Иван Ђорђевић

Иван Ђорђевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Поља истраживања: антропологија спорта, антропологија осетљивих група, политичка антропологија.

Мејл: scedo@eunet.rs

Образовање/стечена звања

2020 стекао звање – виши научни сарадник Етнографског института САНУ

2015 стекао звање – научни сарадник

2014 докторирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2008 магистрирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2003 дипломирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2005 Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти основних истраживања

2011/2019 Културно наслеђе и идентитет, Етнографски институт САНУ

2005/2010 Антрополошко истраживање комуникације у савременој Србији, Етнографски институт САНУ

Гостујућа предавања и студијска путовања

2022 Гостујући професор на програму Глобалне студије здравља (Универзитет Нортвестерн, САД), курс „Здравствена заштита у социјализму и постсоцијализму“.

2020 Гостујући професор на програму Глобалне студије здравља (Универзитет Нортвестерн, САД), курс „Здравствена заштита у социјализму и постсоцијализму“.

Истраживачки пројекти и рад на унапређењу јавних политика

Главни истраживач:

2016/2017 Дечији бракови у ромској популацији у Србији, УНИЦЕФ, Женски ромски центар „Бибија“ и Етнографски институт САНУ.

2018 Gender Gaps among Marginalized Roma in Serbia, Светска банка и Етнографски институт САНУ.

2022/2023 Подршка обуци за трансформативно лидерство у заједници, Светска банка и Етнографски институт САНУ.

Истраживач / експерт

2018 Baseline Quantitative Research on Child Marriages in Roma Population in Serbia, УНИЦЕФ и Институт за психологију.

2020 Endline Quantitative Research on Child Marriages in Roma Population in Serbia, УНИЦЕФ и Институт за психологију.

2020/2021 Rapid assessment of child begging in Montenegro, Међународна организација рада и Секонс група за развојну иницијативу.

2021/2022 Rapid assessment of child labor in Serbia, Међународна организација рада и Секонс група за развојну иницијативу.

2022 Implementation of the Qualitative Survey (Focus Group) and Analysis of Qualitative and Quantitative Survey results and Methodology for Community Mapping regarding COVID-19 Vaccination Roll-out in identified populations in Serbia, Светска здравствена организација и Секонс група за развојну иницијативу.

2022/2023 Conducting journey maps and focus groups discussions with returnees and non-returnees applying for or receiving social assistance and services under the Technical Assistance to Serbia’s Social Card Registry and Social Protection Information System, Светска банка и Етнографски институт САНУ.

2022/2023 Qualitative impact analysis – immunization, health, and wellbeing of children in Roma settlements, УНИЦЕФ.

Награде и признања

2014/2015 Награда Етнографског института за најбољу књигу из антропологије објављену на српском језику за књигу „Антрополог међу навијачима“, XX Век: Београд, 2015.

Остало

2018-2019 Члан Радне групе за развој Акционог плана за имплементацију Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије.

Монографије

 1. Antropolog među navijačima, Biblioteka XX vek, Beograd 2015.
 2. Антропологија научне фантастике: традиција у жанровској књижевности, Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 68, Етнографски институт САНУ, Београд 2009.
 3. Страх и култура, Иван Ковачевић, Бојан Жикић, Иван Ђорђевић, Етнолошка библиотека, књига 38, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд 2008.

Извештаји:

