https://bestjuicerforgreens.net/wp-content/uploads/2022/02/index.html

https://www.lauftria-hsvmelk.at/wp-content/uploads/2023/01/index.html

Данило Трбојевић | Етнографски Институт
Данило Трбојевић

Данило Трбојевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: антропологијa народне културе, савремени облици религиозности, алтернативни религијски системи, поткултуре, политика идентитета, танатологија, култура страха, политичка антропологија, култура сећања и визуална антропологија.

Образовање/стечена звања

2021 стекао звање истраживач сарадник

2021 докторирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2011 мастерирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2008 дипломирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2021 Етнографски институт САНУ, Београд

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2009 Симпозијум на тему Холокауста, логора смрти и геноцида почињених у Независној држави Хрватској за време Другог светског рата. Бања лука, Босна и Херцеговина

2011 Међународна конференција на тему Холокауста, логора смрти и геноцида почињених у Независној држави Хрватској за време Другог светског рата, Бања лука, Босна и Херцеговина

2013 „Простори сећања“, Одељење за историју уметности, Београд, Србија

2014 „12th Internаtionаl border crossings students conference“, Border crossing network, Филозофски факултет у Београду, Београд, Србија.

2014 Међународна конференцијана тему Холокауста, логора смрти и геноцида почињених у Независној држави Хрватској за време Другог светског рата, Бања лука, Босна и Херцеговина

2014 „Усмена предаја: фолклористички аспекти и интердициплинарна визура. Институт за етнологију и фолклористику, Загреб, Хрватска

2014 „Викенд нематеријалног наслеђа“, Филозофски факултет у Београду. Београд, Србија.

2015 “Keep it simple, mаke it fаst“, Fаculty of Arts аnd Humаnities of University of Porto, Порто, Португал

2015 “International Conference: The Holocaust in Southeastern Europe”, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, Букурешт, Румунија

2016 "Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова до гасног камиона концентрационог логора на Сајмишту - две одлучујуће фазе Холокауста у Србији." Историјски архив Београда. Београд, Србија

2016 "Миграције становништва - Феномен избеглиштва", Вијеће Бошњачке националне заједнице и Институт за миграције и народности. Загреб, Хрватска

2018 „Антропологија музике“, Филозофски факултет у Београду. Београд, Србија

2022 „Истраживати друштво током пандемије – методолошки аспекти истраживања“, Институт за социолошка истраживања. Београд, Србија

2023 „Митска, етно и друга животиња: Интердисциплинарна полазишта и традицијске праксе”, Институт за етнологију и фолклористику. Загреб, Хрватска.

2023 “The transnational history and memory of world war ii crimes in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, and the Northern Adriatic”, Универзитет у Регензбургу. Регензбург, Немачка.

Теренска истраживања:

2006. Теренска истраживања – „Покладе“, Гребенац, Србија

2007. Теренска истраживања у селима Књажевачког округа

2008. Теренска истраживања по стратиштима Босне и Херцеговине и Хрватске

2010. Теренска истраживања по стратиштима Босне и Херцеговине и Хрватске

2014. Теренска истраживања по селима Књажевачког округа

2014. Теренска истраживања по селима Зарошког краја

2015. Теренска истраживања по стратиштима на територији града Београда

2015. Теренска истраживања – „Покладе“, Гребенац, Србија

2015. Теренска истраживања по селима околине Великог градишта

2015 .Теренска истраживања по селима Левачког и Поморавског округа

2015. Теренска истраживања по селима Пчињског округа

2016. Теренска истраживања по селима Књажевачког округа

2017. Теренска истраживања по селима Књажевачког округа

2017. Теренска истраживања по селима Ваљевског округа

2018. Теренска истраживања по селима у околини Ћуприје, Јагодине и Параћина

2018. Теренска истраживања по селима у околини Лознице

2019. Теренска истраживања по селима у околини Лознице

2019. Теренска истраживања по селима у околини Лознице (2)

2021 Теренска истраживања у селу Мошорин

2021 Теренска истраживања по селима у околини Лознице

Остало

2021 „Дух“, Документарни филм

2021 „Провлачење кроз рупу / дечја црква“, Документарни филм

2021 „Никад млађи – 75 година Етнографског института САНУ“, Документарни филм

Монографије:

Трбојевић, Данило. 2013. Антропологија американизације Холокауста. Београд: Задужбина Андрејевић.

Трбојевић, Данило. 2014. Сећање на зло – политика комеморације жртава нацистичких и усташких логора. Београд: Српски генеалошки центар/Музеј жртава геноцида.

Научни радови:

Трбојевић, Данило. 2022. „Како упокојити „политичког вампира“: аберација као друштвено-политички конструкт“. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, Београд: 217–244.

