Соња Радивојевић

Соња Радивојевић

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач сарадник

Поља истраживања: људско-технолошки односи, дигитална антропологија, антропологија медија, материјална култура, визуелна антропологија, антропологија популарне културе, музике и књижевности.

Соња Радивојевић студенткиња је докторских студија на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду и истраживачица-приправница Етнографског института САНУ, где ради на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног портала Појмовник српске културе (47016).

Дипломирала је 2016. године, а годину дана касније одбранила је и мастер тезу. Оба рада награђена су годишњом Наградом за најбољи завршни и најбољи мастер рад коју Одељење за етнологију и антропологијудодељује.

У фокусу њених истраживачких интересовања налазе се проучавање савремене културе са посебним освртом на људско-технолошке односе, дигиталну и материјалну културу и са њима повезана питања науке, глобализације и економије, као и проучавање популарне културе и књижевности из антрополошке перспективе.

Чланци:

Dajić, Ana i Radivojević, Sonja. 2019. Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija. Etnoantropološki problemi 14(1): 97-117.