Бојана Богдановић

Бојана Богдановић

Стечено звање: доктор наука

Позиција: Научни сарадник

Поља истраживања: урбана антропологија, политичка антропологија, колективни идентитети, култура сећања, заштита и презентација културне баштине.

Образовање/стечена звања

2018 стекла звање – научни сарадник Етнографског института САНУ

2013 стекла звање – виши кустос

2011 докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2008 магистрирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2004 стекла звање – кустос

2003 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2017 Етнографски институт САНУ, Београд

2004/2017 Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

Пројекти

2018/2019 Истраживање историје и културе Срба у Румунији, Научни центар при Савезу Срба у Румунији (Темишвар)

2017/2019 Културно наслеђе и идентитет (МПНТ РС 177026), Етнографски институт САНУ

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2019 Current Problems in the Study of Intangible Cultural Heritage and the Implementation of Convention 2003. Contribution of the Scientists from BAS, Bulgaria

2018 Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Румунија

2016 Collecting Objects, Telling Stories, ICOM-ITC training workshop, Beijing, China

2016 AEOM Belgium: 50 years of AEOM in Bokrijk, Belgium

2016 The future of the open air museums. The built heritage – should we step into the contemporary society, or should we remain in the past?, „Dimitrie Gusti” National Village Museum, Romania

2016 Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2015 Methods in working with intangible cultural heritage, Ryfylkemuseet, Norway

2013 Традиције у Европи: модификовање, изумевање и инструментализација традиције, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2009 Савремена етнографска музеологија и презентација нових идентитета, Музеј града Новог Сада, Нови Сад

2009 Теренска истраживања: изазови – резултати – примена, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2008 Студијска посета Истанбул, Турска

2007 Студијска посета „ASTRA“ National Museum Complex, Румунија

Изложбе

2019 Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон, Етнографски институт САНУ, Београд

2017 Сећање на сећања, Етнографски институт САНУ, Београд

2015 Баштина на рафу, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2015 Тактилна баштина, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2015 Музиком кроз живот, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2014 Дечије приче, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2010 Било једном..., Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2009 Омајници, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2007 Бића са оне стране, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

2007 Кахве-хана, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно

Остало

2015 Мој Орфеј, документарни филм

2008 За не дај Боже, документарни филм

2006/2012 Мода у социјализму – пример ручне трикотаже Сирогојно, пројекат Музеја на отвореном „Старо село“, Сирогојно и Одељења зa етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

Монографије

Традиција као симболички ресурс. Модна продукција Сирогојно стил, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2016.

Чланци

Инклузија слепих и слабовидих особа у програмске активности музеја на отвореном – пример пројекта Тактилна баштина, Гласник Етнографског института, Етнографски институт САНУ, Београд, 2017:
Слобода говора, у Музеји на отвореном: Kњига о свему што сте желели да знате о музејима на отвореном, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2016: 242-250
Sirogojno Style Fashion Products in the System of General Museology: Theory and Practice, in Discussing heritage and Museums Crossing Paths of France and Serbia, Open Air Museum ''Old Village'', Sirogojno, 2016: 72-93
Са нечујним гласовима, у Музеји на отвореном: Нечујни гласови, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015: 141-171
Њена прича, у Музеји на отвореном: Оци оснивачи, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2014: 149-175
Инструментализација традиције: пример модне продукције ''Сирогојно стил''-а, у Музеји на отвореном: Зборник, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2012: 79-93
Оглед о старим и новим идентитетима: пример локалне заједнице, Sirogojno Company и Музеја на отвореном "Старо село" у Сирогојну, у Савремена етнографска музеологија и презентација (нових) идентитета, Музеј града Новог Сада, Нови Сад, 2011: 71-84
Презентација музејског предмета у Музеју на отвореном "Старо село" у Сирогојну, Етнолошка секција МДС-а, бр.7, Сирогојно, 2008: 25-35
Kовачки занат, у Стари занати и занимања, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2005: 19-25

Тематске публикације

Шта све знаш о традиционалној архитектури златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2016.
Шта све знаш о традиционалној храни златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015.
Шта све знаш о традиционалној одећи златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2014.

Каталози изложби

Музиком кроз живот, каталог изложбе, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015.
Баштина на рафу, каталог изложбе, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015.
Било једном…, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2010.
Хајдучки састанак, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2009.
Омајници, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2008.
Kахве-хана, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2007.
Лов на бића с оне стране, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2007.