Милан Томашевић

Милан Томашевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: студије популарне науке, савремена религиозност, политичка антропологија, дигитална хуманистика, семиологија, фолклор упоредна митологија.

Образовање/стечена звања:

2020 стекао звање научни сарадник Етнографског института САНУ

2019 докторирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

2015 стекао звање истраживач сарадник Етнографског института САНУ

2013 стекао звање истраживач приправник Етнографског института САНУ

2012 мастерирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

2010 дипломирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

Афилијације:

2013 Етнографски институт САНУ

Друго:

2019 - 2023 Секретар Редакције монографских издања ЕИ САНУ

Пројекти:

2022 Израда Дигиталне базе Фолклорне збирке ЕИ САНУ

2022 Црквено-религијске праксе православних верника у Србији: антрополошко истраживање (друга година)

2021 Црквено-религијске праксе православних верника у Србији: антрополошко истраживање

2020 - 2022 „Age and Generations in Serbia and Bulgaria: Anthropological studies“. Projekat je realizovan u okviru međuakademijske saradnje Instituta za etnologiju i studije foklora sa Etnografskim muzejom pri Bugarskoj akademiji nauka i Etnografskog instituta SANU.

2013 - 2019 Културно наслеђе и идентитет (МПНТ РС 177026), Етнографски институт САНУ

Међународне конференције и научни скупови:

2022 Fifteen Annual International Conference on Comparative Mythology: Sacred Ground: Place and Space in Mythology and Religion. SASA, Belgrade, June 7-11.

2021 Konferencija Smart Art, Beograd, Prezentacija "Fond slikarke Olge Benson kao "mesto susreta" naučnika i umetnika", Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd. 23–25. 09.

2020 VI International Conference on Myth Criticism: Myth and Science Fiction, October 27-30, University Complutense of Madrid, Prezentacija: Semiotics of Popular Cosmological Narrative

2017 Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије – међународна научна конференција поводом 70 година Етнографског института САНУ. Сирогојно, Србија, 8-10. септембар.

Изложбе:

2019 Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон, Етнографски институт САНУ, Београд

2017 Сећање на сећања, Етнографски институт САНУ, Београд

Остало:

2022 Никад млађи - документарни филм поводом обележавања 75 година рада ЕИ САНУ

2017 Искуства са терена - документарни филм поводом изложбе Сећање на сећања

Награде:

2022 Награда града Београда „Деспот Стефан Лазаревић“ за заштиту животне средине (некадашња Октобарска награда града Београда)

2012 Награда Одељења за етнологију и антропологију за најбољи студентски завршни рад (мастер) у академској 2011/2012

Чланство у стручним организацијама:

2013 Етнолошко-антрополошко друштво Србије

Монографије:

2020 Космологика: контекстуализација популарне космологије

Чланци:

2023 Predstave daleke budućnosti kod dece: studija slučaja. U "Antropologija sporta, igara i detinjstva: u čast dr Aleksandra Krela (1968-2021), ur. Bojan Žikić, Ivan Đorđević i Vladeta Petrović, Univerzitet u Beogradu: Beograd, 2022, 131-152.

2022 Бојана Богдановић и Милан Томашевић „Фонд сликарке Олге Бенсон као „место сусрета“ научника и уметника“, Antropologija 22, sv. 3, 21-37.

2022 Upper Primary School Children’s Cosmogonic Ideas: Childhood and Space. гласник етнографског института сану LXX (2). 129-151.

2022 Šesti hodnik: Kontekstualizacija serijala Kosmos: Odiseja prostor-vremenom. Етноантрополошки проблеми, н. с. год. 17 св. 1 (2022). 55-90.

2021 Ивана Башић и Милан Томашевић: Речник технологије: поглед изван „огледала”, у Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији, уредници Бојана Богдановић и Kристијан Обшуст. Архив Војводине и Етнографски институт САНУ. Нови Сад/Београд.

2021 Тумачење „Великог праска“: потенцијали проматрања савремене космогонијe као митског наратива. Гласник Етнографског института САНУ, 69 (1), 187–203.

2020 Популарна космологија и мит: основни појмови. Етноантрополошкипроблеми, н. с. год. 15 св. 4. Београд, 1101-1118.

2019 Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives. 43–65 u Prospects for Anthropological Research in South-East Europe. N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia and Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia. Moscow – Belgrade.

2019 Између наде и страха: антрополошка интерпретација Откривење Светог Јована Богослова. Гласник Етнографског института САНУ, 67/2.

2017 Патмос: ни ту ни тамо. Друштвено-културни контекст настанка 'Откривења Светог Јована Богослова', Гласник Етнографског института САНУ, Етнографски институт САНУ, 2, 65, pp. 457 - 474, Београд.

2016 Моћи откривења: eсхатологија, апокалиптичка књижевност и миленаризам, Етноантрополошки проблеми, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Beograd, 1, 11, pp. 175 - 192.

2014 Цунами, Катрина и Фукушима – Култура страха и савремени end times наративи у научно – популарним серијама, Antropologija, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2, 14, pp. 117 - 147.

2014 Значење разарања. Одређење и контекстуализација филма катастрофе, Гласник Етнографског института САНУ, Етнографски институт САНУ, 1, LXII, pp. 199 - 214.

Прикази:

2022 Jadranka Đorđević Crnobrnja, „We Never Cut Ties With Gora“. Ethnicity, Community and Transmigrations of Gorani People in Belgrade. The Institute of Ethnography SASA, Special Edition, Volume 93, 276 pp. АНТРОПОЛОГИЯ - АNTHROPOLOGY Списание за социокултурна антропология. Journal for Socioсultural Anthropology Issue 9 (1) /2021. 118-120.

2019 Život u sivilu: prikaz knjige Tihane Rubić Nezaposlenost u gradu–antropologija rada i neformalne ekonomije. Гласник Етнографског института САНУ 67 (1), 203-204

2017 „Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање. Ромски женски центар БИБИЈА, Етнографски институт САНУ и УНИЦЕФ“. Гласник Етнографског института САНУ, 66/2: 439-443.

2016 Антропологија нових простора, Гласник Етнографског института САНУ, Етнографски институт САНУ, Београд, 2, LXIV, pp. 440 - 443

2015 Архитекстура сећања – Srđan Radović Grad kao tekst, Гласник Етнографског института САНУ , Етнографски институт САНУ, 1, LXIII, pp. 231 - 233

Хронике:

2017 М. Томашевић, С. Жакула, Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника, Гласник Етнографског института САНУ, 1, 65, pp. 239 - 241, Београд.