Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи

Ур. Бојана Богдановић, Kристијан Обшуст

Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи

Година: 2023.

ISBN: 978-86-7587-120-0

Архив Војводине 

Етнографски институт САНУ

Нови Сад – Београд, 2023