Бојана Богдановић

Бојана Богдановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: урбана антропологија, политичка антропологија, колективни идентитети, култура сећања, заштита и презентација културне баштине.

Образовање/стечена звања

2018 стекла звање – научни сарадник Етнографског института САНУ

2013 стекла звање – виши кустос

2011 докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2008 магистрирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2004 стекла звање – кустос

2003 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2017 Етнографски институт САНУ, Београд

2004/2017 Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

Пројекти

2018/2019 Истраживање историје и културе Срба у Румунији, Научни центар при Савезу Срба у Румунији (Темишвар)

2017/2019 Културно наслеђе и идентитет (МПНТ РС 177026), Етнографски институт САНУ

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2019 Current Problems in the Study of Intangible Cultural Heritage and the Implementation of Convention 2003. Contribution of the Scientists from BAS, Bulgaria

2018 Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Румунија

2016 Collecting Objects, Telling Stories, ICOM-ITC training workshop, Beijing, China

2016 AEOM Belgium: 50 years of AEOM in Bokrijk, Belgium

2016 The future of the open air museums. The built heritage – should we step into the contemporary society, or should we remain in the past?, „Dimitrie Gusti” National Village Museum, Romania

2016 Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2015 Methods in working with intangible cultural heritage, Ryfylkemuseet, Norway

2013 Традиције у Европи: модификовање, изумевање и инструментализација традиције, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2009 Савремена етнографска музеологија и презентација нових идентитета, Музеј града Новог Сада, Нови Сад

2009 Теренска истраживања: изазови – резултати – примена, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2008 Студијска посета Истанбул, Турска

2007 Студијска посета „ASTRA“ National Museum Complex, Румунија

Изложбе

2019 Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон, Етнографски институт САНУ, Београд

2017 Сећање на сећања, Етнографски институт САНУ, Београд

2015 Баштина на рафу, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2015 Тактилна баштина, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2015 Музиком кроз живот, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2014 Дечије приче, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2010 Било једном..., Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2009 Омајници, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2007 Бића са оне стране, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2007 Кахве-хана, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

Остало

2015 Мој Орфеј, документарни филм

2008 За не дај Боже, документарни филм

2006/2012 Мода у социјализму – пример ручне трикотаже Сирогојно, пројекат Музеја на отвореном „Старо село“, Сирогојно и Одељења зa етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

Монографије

 • 2019. Антропологија града – политичко конструисање простора. Београд: Етнографски институт САНУ.
 • 2016. Традиција као симболички ресурс. Модна продукција Сирогојно стил. Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“.

