Катарина Митровић Ражнатовић

Катарина Митровић Ражнатовић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: етнологија и антропологија света, антропологија детињства и младости, урбана антропологија, студије младих, антропологија миграција.

Образовање / стечена звања

2021 стекла звање научни сарадник (Филозофски факултет, Београд)

2021 докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2018 стекла звање истраживач-сарадник (Филозофски факултет, Београд)

2016 мастерирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2015 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2022 Етнографски институт САНУ, Београд

2018 - 2021 Институт за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2016-2018 Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Пројекти

2022-2023 Current trends in Social and Cultural Anthropology (постдокторски пројекат; Универзитет Пардубице, Чешка)

2020 The Western Balkans as “double transit” room: Solidarities, boundary drawings and boundary transgressions between migrants and local inhabitants on their way to the EU (DAAD међународни пројекат)

2018-2019 Антрополошко проучавање Србије – од културног наслеђа до модерног друштва (МПНТР 177035)

2017-2018 Идентитетске политике Европске уније: Прилагођавање и примена у Републици Србији (МПНТР 177017)

2017 Shared Cities: Creative Momentum (међународни пројекат)

Конференције, научни скупови и студијска путовања

2022-2023 Current trends in Social and Cultural Anthropology; Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice, Czech Republic

2022 Sacred Ground: Place and Space in Mythology and Religion; International Association for Comparative Mythology, Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia

2022 Три деценије транзиције у Србији - Социолошка и антрополошка перспектива; Центар за социолошка и антрополошка истраживања, Институт друштвених наука, Београд, Србија

2022 Nationalism, Memory and Democratic Decay in the New EU Member States and Candidate Countries; Jean Monnet Project “We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind” (University of Udine - Department of Legal Studies) and Jean Monnet Module “Anthropology of the European Union” (University of Belgrade - Faculty of Philosophy)

2021 Balkan Express- Neighbors and neighborhood in the Balkans; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of History of the Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Czech Association for Slavic, Balkan and Byzantine Studies, Prague, Czech Republic

2021 Beyond Victimhood and Stigmatization: Trauma, Ruptured Memories and Agency in the Context of Global Migration; CeMig (Centre for Global Migration Studies), Adam von Trott Foundation and the University of Göttingen

2020 The Countries of Former Yugoslavia as ’Double Transit’; Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia

2019 The Concept of Mimesis in Interdisciplinary Perspective, Somló Bódog Association Hungarian National Museum, Budapest, Hungary

2019 Balkan Express- Living together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences and Institute of History of the Czech Academy of Sciences with the support of the Institute of International Relations, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic

2019 Erasmus+ студијски боравак; Panteion University of Social and Political Sciences (Athens, Greece)

2018 Друштво, наука, прогрес: Луис Хенри Морган (1818-1881), Универзитет у Београду, COTA i HoAn, Београд, Србија

2018 Giving Voice? Facilitating Social and Community Resilience; SIEF International Summer School, Portsoy, Scotland, UK

2014-2015 Global UGRAD exchange program; University of Wyoming (Laramie, USA)

Ostalo

Anthropological Journal of European Cultures – уредница секције са приказима(2021- )

Научни радови

 • 2022. „Антрополошко истраживање одрастања и ’продужене младости’: ’проживети’ младост у Србији“. Становништво 60 (2): 89-106.
 • 2022. “Moving While Waiting for the Future: Mobility and Education in Šid, Serbia”. Journal of Borderlands Studies: 1-18. (Jovanović, Teodora, Katarina Mitrović and Ildiko Erdei)
 • 2021. „Рад од куће: нови приступи животним просторима током ковид-19 пандемије“. У КОВИД-19 у Србији ’20: зборник радова, ур. Бојан Жикић, 189-202. Београд: Универзитет у Београду: Филозофски факултет.
 • 2021. „Заједно сами: могућности и ограничења зрелог заједничког становања током пандемије ковида 19“. Гласник Етнографског института САНУ 69 (3): 641-656.
 • 2021. “Good Parenting in Post-socialist Serbia: Too Much Parental Care or Too Many Children’s Needs? Anthropological Reflections“. Antropologija 21 (1): 29-46. (Mitrović, Katarina M. and Marija Brujić)
 • 2021. „Антропологија простора у контексту истраживања феномена ’продужене младости’“. Антропологија 21 (1): 87-112.
 • 2021. „Увод у антропологију фотографије у Србији“. Гласник Етнографског института САНУ 69 (1): 151-171. (Наумовић, Слободан, Марија Брујић и Катарина М. Митровић)
 • 2018. „’Чувари парка’: партиципативно пројектовање и антрополошко промишљање Платоа у Милешевској улици у Београду“. Етнолошко-антрополошке свеске (н.с.) 18 (29): 41-60. (Митровић, Катарина М. и Ана Дајић)
 • 2018. „Сребрица Кнежевић: оквир научног и наставног бављења етнологијом и антропологијом“. Гласник Етнографског института САНУ 66 (1): 73-88.
 • 2017. „Међународна размена студената на релацији Србија-Северна Америка: контекст истраживања“. Гласник Етнографског музеја 81: 59-79.

