Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Ур. Пера Ластић, Драгана Радојичић, Младена Прелић

Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе

Година: 2013.

ISBN: 978-963-08-8520-1, 978-86-7587-072-2