Трбојевић, Данило. 2022. „Дечије ратне игре као арена промишљања друштвено-политичке стварности, кризе и конфликта”, Антропологија спорта, игара и детињства, Ур. Жикић Бојан, Ђорђевић Иван, Петровић Владета, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд.

Трбојевић, Данило. 2021. „Демонолошка предања као оптика посматрања промена друштвене и културне стварности у сеоским заједницама књажевачког краја“. Етно-Културолошки зборник, Књига XXIV, Ур. Ивица Тодоровић, Војислав Филиповић, Сврљиг: 69-93.

Трбојевић, Данило. 2019. (Пр)оживљавање и приповедање трауме: Културна улога и друштвени идентитет „(деце) логораша“. Годишњак за истраживање геноцида11(2): 531-556.

Трбојевић, Данило. 2018. Између музике и насиља: „шутка” као ритуализовани перформанс идентитета и идеологија. Етноантрополошки проблеми 13(4): 1031-1066.

Trbojević, Danilo. 2017. Politika sećanja i identiteta: Simbolička upotreba „lika i dela“ Gavrila Pirincipa u političkim narativima na prostoru bivše Jugoslavije. Hereticus1(2): 247-260.

Trbojević, Danilo. 2016. "Balkanisation" of national memories and identities trauma. Holocaust. Studii şi cercetări9(8): 289-305.

Трбојевић, Данило. 2015. Анализа позитивног и негативног односа према економском потенцијалу географске, историјске и идентитетске повезаности са мотивом вампира у Србији. Антропологија15(1): 93-128.

Трбојевић, Данило. 2015. "Мапирање друштвене амнезије у Београду: идеологија, политика и економија заборава у пет тачака". Музеј жртава геноцида у Београду: 127-164.

Трбојевић, Данило. 2014. „Политика селективног сећања у доба транзиције“. Зборник радова – ЈАСЕНОВАЦ. Бања Лука: 107-127

Трбојевић, Данило. 2013. „Материјализација сећања на зло: упоредна анализа архитектонских решења и концепција поставци у Америчком музеју холокауста у Вашингтону, меморијалном центру Бухенвалд и меморијалном центру Аушвиц“.Простори сећања/spаces of memory, Том I, Одељење за историју уметности филозофског факултета у Београду. Београд: 412-429.

Трбојевић, Данило. 2012. Последице нестручног приступа проблему „нових религијских покрета“ – секте и насиље у Србији“Гласник етнографског музеја 76(1): 61-86.

Трбојевић, Данило. 2011. Крајпуташи у урбаним срединама. Гласник етнографског музеја 75(1): 131-154.

Трбојевић, Данило. 2011. „Рат сећања: жртва и починилац, политика и идентитет, сећање на жртве Јасеновца и Блајбурга у Хрватској“. Зборник радова – ЈАСЕНОВАЦ. Бања Лука: 195-211.

Објављени сажетак научног излагања на конференцији:

Трбојевић, Данило. 2022. „Створ и машина: демонолошки наративи припадника руралних заједница као оптика за посматрање односа човека и природе" објављен је у књизи резимеа међународне научне конференције „Сеобе од антике до данас" у организацији Филозофског факултета у Новом саду.

Трбојевић, Данило. 2011. "Меморијализација сећања на зло: Упоредна анализа архитектонских решења и концепција поставки у Америчком музеју Холокауста у Вашингтону, Меморијалном центру Бухенвалд, и Меморијалном центру Аушвиц"Међународни научни интердициплинарни скуп "Простори памћења", Београд.

Трбојевић, Данило. 2014. "Upotreba motiva vampirizma kao socijalne i političke kritike u jugoslovenskom i srpskom filmu", Међународни научни скуп "Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura", Загреб.

Трбојевић, Данило. 2015. "Tаles from the Belgrаde pit: Performаnce, identity, communicаtion аnd violence аt underground concerts", Међународни научни интердициплинарни скуп "Crossing borders of underground music scenes", Порто.

Трбојевић, Данило. 2016. "Migranti u Srbiji danas: Konstruisanje i preplitanje starih i novih stereotipa o "drugosti", Међународни научни скуп "Migracije stanovništva - fenomen izbjeglištva", Исламски центар, Загреб.

Трбојевић Данило, 2017, “Одјеци сећања: Идентитет и улога „логораша“ у социјалном и политичком памћењу холокауста“. Четврта научна конфдренција са међународним учешћем – Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије. Беорад.

Трбојевић, Данило. 2023. „Знање и моћ: здухаћи и змијари у постмодерном, хибридном друштву", међународна научнаконференција „Митска, етно и друга животиња: Интердисциплинарна полазишта и традицијске праксе”, Загреб.