Излагања на конференцијама и стручним скуповима

 • 2022. “Türbe: The Blessing of the Sacred Sites”. Conference: Sacred Ground: Place and Space in Mythology and Religion; International Association for Comparative Mythology, Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia, p.49, Belgrade, Serbia: 7-11.6.2022.
 • 2022. „У складу са годинама: проживљавање ‘продужене младости’”. Конференција: Три деценије транзиције у Србији - Социолошка и антрополошка перспектива; Центар за социолошка и антрополошка истраживања, Институт друштвених наука, стр. 30-31, Београд, Србија: 1.6.2022.
 • 2022. “From diaspora with love: Preliminary remarks on cultural Europeanisation of Serbia” (Brujić, Marija and Katarina M. Mitrović). International Workshop: Nationalism, Memory and Democratic Decay in the New EU Member States and Candidate Countries; Jean Monnet Project “We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind” (University of Udine - Department of Legal Studies) and Jean Monnet Module “Anthropology of the European Union” (University of Belgrade - Faculty of Philosophy); 23-25.2.2022.
 • 2021. “Living with parents: neighborhood as a reason to stay”. Conference: Balkan Express- Neighbors and neighborhood in the Balkans; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of History of the Czech Academy of Sciences, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Czech Association for Slavic, Balkan and Byzantine Studies, p. 13, Prague, Czech Republic, 12-13.11.2021.
 • 2021. “(Re)living the trauma of migration“. Workshop: Beyond Victimhood and Stigmatization: Trauma, Ruptured Memories and Agency in the Context of Global Migration; CeMig (Centre for Global Migration Studies), Adam von Trott Foundation and the University of Göttingen, Germany, 4-5.3.2021.
 • 2020. “Šid borderscapes: memories, experiences and interpretations of borders and refugee movements“ (Erdei, Ildiko, Marta Stojić Mitrović, Teodora Jovanović and Katarina M. Mitrović). Workshop: The Countries of Former Yugoslavia as ’Double Transit’; Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia, 21-22.8.2020.
 • 2019. “Native Americans and Authenticity”. Conference: The Concept of Mimesis in Interdisciplinary Perspective, Somló Bódog Association Hungarian National Museum, pp. 43 - 44, Budapest, Hungary, 1.4 2019.
 • 2019. “Coexistence and Postponed Adulthood: Parents as the Best Roommates”. Conference: Balkan Express- Living together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation; Faculty of Humanities, Charles University, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences and Institute of History of the Czech Academy of Sciences with the support of the Institute of International Relations, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, p. 19, Prague, Czech Republic, 8.-9.11.2019.
 • 2018. „Образовни систем и идентитет северноамеричких Индијанаца“. Конференција: Друштво, наука, прогрес: Луис Хенри Морган (1818-1881), Универзитет у Београду, COTA и HoAn, стр.17, Београд, 30.11.2018.
 • 2018. “Keepers of the Park (Čuvari parka): participatory project and anthropological mapping“. SIEF International Summer School: Giving Voice? Facilitating Social and Community Resilience, Portsoy, Scotland, UK, 22-29.6.2018.

Остало

 • 2021. Феномен „продужене младости“ у Београду: етнолошко - антрополошка анализа. Универзитет у Београду: Филозофски факултет (докторска дисертација одбрањена 8.7.2021.)
 • 2018. Прилог са конференције Друштво, наука, прогрес: Луис Хенри Морган (1818-1881). Београд: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета. (ур. Митровић, Катарина М. и Јелена Ћуковић)