Соња Радивојевић

Соња Радивојевић

Стечено звање: мастер

Позиција: Истраживач приправник

Соња Радивојевић студенткиња је докторских студија на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Дипломирала је 2016. године, а годину дана касније одбранила је и мастер тезу. Оба рада награђена су годишњом Наградом за на...

Соња Радивојевић студенткиња је докторских студија на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду и истраживачица-приправница Етнографског института САНУ, где ради на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног портала Појмовник српске културе (47016). 

Дипломирала је 2016. године, а годину дана касније одбранила је и мастер тезу. Оба рада награђена су годишњом Наградом за најбољи завршни и најбољи мастер рад коју Одељење за етнологију и антропологијудодељује.

У фокусу њених истраживачких интересовања налазе се проучавање савремене културе са посебним освртом на људско-технолошке односе, дигиталну и материјалну културу и са њима повезана питања науке, глобализације и економије, као и проучавање популарне културе и књижевности из антрополошке перспективе.

Dajić, Ana i Radivojević, Sonja. 2019. Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija. Etnoantropološki problemi 14(1): 97-117.

 

Учешћа на научним скуповима

Национални научни скуп „Антропологија музике“, Институт за етнологију и антропологију и Филозофски факултет Београд,  23. март 2018.

Међународни научни скуп „Нови хоризонти културе, уметности и медија у дигиталном окружењу“, Факултет драмских уметности и Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Београд, 11-14 септембар 2019.