Соња Жакула

Соња Жакула

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: антропологија људско-животињских односа, антропологија интернета, антропологија науке, студије панка.

Соња Жакула je рођена 1985. године у Београду где је завршила основну школу и Филолошку гимназију (одељење за класичне језике). Дипломирала је 2009. године на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, а потом je на истом одељењу 2010. године одбранила мастер тезу под називом „Научно креирање културних представа о животињама“. Рад је освојио награду одељења за најбољи мастер рад у 2010. години. На истом одељењу је докторирала 2017. године, са докторском дисертацијом „Зоолошки вртови у Србији у антрополошкој перспективи“.

Од 2004. до 2009. године је била ангажована као млађа односно студенткиња сарадница на семинару Етнологије/Социо-културне антропологије/Антропологије у Истраживачкој Станици Петница, а 2009. године, по дипломирању постаје стручна сарадница и заменица руководитељке семинара. Од 2013. до краја 2017. године руководила је семинаром Антропологије у ИС Петница.

Током 2009. године је била ангажована као истраживачица-сарадница на пројекту „Управљање високим образовањем у Србији“, који је реализовао Центар за образовне политике из Београда.

Од 2011. године је ангажована као истраживачица на пројекту Културно наслеђе и идентитет Етнографског институтa САНУ, прво као приправница, потом као истраживачица сарадница, а од 2018. године као научна сарадница.

Основне области њеног интересовања су: антропологија људско-животињских односа, антропологија интернета и виртуелних светова, антропологија материјалне културе и студије панка.

У школској 2017/2018. години похађала је, и успешно завршила I и II ниво (семестар) образовања у public relations-у, наставног програма израђеног према стандарду IPRA - International Public Relations Association при Пословној Школи за Public Relations у Београду.

Одлично говори енглески језик (и бави се стручним преводом на и са енглеског језика), а служи се и италијанским и немачким, те латинским и старогрчким.

 • Жакула, С. (ур.) 2008. The post, студентски антрополошки часопис, бр. 3, Београд: КСЕА – главна и одговорна уредница.
 • Жакула, Соња. 2010. Научно креирање културних представа о животињама. Мастер рад. Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
 • Жакула, С. 2011. „Зимски семинар антропологије у Истраживачкој станици Петница“, у: Антропологија, бр. 1 (11), стр. 229–230.
 • Жакула, С. 2011. „Употреба појма ’култура’ у студијама савремене српске културне политике“, у: Гласник Етнографског института САНУ, LIX (2), 257–260.
 • Жакула, С. 2012. „Да ли киборзи сањају биомеханичке овце? Тело и хиперреалност“, у: Антропологија бр. 2 (12), стр. 43–61.
 • Жакула, С. 2012. „Шта је данас вукодлак? Семиолошка анализа текстова о ’тамнавском вукодлаку’“, у: Етноантрополошки проблеми бр. 7 (4), стр. 1017–1032.
 • Жакула, С. 2013. „(Не) разумети Дарвина: еволуција и конструкција границе између људи и животиња“, у: Културна прожимања: антрополошке перспективе, ур. Срђан Радовић, 31–50. Београд: Етнографски институт САНУ (Зборник Етнографског института 28).
 • Жакула, С. 2013. „Наративизација једног несвакидашњег догађаја у Београдском зоолошком врту: семиотичка анализа приче о керуши Габи и јагуару“ у: Етноантрополошки проблеми бр. 8 (4), стр. 1047–1069.
 • Жакула, С. 2014. „Животињско тело, насиље и морална паника: случај керуше Миле“, у Гласник Етнографског института САНУ 62 (1), стр. 163–178.
 • Жакула, С. 2015. „Међународна летња школа и конференција Keep it simple, make it fast! Crossing borders of underground music scenes“, у Гласник Етнографског института САНУ, LXIII (3): 651-655.
 • Filipović, M. i Žakula, S. 2017. "Društveni obrasci prirodnih katastrofa: slučaj Katrina", u Etnoantropološki problemi , [S.l.], v. 12, n. 1, p. 195–215
 • Томашевић, Милан и Соња Жакула. 2017. "Етнографски институт САНУ и Ноћ Истраживача - трогодишња хроника". у: Гласник Етнографског института САНУ, LXV (1): 239-241.
 • Жакула, Соња. 2017. "Мултикултуралност", у: проф. др Љиљана Гавриловић (ур.) Етнологија и антропологија 70 изабраних појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ, стр. 226-230.
 • Жакула, Соња. 2017. "Природа", у: проф. др Љиљана Гавриловић (ур.) Етнологија и антропологија 70 изабраних појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ, стр. 339-344.
 • Башић Ивана, Жакула Соња и Милош Рашић. 2017. "Симбол", у: проф. др Љиљана Гавриловић (ур.) Етнологија и антропологија 70 изабраних појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ, стр. 372-379.
 • Жакула, Соња. 2017. Зоолошки вртови у Србији у антрополошкој перспективи. Докторска дисертација. Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
 • Жакула, Соња и Бојана Богдановић. 2017. "70 година Етнографског института САНУ - хроника прославе". у: Гласник Етнографског института САНУ, LXV (3): 715-721
 • Žakula, Sonja; Đorđević Crnobrnja, Jadranka. 2018. Art Practices and Urban Promenades: Belgrade's Knez Mihailova Street vs. Dionysius the Areopagite Promenade in Athens. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 226-227,
 • Žakula, Sonja., "O antropologiji koja nadilazi ljudsko. Eduardo Kohn, 2013. University of California Press." Antropologija 18, no. 2 (2018). 167-171.
 • Жакула, Соња; Живаљевић, Ивана." Изучавање људско – животињских односа у антропологији и археологији I". Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 255-270,
 • Жакула, Соња; Живаљевић, Ивана."Изучавање људско–животињских односа у антропологији и археологији II". Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 1, p. 153-172

