni glasnik i Etnografski institut SANU: 411-415