Културна прожимања: aнтрополошке перспективе*

Срђан Радовић

Културна прожимања: aнтрополошке перспективе*

Година: 2013.

ISBN: 978-86-7587-071-5

Главни и одговорни уредник: Драгана Радојичић

Уредник: Срђан Радовић

Међународни уређивачки одбор: Радост Иванова, Елефтериос Алексакис, Јана Поспишилова, Карл Касер, Габриела Килианова, Милица Бакић-Хејден, Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова, Фернандо Диего Дел Векио, Шел Магнусон, Татиана Подолинска, Петер Финке;

Уређивачки одбор: Гојко Суботић, Софија Милорадовић, Јелена Чворовић, Срђан Радовић, Александра Павићевић, Лада Стевановић, Илдико Ердеи, Јелена Јовановић;

Рецезентски тим: Инес Прица,Мирослава Лукић Крстановић, Љиљана Гавриловић, Младена Прелић, Биљана Сикимић,Мирослава Малешевић,Сања Златановић,Саша Недељковић,Мирјана Павловић,Бранко Ћупурдија,Александар Крел ,Маја Ђукановић, Лидија Вујачић, Маја Година Голија, Ана Лулева, Мирослав Валка;

Секретар уредништва: Марија Ђокић

Садржај Зборника бр. 28 усвојен је на седници Редакције Етнографског института САНУ одржаној 28. фебруара 2013. године

БЕОГРАД 2013

 

 

Аутор

Наслов рада

Срђан РадовићКултуре, прожимања, границе: антрополошке (и друге) перспективе
  

Културе, Границе, Други

Ингрид Славец ГрадишникКултура и границе: застарели, корисни или кључни концепти?
Соња Жакула(Не) разумети Дарвина: еволуција и конструкцијагранице између људи и животиња
Сања Лазаревић РадакСимболичка географија Балкана: гранични простор у енглеским и америчким путописима 1835–1909.
  

Културе и границе на Балкану

Ана ЛулеваЗаједнице и границе дуж јужне бугарске обале Црног мора
Евгенија ТроеваРодопи: перцепције и границе
Марија МарковаСтварање локалне заједнице и идентитета.Границе у бугарском граду Карџали
Милош ЛуковићКултурна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године
  

Културе и границе у Средњој Европи

Јана ПоспишиловаПриче са моравско-словачке границе
Габриела КилиановаПерцепција разлика? Један културни феномен у две језичке групе. Прилог истраживању
Саша Пољак ИстеничЈезик и идентитет: вињете о употреби језика међу члановима словеначке мањине у аустријској Корушкој
Филип ШкиљанПоложај Рома у Међимурју и вараждинско-копривничкој Подравини и успоредба с положајем Рома у словенском Прекомурју и Мађарској
  

Културе и границе у Банату

Михал ПавласекПрекогранични национализам и религијско аједништво.Студија случаја чешке протестантске заједнице у Србији
Синзиана ПредаПреживљавање и идентитет. Чеси баптисти у Банату
Александра Ђурић-Миловановић          Конфесионалне границе у Банату: пример Срба у Банатској клисури
Мирча МаранРумуни у Банату. Особености идентитета
Јована ДиковићКомпаративна етнографија односа становника Банатапрема земљи – земља као симболички ресурс

 

* Напомиње се да су у овом Зборнику радова ЕИ САНУ неки радови објављени само на енглеском језику.  У тим случајевима само је апстракт доступан на српском језику.