Род, знање и моћ: историја, наслеђе и значај научница у Србији

Младена Прелић, Лада Стевановић, Мирослава Лукић Крстановић

Род, знање и моћ: историја, наслеђе и значај научница у Србији

Година: 2022.

ISBN: 978-86-7587-113-2

ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ САНУ 

Зборник радова 34