Иван Ђорђевић

Иван Ђорђевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Др Иван Ђорђевић рођен је 1977. године у Београду. Дипломирао (2003), магистрирао (2008) и докторирао (2014) на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду.

Мејл: scedo@eunet.rs

Др Иван Ђорђевић, научни сарадник Етнографског института САНУ, рођен је 1977. године у Београду. Дипломирао(2003), магистрирао (2008) и докторирао (2014) на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Запослен је у Етнографском институту САНУ од 2005. године, а 2015. године стекао је звање научног сарадника. Учествовао у реализацији три пројекта основних истраживања, а од 2011. године је ангажован на реализацији пројекта Културно наслеђе и идентитет. До сада је био укључен и у три међународна истраживачка пројекта (пројекти међуакадемијске сарадње Етнографског института САНУ и партнерских институција из Словеније и Бугарске). Објавио је три монографије, од којих је једна оцењена као монографија од изузетног националног значаја, и више научних радова, стручних критика и приказа у домаћој и страној научној периодици и тематским зборницима. Члан је редакције ”Гласника Етнографског института САНУ”.

Учествовао је на више домаћих и међународних научних скупова, редовни је сарадник и предавач у ИС Петница, а држао је предавања на факултетима у земљи и иностранству. Члан је Етнолошко-антрополошког друштва Србије. Истраживачки интерес усмерен је на питања антропологије спорта, политичке антропологије и антропологије књижевности. Као резултат усредсређености на област антропологије спорта, објавио је монографију „Антрополог међу навијачима“ (Библиотека XXвек, Београд 2015), за коју је добио Награду Етнографског института САНУ за најбољу књигу у периоду 2014-2015. Др Иван Ђорђевић је током 2016. и 2017. године био ангажован као Главни истраживач на пројекту ”Дечији бракови у ромској популацији у Србији” (УНИЦЕФ и ЕИ САНУ), док је 2018. године у истом својству био ангажован на пројекту ”Gender gaps among marginalized Roma in Serbia”, који је ЕИ САНУ реализовао у сарадњи са Светском банком.

Монографије

 1. Antropolog među navijačima, Biblioteka XX vek, Beograd 2015.
 2. Антропологија научне фантастике: традиција у жанровској књижевности, Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 68, Етнографски институт САНУ, Београд 2009.
 3. Страх и култура, Иван Ковачевић, Бојан Жикић, Иван Ђорђевић, Етнолошка библиотека, књига 38, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд 2008.

Извештаји:

 1. Dečiji brakovi u romskoj populaciji u Srbiji, UNICEF, EI SANU, Romski ženski centar BIBIJA, Beograd 2018.

Научни радови

 1. Prvi kontakt, Kultura – Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku 107/108, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2004.
 2. Улична прослава Нове године у Београду, Гласник Етнографског института САНУ LII, Етнографски институт САНУ, Београд 2004.
 3. Идентитет у 'виртуелној заједници': случај форума "Знак Сагите", Гласник Етнографског института САНУ LIII, Етнографски институт САНУ, Београд 2005.
 4. Chinesen in Serbien – (un)erwünschte Gäste, Ost-West. Europäische Perspektiven, 7. Jahrgang 2006, Heft 2, Renovabis, Freisen 2006.
 5. Употреба традицијских мотива у фантастичној књижевности, Гласник Етнографског института САНУ LIV, Етнографски институт САНУ, Београд 2006.
 6. Трансформација 'социјалистичких' празника у транзиционој Србији. Случај обележавања Дана победе над фашизмом, у „Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду – балканска трансформација и европска интеграција“, Зорица Дивац (ур.), Зборник Етнографског института САНУ 22, Етнографски институт САНУ, Београд 2006.
 7. Спорт и национални идентитет. Фудбалска прича 'непостојеће нације', Антропологија 2, Centar za etnološka i antropološka istraživanja, Beograd 2006.
 8. Владе Дивац – недовршена транзициона бајка, Гласник Етнографског института САНУ LV (1), Етнографски институт САНУ, Београд 2007.
 9. Утеривање патриотизма. Антрополошка анализа конструисања култа кошаркашке репрезентације Србије у спортској штампи, Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Драгана Радојичић (ур.), Зборник Етнографског института САНУ 25, Етнографски институт САНУ, Београд 2008.
 10. Historical tradition in Serbian genre literature, Гласник Етнографског института САНУ 56 (2), Етнографски институт САНУ, Београд 2008.
 11. Жанровска књижевност у Србији у транзиционом периоду – промена парадигме у кључу процеса ретрадиционализације, Общества Трансформации Култури, Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия, Ана Лулева, Иванка Петрова, Радост Иванова, Станка Јанева (ур.), Етнографски институт с музей БАН, София 2009.
 12. Umeju li antropolozi da igraju fudbal? Sport i identitet u savremenoj Srbiji, Antropologija 9, Centar za etnološko-antropološka istraživanja, Beograd 2009.
 13. ’Nacionalni heroj’ u domaćoj naučnofantastičnoj književnosti, Naš svet, drugi svetovi. Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti, B. Žikić (ur.), Sprski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2010.
 14. Recepcija neofolka u Sloveniji. Identitetske politike u ritmu ’lakih nota’, Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji, Ingrid Slavec Gradišnik, Dragana Radojičić (ur.), Traditiones 39/1, Ljubljana 2010.
 15. О фудбалу, антропологији и транзицији. Наративи о насиљу и безбедности у савременој Србији, Etnoantropološki problemi 2/2012, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Beograd 2012.
 16. Twenty Years Later: The War Did (not) Begin at Maksimir. An Anthropological Analysis of the Media Narratives about a Never Ended Football Game, Гласник Етнографског института САНУ LX(2), Етнографски институт САНУ, Београд 2012.
 17. Чија је ово игра? Један поглед на улогу фудбала у конструкцији националног идентитета, Etnoantropološki problemi 1/2014, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Beograd 2014.
 18. Како је „народна игра“ освојила свет. Кратка друштвено-економска историја фудбала у Европи и Србији, Гласник Етнографског института САНУ LXII(1), Етнографски институт САНУ, Београд 2014.
 19. Између поноса и срама. Антрополошка анализа наратива о „Паради поноса“ у савременој Србији, Гласник Етнографског института САНУ LXIII(2), Етнографски институт САНУ, Београд 2015
 20. Gavrilović, Ljiljana, and Ivan Đorđević. Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe: Antropološki pristup problemu, Etnoantropološki problemi 11, no. 4 (2016). 989–1004.
 21. Djordjevic, Ivan and Bojan Zikic, "Normalising Political Relations through Football: The Case of Croatia and Serbia (1990–2013)", in New Ethnographies of Football in Europe, Schwell, A., Buchowski, M., Kowalska, M., Szogs, N. (Eds.), London: Palgrave MacMillan, 2016. 39-55.
 22. Proizvodnja „drugosti“. Etnografske beleške sa fudbalskog terena, Etnoantropološki problemi 12, no. 2 (2017). 565–582.
 23. Djordjevic, Ivan, The Role of Red Star Football Club in The Construction of Serbian National Identity, Traditiones 45, no.1 (2017).
 24. Djordjevic, Ivan and Relja Pekic, Is There Space for The Left? Football Fans and Political Positioning in Serbia, Soccer and Society 19, no. 3 (2018). 355-372.
 25. "Politics on the Football Field. An Overview of the Relationship between Ideology and Sport in Serbia", in Prospects for Anthropological Research in South-East Europe, Martinova, M. and Bašić, I. (eds.), Moscow and Belgrade: N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences and Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts, 2019. 153-177.