 1. Dečiji brakovi u romskoj populaciji u Srbiji, UNICEF, EI SANU, Romski ženski centar BIBIJA, Beograd 2018.

Научни радови

 1. Prvi kontakt, Kultura – Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku 107/108, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2004.
 2. Улична прослава Нове године у Београду, Гласник Етнографског института САНУ LII, Етнографски институт САНУ, Београд 2004.
 3. Идентитет у 'виртуелној заједници': случај форума "Знак Сагите", Гласник Етнографског института САНУ LIII, Етнографски институт САНУ, Београд 2005.
 4. Chinesen in Serbien – (un)erwünschte Gäste, Ost-West. Europäische Perspektiven, 7. Jahrgang 2006, Heft 2, Renovabis, Freisen 2006.
 5. Употреба традицијских мотива у фантастичној књижевности, Гласник Етнографског института САНУ LIV, Етнографски институт САНУ, Београд 2006.
 6. Трансформација 'социјалистичких' празника у транзиционој Србији. Случај обележавања Дана победе над фашизмом, у „Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду – балканска трансформација и европска интеграција“, Зорица Дивац (ур.), Зборник Етнографског института САНУ 22, Етнографски институт САНУ, Београд 2006.
 7. Спорт и национални идентитет. Фудбалска прича 'непостојеће нације', Антропологија 2, Centar za etnološka i antropološka istraživanja, Beograd 2006.
 8. Владе Дивац – недовршена транзициона бајка, Гласник Етнографског института САНУ LV (1), Етнографски институт САНУ, Београд 2007.
 9. Утеривање патриотизма. Антрополошка анализа конструисања култа кошаркашке репрезентације Србије у спортској штампи, Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Драгана Радојичић (ур.), Зборник Етнографског института САНУ 25, Етнографски институт САНУ, Београд 2008.
 10. Historical tradition in Serbian genre literature, Гласник Етнографског института САНУ 56 (2), Етнографски институт САНУ, Београд 2008.
 11. Жанровска књижевност у Србији у транзиционом периоду – промена парадигме у кључу процеса ретрадиционализације, Общества Трансформации Култури, Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия, Ана Лулева, Иванка Петрова, Радост Иванова, Станка Јанева (ур.), Етнографски институт с музей БАН, София 2009.
 12. Umeju li antropolozi da igraju fudbal? Sport i identitet u savremenoj Srbiji, Antropologija 9, Centar za etnološko-antropološka istraživanja, Beograd 2009.
 13. ’Nacionalni heroj’ u domaćoj naučnofantastičnoj književnosti, Naš svet, drugi svetovi. Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti, B. Žikić (ur.), Sprski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2010.
 14. Recepcija neofolka u Sloveniji. Identitetske politike u ritmu ’lakih nota’, Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji, Ingrid Slavec Gradišnik, Dragana Radojičić (ur.), Traditiones 39/1, Ljubljana 2010.
 15. О фудбалу, антропологији и транзицији. Наративи о насиљу и безбедности у савременој Србији, Etnoantropološki problemi 2/2012, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Beograd 2012.
 16. Twenty Years Later: The War Did (not) Begin at Maksimir. An Anthropological Analysis of the Media Narratives about a Never Ended Football Game, Гласник Етнографског института САНУ LX(2), Етнографски институт САНУ, Београд 2012.
 17. Чија је ово игра? Један поглед на улогу фудбала у конструкцији националног идентитета, Etnoantropološki problemi 1/2014, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Beograd 2014.
 18. Како је „народна игра“ освојила свет. Кратка друштвено-економска историја фудбала у Европи и Србији, Гласник Етнографског института САНУ LXII(1), Етнографски институт САНУ, Београд 2014.
 19. Између поноса и срама. Антрополошка анализа наратива о „Паради поноса“ у савременој Србији, Гласник Етнографског института САНУ LXIII(2), Етнографски институт САНУ, Београд 2015
 20. Gavrilović, Ljiljana, and Ivan Đorđević. Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu, Etnoantropološki problemi 11, no. 4 (2016). 989–1004.
 21. Djordjevic, Ivan and Bojan Zikic, "Normalising Political Relations through Football: The Case of Croatia and Serbia (1990–2013)", in New Ethnographies of Football in Europe, Schwell, A., Buchowski, M., Kowalska, M., Szogs, N. (Eds.), London: Palgrave MacMillan, 2016. 39-55.
 22. Proizvodnja „drugosti“. Etnografske beleške sa fudbalskog terena, Etnoantropološki problemi 12, no. 2 (2017). 565–582.
 23. Djordjevic, Ivan, The Role of Red Star Football Club in The Construction of Serbian National Identity, Traditiones 45, no.1 (2017).
 24. Djordjevic, Ivan and Relja Pekic, Is There Space for The Left? Football Fans and Political Positioning in Serbia, Soccer and Society 19, no. 3 (2018). 355-372.
 25. "Politics on the Football Field. An Overview of the Relationship between Ideology and Sport in Serbia", in Prospects for Anthropological Research in South-East Europe, Martinova, M. and Bašić, I. (eds.), Moscow and Belgrade: N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences and Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts, 2019. 153-177.