Бојана Вуковић

Бојана Вуковић

Академска титула: дипломирани културолог и антрополог

Научно звање: Документариста/архивиста

Поља интересовања: дигитализација, културно наслеђе, архивистика, теорије игре, когнитивне науке, породица и породични системи, културолошки аспекти у Serious Games, културолошки аспекти у психотерапији.

Бојана Вуковић рођена је 1989. године у Београду. Дипломирала је 2012. године на одељењу за Културне студије и антропологију на Факултету за хуманистичке студије Универзитета у Приморској у Копру са темом: „Postmoderne kulturološke teorije igre: Ј. Huizinga, R. Caillois in B. Sutton-Smith“. Током студија била је на међународној размени студената на Еберхард Карлс Универзитету у Тибингену (Eberhard Karls Universität Tübingen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Ludwig-Uhland Institut für Empirische Kulturwissenschaft) као и на Универзитету у Бечу (Universität Wien). Завршила је едукацију из Системске породичне психотерапије у организацији Асоцијације системских терапеута као Европски акредитованог тренинг института за психотерапију. У склопу едукације завршила је и курс пропедевтике на Департману за психологију Факултета за медије и комуникације Универзитета Сингидунум. Волонтирала је на пројекту „Дигитализација теренске архивске грађе из Призрена“, Етнографског института САНУ. Тренутно завршава мастер студије Когнитивне науке на Универзитету у Љубљани.

Говори енглески и словеначки језик.

Стипендије:

2008 - 2012: Javni sklad republike Slovenije.

2011: Erasmus International Exchange Program.

2013 - 2014: CEEPUS, OeAD - Regional Office Vienna.

Чланци:

Vuković, Bojana i Biljana Milenković-Vuković. 2014. "Delatnost slovenačkih udruženja u Beogradu (1921-2014)". Etnološkoantropološke sveske 24: 45-67.

Објављени сажетак излагања на конференцији:

Vuković, Bojana. 2015. "Upotreba Serious Games u psihoterapiji". Zbornik rezimea 5. kongresa psihoterapeuta Srbije "Ljubav i psihoterapija", Beograd 22-25. oktobar 2015. [organizator Savez društava psihoterapeuta Srbije]. Novi Sad : Psihopolis institute. ISBN 978-86-6423-017-9.

Vuković, Bojana. 2014. "Using Folk Literature in Designing Serious Games for Psychotherapy". Proceedings of the MEi: CogSci Conference 2014 / [Eighth Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive science, on 12-14 June 2014 in Krakow], editors Peter Hochenauer ... [et al.]. Bratislava : Comenius University. ISBN 978-80-223-3622-2.

Vukovic, Bojana and Sergej Žižek. 2013. "EEG-fMRI source localization". Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2013 / [Seventh Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive science, on 20-22 June 2013 in Budapest], editors Soheil Khosravipour ... [et al.]. - Bratislava : Comenius University. ISBN 978-80-223-3436-5.