Милан Томашевић

Милан Томашевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Милан Томашевић рођен је 1983. године у Земуну. Све нивое академских студија завршио је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (основне 2010, мастер 2012 и докторске студије 2019. године). Докторирао је...

Милан Томашевић рођен је 1983. године у Земуну. Све нивое академских студија завршио је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (основне 2010, мастер 2012 и докторске студије 2019. године). Докторирао је са тезом Антрополошка перспектива популарне космологије.

Од 2013. године ради на Етнографском институту САНУ на пројекту Културно наслеђе и идентитет. Члан је Етнолошко-антрополошког друштва Србије.

Главна интересовања и теме истраживања дотичу се антропологије популарне науке, савремених облика религиозности и алтернативних религијских система, популарне културе и митологије, културе страха и политичке антропологије.

Радови у научним часописима:

Томашевић. Милан. „Значење разарања. Одређење и контекстуализација филма катастрофе“, у Гласник Етнографског института САНУ 63/7: 199-214. (2014).

Томашевић, Милан. „Цунами, Катрина и Фукушима – Култура страха и савремени end times наративи у научно – популарним серијама“. Antropologija 14/2: 117-147. (2014).

Томашевић. Милан. „Моћи откривења: eсхатологија, апокалиптичка књижевност и миленаризам“. Етноантрополошки проблеми 11/1: 175-192. (2016).

Томашевић. Милан. „Патмос: ни ту ни тамо. Друштвено-културни контекст настанка ʼОткривења Светог Јована Богословаʼ“. Гласник Етнографског института САНУ 65/2: 457-474. (2017).

Tomašević, Milan. "Anthropological Interpretation of Popular Cosmology: Research Perspectives". In: Prospects for Anthropological Research in South-East Europe. ed. Marina Martinova and Ivana Basic. 43-65. N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences and Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts. Moscow – Belgrade. (2019).

Прикази и полемике:

Томашевић, Милан. „Архитекстура сећања – Srđan Radović Grad kao tekst“. Гласник Етнографског института САНУ, 58/1: 231-233. (2015).

Томашевић, Милан. „Антропологија нових простора“. Гласник Етнографског института САНУ. 64/2: 440-443. (2015).

Томашевић, Милан. „Када престаје детињство? Дечији бракови у ромској популацији у Србији: етнографско истраживање. Ромски женски центар БИБИЈА, Етнографски институт САНУ и УНИЦЕФ“. Гласник Етнографског института САНУ. 66/2: 439-443. (2017).

Tomašević, Milan. "Život u sivilu: prikaz knjige Tihane Rubić „Nezaposlenost u gradu–antropologija rada i neformalne ekonomije“". Гласник Етнографског института САНУ. 67/1: 203-204. (2019).