Александра Павићевић

Александра Павићевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни саветник

Поља интересовања: антропологија религије, студије смрти, породица, брак, полни морал, право, научна политика, књижевност.

Образовање

 • Дипломирала је 1995, магистрирала 1998, а докторирала 2005. године на Одељењу за етнологију и антропологију Философског факултета у Београду.
 • У звању научног саветника од 2016. године
 • Едуканткиња Института за психодраму у Београду

Афилијација

 • Етнографски институт САНУ
 • Од 1993–2010. године сарадник емисије „Од злата јабука“, Радио Београд 2

Стипендије

 • Стипендисткиња Завода за тржиште рада 1996, 1997. год. Ангажована на пројектима Одељења за етнологију и антропологију Философског факултета у Београду.
 • Стипендисткиња Министарства за науку и технологију Републике Србије 1999. год. Ангажована на пројектима Етнографског института САНУ.

Пројекти

 • У циклусу пројеката Министарства за науку и нехонолошки развој РС 2011–2019, руководи пројектом: „Стратегије идентитета: Савремена култура и религиозност“.
 • Руководи пројектом билатералне сарадње Етнографског института САНУ и Етнолошког института Словачке академија наука: „Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?“
 • Руководи пројектом: Дигитализација и презентација видео архива Етнографског института САНУ насталог у периоду 1903 – 1939. године (део збирке др Радивоја Симоновића), који је током 2014. године финансирало Министарство културе Републике Србије.

Међународне конференције, науни скупови, студијски боравци

 • Учествовала је на већем броју научних конференција у земљи и у иностранству
 • Уоквиру сарадње САНУ и Шведске академије наука, 2013. год била на студијском боравку у Упсали, као гост Центра Хуго Валентин, при упсалском Универзитету.
 • Председник програмског и организационог одбора за међународни окргугли сто: Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта, (3. 10. 2012, Београд).
 • Председник програмског и организационог одбора за међународну научну конференцију: Суочавање са собом, суочавање са другим. Да ли је могуће помирење на Балкану? (30-31.10. 2014. године, Београд), у организацији Фондације Конрад Аденауер и Етнографског института САНУ.

Предавачка делатност

 • Одржала већи број предавања, предавања по позиву и семинара (Шведска, Румунија, Пољска, Петница, Београд).
 • 2014–2016 Ангажована као предавач по позиву на Факултету политичких наука у Београду.
 • 2016–2018 године, предаје на мастер програму: „Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“, који се одвија при Ректорату Универзитета у Београду.
 • 2011 Била Универзитетски опонент Универзитета у Упсали (Шведска)
 • 2002–2003 Предавала етнологију у средњој музичкој школи „Мокрањац“

Уредничко ангажовање

 • Уредила је неколико тематских зборника и тематских бројева часописа Гласник Етнографског института САНУ и Зборник Матице српске за друштвене науке.
 • 2008– 2010 Уредница је часописа Етнолошко-антрополошке свеске.

Остало

 • 2008–2010 председница Етнолошко-антрополошког друштва Србије.
 • 2010–2018 године председава и Научним већем Етнографског института САНУ.
 • 2012–2017 године председава Скупштином Удружења истраживача института хуманистичких наука
 • Од 2018. године потпредседник Удружења истраживача института хуманистичких наука
 • 2016. изабрана за члана Председништва Заједнице института Србије
 • Од 2017. године члан Управног одбора Етнографског музеја
 • Од 2018. године члан Управног одбора Института за новију историју Србије
 • Чланица редакције Гласника Етнографског института САНУ.
 • Чланица редакције Зборника Матице српске за друштвене науке.
 • Од 2020. године члан Скуштине Матице српске
 • Од 2020. године члан Националног комитета за нематеријално културно наслеђе
 • Од 2020. године члани по позиву Удружења књижевника Србије
 • Чланица је Међународне асоцијације за антропологију југоистичне Европе (INASEA - International Association for Southeast European Anthropology), са седиштем у Грацу.
 • Члан селекционе комисије за 25. Међународни фестивал етнолошког филма
 • Члан жирија за 26. Међународни фестивал етнолошког филма
 • Повремено објављује ангажоване текстове у Културном додатку и у рубрици Погледи, дневног листа Политика, као и у дневном листу Данас.
 • Члан је женске певачке групе МОБА, која се од 1993. године бави проучавањем, извођењем и очувањем српског традиционалног музичког наслеђа

Изабрана библиографија

МОНОГРАФИЈЕ:

