Соња Радивојевић

Соња Радивојевић

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач сарадник

Поља истраживања: људско-технолошки односи, дигитална антропологија, антропологија медија, материјална култура, визуелна антропологија, антропологија популарне културе, музике и књижевности.

Образовање/стечена звања

2021 истраживачица-сарадница Етнографског института САНУ

2019 истраживачица-приправница Етнографског института САНУ

2018 докторанткиња на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2017 мастерирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2016 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2019 Етнографски институт САНУ, Београд

2017/2018 Етнографски музеј у Београду, Београд

Пројекти

2019 Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе (МПНТР РС 47016), Етнографски институт САНУ

2018 Друштвено-економски контекст и питање родно заснованог насиља, Центар за женске студије, Београд

2016/2018 Чувари парка – урбано чвориште у Београду (у оквиру пројекта Shared Cities – Creative Momentum SCCM), Чувари парка и БИНА

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2022 Национални научни скуп са међународним учешћем ”Антропологија (у) будућности”, Етнографски институт САНУ, Београд-Виминацијум

2021 Међународна онлајн научна конференција Креативност и иновације у продукцији позоришта, медија и културе: визије и вредности за будућност, ФДУ, Београд

2020 Међународни научни скуп „Научнице у друштву“, Етнографски институт САНУ и УНЕСКО, Београд

2019 Међународни научни скуп „Нови хоризонти културе, уметности и медија у дигиталном окружењу“, ФДУ, Београд

2018 Национални научни скуп „Антропологија музике“, Институт за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, Београд

2015 Викенд нематеријалног културног наслеђа, Одељење за етнологију и антропологију Филозофски факултет Београд и Министарство културе и информисања

Награде

2017 Награда Одељења за етнологију и антропологију за најбољи студентски завршни рад (мастер) у академској 2016/2017

2016 Награда Одељења за етнологију и антропологију за најбољи студентски завршни рад у академској 2015/2016

Остало

2020 Секретарка Редакције научног часописа Гласник Етнографског института САНУ

2019 Чланица Етнолошко-антрополошког друштва Србије

Научни чланци

Radivojević, Sonja. 2020. Biti žensko u srpskoj tradicionalnoj i savremenoj kulturi: etnografski rad Miroslave Malešević kroz prizmu rodnog pitanja. U Naučnice u društvu. Radovi sa konferencije održane od 11. do 13. februara 2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, (ur.) Lada Stevanović, Mladena Prelić i Miroslava Lukić Krstanović, 431-439. Beograd: Etnografski institut SANU.

Радивојевић, Соња. 2020. (Де)колонизација дигиталног окружења: интернет и нови(ји) медији као места савремених антрополошких истраживања и како им етнографски прићи. Гласник Етнографског института САНУ 68 (2): 419–438.

Dajić, Ana i Sonja Radivojević. 2019. Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija. Etnoantropološki problemi 14 (1): 97-117.

Прикази

Radivojević, Sonja. 2021. Ethnographic Jorney into The Heart of Smartphone. Review of the Book The Global Smartphone: Beyond a Youth Technology, Daniel Miller. Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 69 (3): 689-692