Научнице у друштву

Ур. Лада Стевановић, Младена Прелић, Мирослава Лукић Kрстановић

Научнице у друштву

Година: 2020.

ISBN: 978-86-7587-106-4

Научнице у друштву je Зборник саопштења са конференције "Научнице у друштву", одржане у Српској академији наука и уметности од 11. до 13. фебруара 2020. у организацији Етнографског института САНУ, а под покровитељством Програма партиципације Унеска.