Чланци

 • 2021. „Срби у румунском делу Баната: етнографија теренског истраживања“. Исходишта 7: 35–49.
 • 2021. „Музејски наративи у дискурсу југословенског социјализма: стална поставка Музеја устанка 1941. у Титовом Ужицу“. У: Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији, ур. Бојана Богдановић и Kристијан Обшуст, 121–145. Нови Сад–Београд: Архив Војводине и Етнографски институт САНУ.
 • 2021. (Lukić Krstanović, Miroslava & Bojana Bogdanović) „Implementation of the Intangible Cultural Heritage in Serbia: From Paradigm to Practice“. In: Intangible cultural heritage. Current Problems, еds. Mila Santova et al. 52–65. Sofia: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.
 • 2020. „Град као метатекст: студије из српске урбане антропологије“. Гласник Етнографског института САНУ 68 (1): 7–12.
 • 2020. „Симболичка (ре)конструкција Титовог Ужица у периоду од 1991–1994. године“. Гласник Етнографског института САНУ 68 (1): 75–93.
 • 2020. „Прилог проучавању етничког идентитета Срба у Румунији: свадба у селима Пољадије“. Антропологија 20 (3): 234–249.
 • 2020. „Обичаји животног циклуса код Срба у Румунији: свадба у селима Пољадије“. Исходишта 6: 27–38.
 • 2019. „Идентитетски елементи Срба у Румунији: свадба у селима Поморишја и Банатске Црне Горе.“ Исходишта 5: 43–56.
 • 2018. „Е-музејска публикација у систему онлајн музејске комуникације“. Гласник Етнографског института САНУ 66 (2): 403-416.
 • 2018. „Дигитализација библиотечке грађе и извора у специјалној библиотеци Музеја на отвореном `Старо село` у Сирогојну: предлог пројекта Дигитална библиотека“. Гласник Етнографског музеја 82: 71–83.
 • 2018. „Световни празници у комунистичкој Југославији: обележавање Дана борца 1961. године у Титовом Ужицу.“ Култура 161: 89–104.
 • 2018. „Религијске праксе у комунистичкој Југославији: прослављање Божића у цркви Св. Ђорђа у Титовом Ужицу 1956. године.“ Етноантрополошки проблеми Vol 13 No 4: 1141–1163.
 • 2017. „Kомерцијализација традиције и процес еманципације сеоске жене - пример модне продукције `Сирогојно стил`“. У: Село Балкана. Kонтинуитети и промене кроз историју, ур. Недељко В. Радосављевић & Снежана Томић, 191‒209. Београд: Историјски институт и Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно.
 • 2017. „Инклузија слепих и слабовидих особа у програмске активности музеја на отвореном – пример пројекта Тактилна баштина.“ Гласник Етнографског института САНУ 65 (1): 163–175.
 • 2016. „Слобода говора.“У: Музеји на отвореном: Kњига о свему што сте желели да знате о музејима на отвореном, ур. Никола Крстовић, 242‒250. Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“.
 • 2016. „Sirogojno Style Fashion Products in the System of General Museology: Theory and Practice.“ In Discussing heritage and Museums Crossing Paths of France and Serbia, ed. Nikola Кrstović, 72–93 Sirogojno: Open Air Museum „Old Village“.
 • 2015. „Са нечујним гласовима.“ У:Музеји на отвореном: Нечујни гласови, ур. Никола Крстовић, 141‒171. Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“.
 • 2014. „Њена прича.“У: Музеји на отвореном: Оци оснивачи, ур. Никола Крстовић, 149‒175. Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“.
 • 2012. „Инструментализација традиције: пример модне продукције `Сирогојно стил`“. У: Музеји на отвореном: Зборник, ур. Никола Крстовић, 79‒93.
 • 2011. „Оглед о старим и новим идентитетима: пример локалне заједнице, Sirogojno Company и Музеја на отвореном `Старо село` у Сирогојну.“ У: Савремена етнографска музеологија и презентација (нових) идентитета, 71‒84. Нови Сад: Музеј града Новог Сада.
 • 2008. „Презентација музејског предмета у Музеју на отвореном `Старо село` у Сирогојну.“Етнолошка секција МДС 7: 25‒35.

Прикази

 • 2019. Kристијан Обшуст, „Огледи о колективном идентитету античких Грка и утицају перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства.“ Археон 2 (2): 491‒494.
 • 2018. Група аутора, „Мали лексикони српске културе – Етнологија и антропологија.“ Фолклористика 3/1: 187–189.
 • 2018. Група аутора, „Мали лексикони српске културе – Етнологија и антропологија.“ Гласник Етнографског института САНУ 66 (1): 221‒223.

Тематске публикације

 • 2016. Шта све знаш о традиционалној архитектури златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно.
 • 2015. Шта све знаш о традиционалној храни златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно.
 • 2014. Шта све знаш о традиционалној одећи златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно.

Каталози изложби

 • 2015. Музиком кроз живот, каталог изложбе, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно.
 • 2015. Баштина на рафу, каталог изложбе, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно.
 • 2010. Било једном…, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно.
 • 2009. Хајдучки састанак, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно.
 • 2008. Омајници, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно.
 • 2007. Kахве-хана, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно.
 • 2007. Лов на бића с оне стране, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно.