Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Етнографски институт САНУ

Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Година: 2013.

ISBN: 978-963-08-8520-1, 978-86-7587-072-2

ПРЕДГОВОР

Пера Ластић: Етнолошка истраживања Срба у Мађарској и Српски институт

Марија Киш: Пола века истраживања етнографије и етнологије Срба у Мађарској

Душан Дрљача , Младена Прелић :  На добром путу: Етнологија Срба у Мађарској

Ђуро Шарошац :  Сећање на оснивање „јужнословенског базичног музеја” у Мохачу и сакупљање етнографског материјала међу Србима у Мађарској (1965-1999)

Ђуро Франковић : Митска бића у веровањима Срба у Мађарској

Боривој Рус ,Пера Ластић :  Етнографска истраживања међу Србима у Десци

Драгана Радојичић :  Етнографски институт САНУ и сарадња са Српским институтом – Будимпешта

Младена Прелић :  Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института САНУ

Мирослава Лукић-Крстановић, Мирјана Павловић : Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ

Милеса Стефановић-Бановић :  Eтнолошкa истраживања на основу архивских извора Епархије будимске: значај и могућности

Биљана Сикимић :  Преглед теренских истраживања Срба у Мађарској обављених у оквиру Балканолошког института САНУ, Београд (2001– 2010)

Јелена Јовановић : Српска етномузикологија и музичка традиција Срба у Мађарској: стање и перспективе

Коста Вуковић :  Основни приступ и циљеви пројекта „Слика и памћење – програм евидентирања, дигитализације и обраде старих и архивских фотографија о Србима у Мађарској”

Золтан Бада : Библиографија етнографије Срба у Мађарској: смернице за остваривање једног научног пројекта

Ана Ковачoва : Резултати и искуства етнографских истраживања Словака у Мађарској

 

ПРИКАЗИ

Борислав Рус : Два часописа из едиције посвећене етнографији и етнологији националних мањина у Мађарској: Етнографија Јужних Словена у Мађарској (1975–1993) и Етнографија Срба у Мађарској (1997–)

Золтан Бада : Поводом стоте годишњице излажења једне књиге о Србима у Угарској (Велимир Југа: Срби у земљама свете круне Угарске)

ЕТНОЛОГИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ (ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОКРУГЛОГ СТОЛА

ЗАКЉУЧЦИ

 

Главни и одговорни уредници: Пера ЛастићДрагана Радојичић.

Уредници: Пера ЛастићМладена Прелић.

Извршни уредник: Золтан Бада.

Међународни уређивачки одбор: Радост Иванова,Елефтериос Алексакис,Јана Поспишилова,Карл Касер,ГабриелаКилианова,Милица Бакић-Хејден,Ингрид Славец-Градишник,Марина Мартинова,Фернандо Диего Дел Векио,Шел Магнусон,Татиана Подолинска,Петер Финке.

Уређивачки одбор: Гојко Суботић,Софија Милорадовић,Јелена Чворовић,Срђан Радовић,Александра Павићевић,Лада Стевановић,Илдико Ердеи,Јелена Јовановић.

Рецезенти: академик Војислав Становчићдр Гордана Благојевић

Секретар уредништва:  Марија Ђокић

 

Садржај зборника бр. 29 усвојен је на седници Редакције Етнографског института САНУ одржаној 23. априла 2013. године.

БЕОГРАД 2013