Биљана Анђелковић

Биљана Анђелковић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља интересовања: антропологија ходочашћа, антропологија затвора, антропологија религије и културно наслеђе.

Образовање/стечена звања

2021 стекла звање научни сарадник Етнографског института САНУ

2021 докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2011 завршила мастер студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2010 стекла звање кустос-етнолог

2008 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2018 Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти

2022 Пројекат Истраживање и документовање прича о нематеријалном културном наслеђу Јадра (Министарство културе и информисања Републике Србије)

2021-2022 ПројекатЦрквено-религијске праксе православних верника у Србији: антрополошко истраживање (Министарство културе и информисања Републике Србије)

2018-2019 Пројекат Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност (МПНТ Републике Србије 177028).

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2022 Mеђународнa научнa конференцијa Савремена српска фолклористика XII, Тршић

2022 Конференција Етнографског института САНУ – Антропологија (у) будућности, Виминацијум

2021 Mеђународнa научнa конференцијa Савремена српска фолклористика XI, Тршић

2021 Mеђународнa научнa конференцијa Савремена српска фолклористика X, Топола

2020 Mеђународнa научнa конференцијa Савремена српска фолклористика IX, Тршић

2019 XX International Symposium on Balkan Folklore Folkloristics: Challenges and Perspectives, Скопље, Mакедонија

2017 Конференција Етнографског института САНУ – Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно

2016 8th InASEA Congress Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southeast Europe, Софија, Бугарска

Изложбе

2009 Некад смо јели шампите, Народни музеј Крушевац

Чланци:

2022 „Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве“. Гласник ЕИ САНУ LXX(1):77˗100.

2022 „Производња вина у манастиру Копорин: 'Повратак традицији' и/или 'одлазак на тржиште'“. У Савремена српска фолклористика X, ур. Јелена Јовановић и Бранко Златковић, 329-344. Београд – Топола: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Културни центар Топола.

2021 (Анђелковић, Биљана и Саша Недељковић) „Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе“. Гласник ЕИ САНУ LXIX(3): 625–639.

2020 „Етницитет и ходочашће: пример поклоничког путовања у манастире пиротског краја“. У Источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености – археологија, етнологија и сродне науке, Етно-културолошки зборник XXIII, уредници Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић, 91˗105. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт.

2019 „Some basic factors of pilgrimage in contemporary Serbia”. In Perspectives of Anthropological Research in South-East Europе, eds. Marina Martynova and Ivana Bašić, 207-229. Belgrade-Моscow: The Institute for Ethnology “N. N. Mikluho-Maklaj” of the Russian Academy of Sciences and Institute of Ethnography of the Serbian Academy of Sciences and Arts.

2019 „ Улога верског туризма у стварању „хијерархије“ манастира код поклоника Српске православне цркве. Гласник ЕИ САНУ 2019 (2): 421-443.

2019 „Манастир Васкресење Христово између религијских и секуларних дискурса“. У Етно-културолошки зборник XXII: Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика, ур. Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић, 87-102. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт.

2015 „Хегемони маскулинитет у мушким затворима у Србији“. Антропологија 15(1): 49-70.

2014 „Детињство у Крушевцу и околини крајем 19. и у првој половини 20. века: анализа етнолошког фонда Народног музеја Крушевац“. Крушевачки Зборник 16: 138-161.

Прикази:

2019 Gordana Blagojević (ed.) – The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions, Serbian ethnological and Anthropological Society and The Institute of Ethnography of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2018. Етнолошко-антрополошке свеске бр. 30, (н.с.) 19: 171-174.

2019 Живот од бакра: етнолошка истраживања рударства у Бору – Живка Ромелић „О рударској култури у Бору: традиција као подстрек“. У Гласник Етнографског института САНУ 67(1): 205-207.

2018 Живка Ромелић/Зорица Симић, Свете воде и друга култна места у крушевачком крају, Народни музеј Крушевац, Крушевац. У Етнолошко-антрополошке свеске Но. 29 н.с.Но.18/2018: 147-149.

2015 Mоћ у немоћи –Sašа Nedeljković „Power and Powerlessness: The Challenges of Ethnic and National Identification of Minority Groups in Postsocialist Serbia“. Common Ground Publishing, Champaign (Illinois, USA). У Етноантрополошки проблеми 10(4):1031–1034.