Теренска истраживања - поетика сусрета

Милина Ивановић-Баришић

Теренска истраживања - поетика сусрета

Година: 2012.

ISBN: 978-86-7587-068-5

Главни и одговорни уредник: Драгана Радојичић

Уредник: Милина Ивановић-Баришић

Међународни уређивачки одбор: Радост Иванова, Елефтериос Алексакис, Петер Славковски, Карл Касер, Габриела Килианова, Милица Бакић-Хејден, Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова, Фернандо Диего Дел Векио, Шел Магнусон.

Уређивачки одбор: Гојко Суботић, Софија Милорадовић, Јелена Чворовић, Срђан Радовић, Александра Павићевић, Лада Стевановић, Илдико Ердеи, Јелена Јовановић.

Рецезентски тим: Јованка Радић, Мирослава Лукић Крстановић, Љиљана Гавриловић, Ивица Тодоровић, Младена Прелић, Зорица Дивац.

Секретар уредништва: Марија Ђокић

Садржај Зборника бр. 27 усвојен јена седници Редакције Етнографског института САНУ, одржаној 11. јуна 2012. године,

БЕОГРАД 2012

 

Аутор

Наслов рада

Милина Ивановић-Баришић.      Теренска истраживања – поетика сусрета
Бојан ЖикићПроизвођење научног знања истраживачким методима теренског рада у етнологији и антропологији
Марта Стојић МитровићМетода посматрања са учествовањем: пример Социјалног центра Рог у Љубљани
Станислав СтанковићО аутохтоним српским народним говорима на тлу Републике Македоније. Истраживање, стање, перспектива
Биљана СикимићТимски теренски рад. Балканолошког института САНУРазвој истраживачких циљева и метода 
Боса РосићЕтно-парк Сирогојно. Идеја, истраживање, реализација
Живка РомелићЛегенде о злату и друге приче
Ljupco S. RisteskiEssay on Festivities Transformation of the Holiday Calendar in the Republic of Macedonia from 1991 until the Presen
Драгана РадојичићПримена архивске грађе у етнологији
Софија МилорадовићЛингвистички атласи –„централни инструмент“савремене дијалектологије 
Naško KrižnarKamera na etnološkem terenu
Димитрије О. ГолемовићИстраживач на „терену“ –„терен“ у истраживачу 
Љиљана Гавриловић О успоменама, херојима ипутовањима.Клод Леви-Строс на терену
Душан ДрљачаПоновљена теренска испитивањаетничке микрозаједницеВислани у Остојићеву (Банат)
Мирко БлагојевићСтатистички показатељирелигиозности и ревитализацијаправославља: стварност или мит