Јелена Вукићевић

Јелена Вукићевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

поља истраживања: медицинска антропологија, студије управљања, антропологија тела, родне студије

Образовање/стечена звања

 • 2023 стекла звање научни сарадник Етнографског института САНУ
 • 2018 стекла звање истраживач сарадник Балканолошког института САНУ
 • 2016 докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2011 мастерирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2010 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

 • 2024 Етнографски институт САНУ

Пројекти

 • 2012-2016 Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија (МПНТР РС 177018), Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Стипендије/награде

 • 2012-2016 стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2010-2011 стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије
 • 2009 студент генерације 2005/2006. на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2008-2009 стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије

• „Културно промишљање полних односа у савременој Србији“. 2015. Антропологија 15(1): 129-156.

• „Рецепција забране пушења у земљама Балкана: случај Србије“. 2020. У Између здравља и болести: поглед са Балкана, ур. Сања Лазаревић-Радак, 177-203. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“.

• „Град као метафора реда: забрана ноћне продаје алкохола као средство пурификације јавног простора“. 2023. Етноантрополошки проблеми 18(2): 461-493.

• „Бити успешан у Србији: тумачења индивидуалног друштвено-економског успеха у контексту постсоцијалистичке друштвене трансформације“. 2023. Антропологија 23(1): 67-89.

• „Националистички дискурси у СФРЈ пред њен распад“. 2023. Баштина 33(60): 473-492.