 • Народни и црквени брак у српском сеоском друштву. 2001. Посебна издања Етнографског института 46.
 • На удару идеологија. Брак, породица и полни морал у Србији у другој половини 20. века. 2006. Посебна издања Етнографског института 57.
 • Време (без)смрти. Представе о смрти у Србији од 19–21. века. 2011. Посебна издања Етнографског института 74. (Монографија је награђена повељом „Миле Недељковић“).
 • From Mystery to Spectacle. Essays on Death in Serbia from the 19th -21st Century. 2015. Institute of Ethnography, Special Editions 83.
 • Пламена тела. Спаљивање мртвих у Србији, од паганског ритуала до модерне кремације. 2016. Clio и Етнографски институт: Посебна издања 86.
 • Funerary Practices in Serbia. 2021. Emerald Publishing House, United Kingdom. ISBN 978-1-78769-182-7 (Print); 978-1-78769-179-7 (Online); 978-1-78769-181-0 (Epub).

УРЕДНИШТВА:

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЧАСОПИСИМА:

 • Моћ жена у традиционалном друштву, Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, Београд, 1999, 73-95.
 • Wedding Act in Serbia in the Light of Social Changes, Гласник Етнографског института САНУ L-LI, Београд, 2003.
 • Границе равноправности, Култура 105/106, Београд, 2003, 306–309.
 • Eine neue Migrationtype, у: Serbia und Monte Negro, Wohin jetz?, Ost West gegen Informationen, Gratz, 2003, 7 – 8.
 • Ambiguity of Integration Processes: the Serbs in Greece, National Identity of the New Immigrants, Ethnologia Balkanica 8, Sofia, Muenster, New York, 2004, 103-115.
 • Нека питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине 20. века, Време за преиспитивање? Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд, 2004, 129-136.
 • Шта ради и где седи Бели анђео, Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд, LIII, 2005, 187-195.
 • Cremation as New Age Urban Phenomenon. Urban Life and Culture in Southeast Europe, Ethnologia Balkanica 10, 2006, 251-262.
 • ,,Друштво Огањ за спаљивање мртваца у Београду“ Развој, идеје и симболи. Гласник Етнографског института САНУ LIV Београд, 2006, 289-303.
 • Друштвена политика према породици. Подруштвљавање или крај једне историјске форме? Гласник Етнографског института САНУ LV, Београд, 2007, 115-125. ISSN 0350-0861 UDK 316.356.2(497.11)“195/...“316.75:392.3(497.11)“19“M51
 • Time With or Without Death. Гласник Етнографског института САНУ LVI (2) 2008,23-36.
 • Дани жалост и време успомена. Смрт сахрана и сећање/памћење јавних личности у Србији у време социјализма и после њега, Гласник Етнографског института САНУLVII/1, Београд, 2009, 223-237.
 • Ревизионистичка идеолошка матрица. Спољни или унутрашњи непријатељ антрополошког промишљања стварности? Антропологија 4 2009, 68-79
 • Да ли су антрополози дужни да буду (не)религиозни или Прилог целовитом проучавању ,,антрополошког материјала“. Теме 33(3) Ниш, 2009, 1413-1434.
 • Смрт у медијима. Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1, Београд 2010, 39-56.
 • Путујући кроз време. Поштовање и употреба богородичиних икона у српској традицији и данас. Зборник Матице српске за друштвене науке 133, Нови Сад 2010,75-86.
 • Dead Man Walking: мртвите тела, мошите и иконите като културни/политически реликви. Блгарска Етнологија, година XXXVI, бр1-2, Софија 2010,51-61.
 • Audit culture and its reflection on the content and concept of ethnological-anthropological research in Serbia. Cesky Lid 2011, 227-238.
 • Colonist family in Bajmok 1945–1948. Cesky Lid 2011, 330-332.
 • Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века Гласник Етнографског института САНУ LIX (1) Београд, 2011/1, 7–28.
 • Улога религије у идентитету грађана Србије: између личних избора и колективних представа. Срби Сјенице и Пештера. Зборник Матице српске за друштвене науке 139, Београд 2012 , 159-172.
 • “Soul of Dandelion”. Religion, death and politics in the public address on the occasion of seeing off the body and funeral of Patriarch Pavle. Ethnologia Balkanica 16 2013, 193–207.
 • Why was the Writer Cremated? Thanato-Anthropological Aspects of Death and Funeral of Yugoslav literate Ivo Andrić. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI, 2013, 29–41.
 • Зашто је Андрић кремиран? Свеске Задужбине Иве Андрића 30, Београд 2013, 226–246.
 • Уводна реч: Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта. Искуства у вези са осмишљавањем, организовањем и финансирањем научних истраживања. Гласник Етнографског института САНУ LXI/2 2013, 9–10.
 • Нова Евина побуна. „Женско питање“ и трансформација брака и породице у Србији током друге половине 20. века. Историја 20. века. Год.31, бр.2, стр. 165–181.
 • Од муње до праха. Смрт, сахрана и посмртна судбина Николе Тесле. Гласник Етнографског института САНУ. LXII/2. Београд 2014, 125–138.
 • El Ángel Blanco. Desde Heraldo de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso en la Serbia post-comunista. Cuaderno 52, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, 2014, 327-336.
 • Vesna Vučinić i Aleksandra Pavićević, Serbia. In: Klaus Roth (ed),Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe. Ethnologia Balkanica 17. 358 – 369. 2014/2015
 • Поруке (о) мртвом писцу: oбликовање сећања и Књига жалости поводом смрти Иве Андрића. Свеске Задужбине Иве Андрића 32, Београд 2015, 307-323
 • Нека питања дисциплинарног уобличавања танатологије. Етнолошко-антрополошке перспективе. Гласник Етнографског института САНУ LXIV (1).Београд, 2016, 179–191.
 • Весници и сведоци. Песници српског романтизма – између неопаганизма, религије нације и губитка вере. Зборник Матице српске за друштвене науке, 2017/4.
 • Александра Павићевић, Гордана Благојевић. Од електроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композитор. Етноантрополошки проблеми 13 (2), 2018, 327–344.
 • Огледала смрти. Да ли је могуће одбранити стварност од реалности? Култура 166, 143–153.
 • A minute’s silence: the development of modern cremation in the European communist countries. Mortality. 2021. ISSN 1469-9885; Doi 10.1080/13576275.2021.1909235

