Бојана Богдановић

Бојана Богдановић

Стечено звање: доктор наука

Позиција: Научни сарадник

Бојана Богдановић је рођена 1980. године у Ужицу. Дипломирала је (2003), магистрирала (2008) и докторирала (2011) на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за етнологију и антропологију. Од 2004. године до 2017. године била је запосле...

Бојана Богдановић је рођена 1980. године у Ужицу. Дипломирала је (2003), магистрирала (2008) и докторирала (2011) на Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за етнологију и антропологију. Од 2004. године до 2017. године била је запослена у Музеју на отвореном ''Старо село'' у Сирогојну. Стекла је звање вишег кустоса (2013). Била је руководилац и сарадник на бројним пројектима Музеја на отвореном ''Старо село'' у Сирогојну. Коаутор је већег броја изложби и документарних филмова. Учествује у теренским истраживањима чије резултате објављује у облику каталога, прилога, стручних и научних радова и публикација. Учествује на стручним и научним скуповима и усавршавањима у земљи и иностранству (Кина, Белгија, Норвешка, Румунија, Турска). 2018. године стекла звање научног сарадника.

Истражује у области политичке и економске антропологије.

Члан је МДС-а и ИЦОМ-а. Од 2015. године члан је Комисије за додељивање награде НК ИЦОМ-а Србије.

Од 2017. године ангажована је као истраживач сарадник на пројекту "Културно наслеђе и идентитет" Етнографског института САНУ, Београд.

Монографије

Традиција као симболички ресурс. Модна продукција Сирогојно стил, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2016.

 

Чланци

Инклузија слепих и слабовидих особа у програмске активности музеја на отвореном – пример пројекта Тактилна баштина, Гласник Етнографског института, Етнографски институт САНУ, Београд, 2017:
Слобода говора, у Музеји на отвореном: Kњига о свему што сте желели да знате о музејима на отвореном, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2016: 242-250
Sirogojno Style Fashion Products in the System of General Museology: Theory and Practice, in Discussing heritage and Museums Crossing Paths of France and Serbia, Open Air Museum ''Old Village'', Sirogojno, 2016: 72-93
Са нечујним гласовима, у Музеји на отвореном: Нечујни гласови, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015: 141-171
Њена прича, у Музеји на отвореном: Оци оснивачи, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2014: 149-175
Инструментализација традиције: пример модне продукције ''Сирогојно стил''-а, у Музеји на отвореном: Зборник, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2012: 79-93
Оглед о старим и новим идентитетима: пример локалне заједнице, Sirogojno Company и Музеја на отвореном "Старо село" у Сирогојну, у Савремена етнографска музеологија и презентација (нових) идентитета, Музеј града Новог Сада, Нови Сад, 2011: 71-84
Презентација музејског предмета у Музеју на отвореном "Старо село" у Сирогојну, Етнолошка секција МДС-а, бр.7, Сирогојно, 2008: 25-35
Kовачки занат, у Стари занати и занимања, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2005: 19-25

 

Тематске публикације

Шта све знаш о традиционалној архитектури златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2016.
Шта све знаш о традиционалној храни златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015.
Шта све знаш о традиционалној одећи златиборског краја?, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2014.

 

Каталози изложби

Музиком кроз живот, каталог изложбе, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015.
Баштина на рафу, каталог изложбе, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, 2015.
Било једном…, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2010.
Хајдучки састанак, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2009.
Омајници, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2008.
Kахве-хана, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2007.
Лов на бића с оне стране, каталог изложбе, Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно, 2007.

 

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2016, Collecting Objects, Telling Stories, ICOM-ITC training workshop, Beijing, China
2016, AEOM Belgium: 50 years of AEOM in Bokrijk, Belgium
2016, The future of the open air museums. The built heritage – should we step into the contemporary society, or should we remain in the past?, ''Dimitrie Gusti'' National Village Museum, Romania
2016, Selo Balkana. Кontinuiteti i promene kroz istoriju, (u organizaciji Istorijskоg instituta SANU i Muzeja na otvorenom ''Staro selo''), Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno
2015, Methods in working with intangible cultural heritage, Ryfylkemuseet, Norway
2013, Tradicije u Evropi: modifikovanje, izumevanje i instrumentalizacija tradicije (u organizaciji Mreže za naučnu i tehničku saradnju u oblasti etnologije i istoriografije Evrope – EURETHNO), Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno
2009, Savremena etnografska muzeologija i prezentacija novih identiteta, Muzej grada Novog Sada, Novi Sad
2009, Terenska istraživanja: izazovi – rezultati – primena (u organizaciji Etnografskog instituta SANU Beograd i Muzeja na otvorenom ''Staro selo''), Muzej na otvorenom ''Staro selo'', Sirogojno
2007, Studijska poseta"ASTRA" National Museum Complex, Rumunija