Биљана Анђелковић

Биљана Анђелковић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља интересовања: антропологија ходочашћа, антропологија затвора, антропологија религије и културно наслеђе.

Образовање/стечена звања

2018 стекла звање истраживач сарадник Етнографског института САНУ

2012 уписала докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Тема: Поклоничка путовања: антрополошко истраживање представа о манастирима Српске православне цркве код поклоника на почетку 21. века

2011 завршила мастер студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Тема: Казнено-поправне институције као инкубатори идентитета

2010 стекла звање кустос-етнолог

Тема: Детињство-из етнографске збирке Народног музеја Крушевац

2008 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Тема: Култура осумњичених и притворених у савременој Србији: Идентификацијски процеси током истражног поступка

Афилијација

2018 Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти

2018-2019 Пројекат Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност.

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2019 XX International Symposium on Balkan Folklore Folkloristics: Challenges and Perspectives, Скопље, Македонија

2017 Конференција Етнографског института САНУ – Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно

2016 8th InASEA Congress Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southeast Europe, Софија, Бугарска

Изложбе

2009 Некад смо јели шампите, Народни музеј Крушевац

Објављени радови:

  • Анђелковић, Биљана. 2014. Детињство у Крушевцу и околини крајем 19. и у првој половини 20. века: анализа етнолошког фонда Народног музеја Крушевац. Крушевачки Зборник 16: 138-161.
  • Анђелковић, Биљана. 2015. Хегемони маскулинитет у мушким затворима у Србији. Антропологија 15(1): 49-70.
  • Anđelković, Biljana. 2019. “Some basic factors of pilgrimage in contemporary Serbia”. In Perspectives of Anthropological Research in South-East Europе, eds. Marina Martynova and Ivana Bašić, 207-229. Belgrade-Моscow: The Institute for Ethnology “N. N. Mikluho-Maklaj” of the Russian Academy of Sciences and Institute of Ethnography of the Serbian Academy of Sciences and Arts.
  • Анђелковић, Биљана. 2019. „Манастир Васкресење Христово између религијских и секуларних дискурса“. У Етно-културолошки зборник XXII: Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика, ур. Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић, 87-102. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт.

Прикази књига:

  • Mоћ у немоћи –Sašа Nedeljković „Power and Powerlessness: The Challenges of Ethnic and National Identification of Minority Groups in Postsocialist Serbia“. Common Ground Publishing, Champaign (Illinois, USA), 2015. У Етноантрополошки проблеми 10(4):1031–1034.
  • Живка Ромелић/Зорица Симић, Свете воде и друга култна места у крушевачком крају, Народни музеј Крушевац, Крушевац, 2015. У Етнолошко-антрополошке свеске Но. 29 н.с.Но.18/2018: 147-149.
  • Живот од бакра: етнолошка истраживања рударства у Бору – Живка Ромелић „О рударској култури у Бору: традиција као подстрек“. У Гласник Етнографског института САНУ [С.л.], в. 67, н. 1: 205-207.

Научне конференције:

  • 2016. 8th InASEA Congress Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southest Europe, Софија.
  • 2017. Конференција Етнографског института САНУ – „Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије“, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно.