Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији

Ур. Бојана Богдановић, Kристијан Обшуст

Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији

Година: 2021.

ISBN: 978-86-81930-12-0