Нематеријална културна баштина Паштровића

Ур. Злата Марјановић, Душан Медин, Давор Седларевић

Нематеријална културна баштина Паштровића

Година: 2019.

ISBN: 978-86-7587-100-2

Уредили: Злата Марјановић, Душан Медин, Давор Седларевић