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ТЕМАТСКИМ ЗБОРНИЦИМА:

 • Склапање брака у савременом српском друштву, у: Зорица Дивац (ур), Обичаји животног циклуса у градској средини. Зборник радова са Друге српско-бугарске научне конференције, Београд 5-9. септембра, 2001, Београд, 2002, 279–290.
 • Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије. У: Драгана Радојичић (ур), Етнологија и антропологија-стање и перспективе, Београд, 2005, 163-172.
 • Идеологија слободе и полни морал. У: Радост Иванова (ур), Свакодневни живот у постсоцијализму у Бугарској и Србији, Софија 2005, 116-123.
 • Два примера српске емиграције, Словенија и Грчка. У: Горан Башић (ур.), Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи. Научни скупови САНУ CIX, Београд, 2005, 421-434.
 • Огњено сахрањивање- Рана историја модерног спаљивања мртвих.У: Ана Столић, Ненад Махуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у 19. веку, Клио Београд, 2006, 984-999.
 • ,,Слобода“ од родитеља, Живот савремене омладине у Србији у светлу процеса демократизације друштва.У: Зорица Дивац (ур.), Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду. Зборник Етнографског института САНУ 22, Београд, 2006, 255-265.
 • Живот савремене сеоске омладине- на примеру села Дубона код Младеновца. У: Д. Радојичић (ур.), Култура у трансформацији. Зборник Етнографског института САНУ 23,Београд, 2007, 21-34.
 • Брачни и породични живот. Друштвена политика и процеси трансформације. У: Милан Ристовић (ур.),Приватни живот у Србији у 20. веку, Клио, Београд, 2007, 59-100.
 • Последња тајна. У: Милан Ристовић (ур.), Приватни живот у Србији у 20. веку, Клио, Београд, 2007, 912-923.
 • „Мужской вопрос“ во второй половине XX в. эмансипация или маргинализация?, Антроплогические исследования ученых России и Сербии. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, ред. М. Ю. Мартынова, Д. Радойичич, с. 1-349, Москва 2008, 241-253
 • Socialisation of Family, Support or Control. In: Ionela Baluta, Constanta Vintila Ghitulescu, Mihai-Razvan Ungureanu, (eds.),Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th-20th cent), Bucurest ,New European College.2008, 345-360.
 • Света смрт Слободана Милошевића, Антрополошки есеј. У: Зорица Дивац (ур.),Културне паралеле. Зборник Етнографског института САНУ 25, Београд 2008, 147-158.
 • Death in Foreign Land, Entering and Exiting the Serbian Emigrant`s World. In: Ulf Brunnbauer (ed.), Transnational Societies, Transteritorial Politics, Migrations in the (Post)Yugoslav Area 19th-21st Century. R.Oldenbourg Verlag Muenchen, 2009, 235-248.
 • Споменици и/или гробови. Сећање на смрт или декорација. У Александра Павићевић (ур.), Спомен места, историја, сећања. Зборник Етнографског института САНУ26, Београд, 2009, 47-62.
 • Прослава пунолетства. Иницијација девојака у свет еманципованих жена? У: Ана Лулева, Иванка Петрова, Радост Иванова, Станка Јанева (ур.), Обшества Трансформации култури, Постсоциалическата всекидневна култура в Булгарија и Сербија. Етнографски институт са музејем Бугарске академије наука, Софија, 2009, 63-69.
 • Welcoming Home the Dead: Exhumation and Reburial of Famous Deceased in Serbia.In: Marius Rotar and Adriana Teodorescu (eds), Dying and Death in 18th-21st Century Europe. Cambridge Scholar Publishing, 2011, 160-181.
 • Коме припада смрт? Представе о смрти у савременом друштву Србије – између религије, политике и медицине. У: Данијел Синани(ур), Антропологија религије и алтернативне религије. Београд 2011. 153–171.