Излагања на конференцијама и стручним скуповима

 • (Не)разумети Дарвина: еволуција и културна концептуализација границе између људи и животиња у антрополошкој перспективи – излагање на међународном научном скупу „Културе и границе“, одржаном у Вршцу 2011. године.
 • Да ли киборзи сањају биомеханичке овце? Тело и хиперреалност – излагање на међународном скупу „Тело, (био)технологије и моћ“, одржаном на Филозофском факултету у Београду у новембру 2011. године.
 • Пленарно предавање под називом ’The animal turn’ in the social sciences: unnatural histories, anthropomorphism and the voiceless Other, одржано у оквиру Четврте међународне конференције студената археологије STARCO, одржане на Златибору у марту 2013. године.
 • Излагање под називом „Концепт ’веровања’ у радовима Тихомира Ђорђевића о животињама“ на научном скупу ’Етнос’, религија и идентитет: научни скуп у част Душана Бандића, одржаном у априлу 2014. Године на Филозофском факултету у Београду.
 • Излагање под називом „The Separation of Scene and State: the Balkanization of the Belgrade Punk Scene in the Wake of the Wars in Yugoslavia“ на међународној конференцији Keep it simple, make it fast: crossing borders of underground music scenes, одржаној Универзитету у Порту у Португалу у јулу 2015. године.
 • Излагање „Punk, politics and resistance“ одржано на Punk now! конференцији одржаној на City University у Бирмингему у Великој Британији у октобру 2015. године.
 • Излагање Žakula, Sonja. 2016. Punk rock, feminism and the loud absence of riot girl from the 90's Belgrade scene. Keep it simple, make it fast! DIY cultures, spaces and places. University of Porto, Portugal. 18. - 21. jul. Str. 196.
 • Излагање под називом Жакула, Соња и Ивана Живаљевић. 2017. Људско-животињски односи у антропологији и археологији. Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије - међународна научна конференција поводом 70 година Етнографског института САНУ. Сирогојно, Србија, 8.-10. септембар 2017. Стр.63-64.
 • Излагање Žakula, Sonja. 2018. "Pretty in punk: female bodies and identity performance in the pit". Keep it simple, make it fast! Gender, differences, identities and DIY cultures. University of Porto, Portugal. 3. - 7. Jul. str. 263

Предавања

 • Жакула, Соња. 2012. Научно креирање културних представа о животињама – предавање одржано по позиву 16. марта 2012. у оквиру вежби на предмету археологија и социјална антропологија на Одељењу за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
 • Жакула, Соња. 2013. Пленарно предавање под називом ’The animal turn’ in the social sciences: unnatural histories, anthropomorphism and the voiceless Other, одржано у оквиру Четврте међународне конференције студената археологије STARCO, одржане на Златибору у марту 2013. године.
 • Жакула, Соња. 2015. предавање по позиву под називом "Студије људско-животињских односа у антропологији", на Институту за филозофију и друштвену теорију, 5. јуна 2015. у Београду.
 • Жакула, Соња. 2015. предавање под називом "Да ли киборзи сањају биомеханичке овце?" одржано 18. септембра 2015. У Библиотеци града Београда, а у оквиру манифестације Ноћ истраживача 2015.
 • Жакула, Соња. 2016. предавање по позиву под називом "Животињско тело у науци" одржано 7. јула 2016. у Центру за биоетичке студије у Београду.
 • Жакула, Соња. 2016. предавање под називом "Социокултурна антропологија и животиње" одржано 28. децембра 2016. у оквиру предмета Увод у археологију на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду.
 • Жакула, Соња. 2017. предавање под називом "Теренски рад у зоолошком врту" одржано 28. новембра 2017. у оквиру изложбе Сећање на сећања.
 • У периоду од 2011. до 2019. у ИС Петница одржала готово 50 предавања на интердисциплинарним семинарима из области друштвених наука: Ум, језик и култура и Историја, култура и цивилизација, на Летњој научној школи намењеној ученицима основних школа, на интердисциплинарном семинару намењеном средњошколцима АЛЛ, семинару друштвених наука ДРХ, као и на матичном семинару Антропологије.
 • 31.10.2018. Водила дискусију о филму "PET kućnih ljubimaca" у оквиру програма "Етнолошки филмови у Манаковој кући"
 • 7.2.2019. Учествовала у дискусији на тему људско-животињских односа, поводом изложбе "Сапутници" (Covoyageurs) у Француском институту у Београду.
 • 19.4.2019. Учествовала у дискусији на тему очувања станишта дивљих животиња и односа људи према њима у оквиру отврања изложбе "Инстинкт и терен" у Француском институту у Београду.
 • 24.4.2019. Учествовала у дискусији на тему односа између људи и животиња у зоолошким вртовима у оквиру изложбе "EMIL (B5044)" у Ликовној галерији Културног центра Београда

Остало

 • 2009. Центар за Образовне Политике, Београд – истраживачица сарадница на пројекту „Управљање високим образовањем у Србији“
 • Од 2013. године активно учествује у манифестацији "Ноћ истраживача" кој се реализује под покровитељством Фондације Марија Кири у оквиру пројекта Horizon 2020.
 • Од 2014. до 2018. године (са паузом 2016.) руководила поставкама које презентују етнологију и антропологију у оквиру "Ноћи истраживача".
 • 2018. године активно учествовала у организацији манифестације "Отворена врата Етнографског института САНУ" у оквиру рада Радне групе за "Отворена врата Етнографског института САНУ"
 • 2019. године постала координаторка Радне групе за "Отворена врата Етнографског института САНУ"