Ноел Путник

Ноел Путник

Академска титула: доктор наука

Научно звање: научни сарадник

Поља истраживања: aнтропологија културе античке Грчке и Рима; медиевистика и студије ренесансе; антропологија религије; студије езотеризма и алтернативних религија; филозофска антропологија; историја идеја.

Образовање / стечена звања

2021. стекао звање научни сарадник Етнографског института САНУ

2018. докторирао на Одељењу за средњовековне студије Централноевропског универзитета у Будимпешти (Medieval Studies Department, Central European University)

2007. стекао мастер на Одељењу за средњовековне студије Централноевропског универзитета у Будимпешти

2004. дипломирао на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2021. Етнографски институт САНУ, Београд

2007/2022. Филолошка гимназија, Београд

Међународне конференције и научни скупови

2018. Esotericism-inspired Artistic Visions in Central and Eastern Europe, Факултет хуманистичких и друштвених наука Универзитета у Сегедину (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar), Сегедин, Мађарска;

2016. Esotericism, LiteratureandCultureinCentralandEasternEurope, Филолошки факултет Универзитета у Београду;

2014. Western Esotericism in East-Central Europe Over the Centuries, Централноевропски универзитет (Central European University), Будимпешта, Мађарска;

2013. Western Esotericism and Health, Факултет хуманистичких наука Универзитета у Гетеборгу (Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet), Гетеборг, Шведска;

2011. Science and Magic: Ways of Knowing in the Early Modern World, Универзитет Принстон (Princeton University), Принстон, Њу Џерзи, Сједињене Америчке Државе;

2011. Lux in Tenebris: The Visual and the Symbolic in Western Esotericism, Факултет хуманистичких и друштвених наука Универзитета у Сегедину (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar), Сегедин, Мађарска;

2011. Obscuritаs in the Middle Ages, Факултет друштвених наука, Карлов универзитет, (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova), Праг, Чешка Република;

2010. Spiritualism, Esotericism, Early Modern Culture, Факултет хуманистичких и друштвених наука Универзитета у Сегедину (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar), Сегедин, Мађарска;

2010. Messianism – Jewish and Christian Perspectives, Централноевропски универзитет (Central European University), Будимпешта, Мађарска;

Стипендије, награде и сертификати

2011. сертификат Центра за средњовековне студије Универзитета у Торонту (Centre for Medieval Studies, University of Toronto) – Statement of Proficiency in Medieval Latin – Level Two, доказ компетенције у средњовековном латинском језику на докторском нивоу;

2009/2014. стипендија за докторске студије на Централноевропском универзитету у Будимпешти;

2007. награда Централноевропског универзитета за изузетна академска постигнућа (CEU Outstanding Academic Achievement Award) за академску 2006/2007. годину;

2006/2007. стипендија за мастер студије на Централноевропском универзитету у Будимпешти;

1999/2000. стипендија Краљевске норвешке амбасаде у Србији;

1998/1999. стипендија Фонда „Мадлена Јанковић“ за младе таленте.

Одабрана библиографија

Монографијe

 • Између Хермеса и Христа. Средњи пут Корнелија Агрипе. Београд: Службени гласник, 2019, ISBN: 978-86-519-2448-7
 • The Pious Impiety of Agrippa's Magic: Two Conflicting Notions of Ascension in the Works of Cornelius Agrippa. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010, ISBN: 978-3-639-24046-7;

Поглавља у књигама и зборницима

 • „Grčki jezik u Ciceronovim pismima Atiku“. Marko Tulije Ciceron, Pisma Atiku I. Prev. Jelena Savić, Milica Kisić, Noel Putnik. Beograd: Fedon, 2009, 33–59; ISBN: 978-86-86525-13-0
 • “To Be Born (Again) from God: Scriptural Obscurity as a Doctrinal Way Out for Cornelius Agrippa”. Obscurity in Medieval Texts. Ed. Lucie Doležalová, Jeff Rider, Alessandro Zironi. Krems: Medium Aevum Quotidianum, Sonderband 30, 2013, 153–163, ISBN: 978-3-901094-32-6
 • “Agrippa’s Cosmic Ladder: Building a World with Words in the De Occulta Philosophia”. Lux in tenebris: the Visual and the Symbolic in Western Esotericism. Ed. Peter J. Forshaw. Leiden: Brill, 2016, 81–102; ISBN: 978-90-04-33494-6, ISSN: 1871-1405, DOI 10.1163/9789-004334953_006
 • “Dr. Wolf and the Ancient Roots: Neoshamanism in Serbia”. Studies on Western Esotericism in Central and Eastern Europe. Ed. Nemanja Radulović, Karolina Maria Hess. Szeged: JATEP Press, 2019, 191–210; ISBN: 978-963-315-397-0
 • Operari per fidem: the Role of Faith in Agrippan Magic”. Civilizations of the Supernatural. Witchcraft, Ritual, and Religious Experience in Late Antique, Medieval, and Renaissance Traditions. Ed. Fabrizio Conti. Budapest: Trivent Publishing, 2020, 287–312; ISBN: 978-615-81689-1-5

Радови у научној периодици

 • “Two Apparently Conflicting Notions of Ascension in the Works of Agrippa von Nettesheim”. Annual of Medieval Studies at CEU 14 (2008): 121–136; ISSN: 1219-0616
 • “Pagan and Christian Consolation”. ΦΙΛΟΘΕΟΣ, International Journal for Philosophy and Theology 9 (2009): 90–98 (у коауторству с др Милосавом Вешовићем); ISSN: 1451–3455
 • Plato Ficinianus: један ренесансни пример рецепционистичке критике“, Lucida intervalla, Prilozi Odeljenja za klasične nauke 43 (2014): 165-194; ISSN: 1450-6645, UDK: 821.14'02-96.03=124'04; 141.131(450)''14''
 • „Plutarh i Seneka: dva pristupa tešenju ožalošćenih“. Lucida intervalla, Prilozi Odeljenja za klasične nauke 30 (2004): 5–15
 • „Pseudo-Ksenofontov Ustav atinski i problemi njegove interpretacije“. Lucida intervalla, Prilozi Odeljenja za klasične nauke 32 (2006): 24–43; ISSN: 1450-6645
 • „Увод у Аристејево писмо Филократу“. Богословље, часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду LXVIII 2 (2008): 5–13 (у коауторству с др Милосавом Вешовићем)