 • Which Identities are avaliable for Us? Or: In Search of the Human. In: Pero Petrović, Milovan radaković (eds) National and European Identity in the Process of European Integration.Beograd 2013:55–72.
 • Улога традиције у животу савремене породице/друштва. Пештер и околина.Неке методолошке опсервације и прелиминарни резултати истраживања. Милешевски записи 9, Пријепоље 2012, 351-361.
 • Diving into the Silence. Death and Funeral in Serbia at the beginning of third Millennium. In: Marius Rotar, Adriana Teodorescu and Corina Rotar (eds.), Dying and Death in 18-21 Century Europe. Cambridge Scholar Publishing, Second Volume, 2014: 85–110.
 • Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)ирационалног и vice versa. У: Александра Павићевић (ур), Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)ирационалног и vice versa. Зборник радова Етнографског института бр.30, Београд 2014, 7–11.
 • Александра Павићевић и Ивица Тодоровић, Религија, идентитет и културне промене. Српско друштво на почетку трећег миленијума. У: Александра Павићевић (ур), Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)ирационалног и vice versa. Зборник радова Етнографског института бр.30, Београд 2014, 39–56 .
 • Смрт и сахрана патријарха Павла. Границе политичког говора. У: Бојана Димитријевић (ур), Наука и универзитет. Исотриографија. Том 1. Филозофски факултет у Нишу, 2014, 413 – 424.
 • Етнолошке карактеристике становништва рудничког краја. У: Радош Љушић (ур), Рудник, шапат висина. Београд 2014. Службени гласник, 505–536.
 • Религијска уверења и пракса становништва средњег и доњег Полимља. Народна религиозност, православље и секуларизациони процеси. Милешевски записи 10. Пријепоље 2014, 249-257.
 • 2017 Александра Павићевић, Свет без смрти, ритуал без дејства, група без сећања, сећање без групе. Знање, интересовање и комеморација Другог светског рата међу адолесцентима у Србији. У: Драгана Радојичић, Јован Ћирић (ур.), Право на незаборав. Правни и антрополошки аспекти сећања на жртве НДХ. Београд, 53–65. Београд,2017
 • Aleksandra Pavicevic, Przeżywamy czy symulujemy tradycję? Esej na temat etyki i zaangażowania. Weronika Grozdew-Kołacińska i Bartłomiej Drozd (red), Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia serbskie i polskie. ISBN: 978-83-64375-24-8. Lublin 2017.
 • Ивана Башић, Александра Павићевић, Између политике, историје и идеологија – хуманистика у окриљу карго култа, U: Jovan Ćirić, Luka Breneselović, Zbornik za percepciju naučnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene,Monografija 165. Institut za uporedno pravo, 99-116
 • Aleksandra Pavićević 2019. Traveling Through the Battle Fields. The Cult of Bogorodica in Serbian Tradition and Contemporary Times. In: Tatiana Zachar Podolinska (ed) Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe. Institute of Ethnology and Social Anthropology. Slovak Academy of Sciences. Bratislava, 234–249.

ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЕНЦИКЛОПЕДИЈАМА:

 • „Мала енциклопедија Србије“ Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. (2008),
 • „Мали лексикон српске културе : Етнологија и антропологија“, Етнографски институт САНУ и Службени гласник. Београд (2017)

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ ШТАМПАНА У ЦЕЛОСТИ:

 • Антрополошкo проучавања религије, Интелектуално наслеђе и перспективе. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини: Скуп Етнолошко-антрополошког друштва Србије: “Етнологија и антропологија у Србији данас” 29-30. Новембар 2012. Етнолошко-антрополошке свеске 20, Београд 2012, 35-46.

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ ШТАМПАНА У ИЗВОДУ: