Религија, религиозност и савремена култура: oд мистичног до (и)рационалног и vice versa

Ур. Александра Павићевић

Религија, религиозност и савремена култура: oд мистичног до (и)рационалног и vice versa

Година: 2014.

ISBN: 978-86-7587-071-5