https://bestjuicerforgreens.net/wp-content/uploads/2022/02/index.html

https://www.lauftria-hsvmelk.at/wp-content/uploads/2023/01/index.html

Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији | Етнографски Институт
Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији

Ур. Бојана Богдановић, Kристијан Обшуст

Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији

Година: 2021.

ISBN: 978-86-81930-12-0