Весна Трифуновић

Весна Трифуновић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: антропологија медицине и јавног здравља, aнтропологија фолклорa, aнтропологија популарне културе.

Мејл: vesnita@eunet.rs

Образовање/стечена звања

2016 стекла звање – научни сарадник Етнографског института САНУ

2015 докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2007 завршила мастер студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2006 дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2009 Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти

2018 Tailoring Immunization Program (TIP) in Serbia, The World Health Organization, Institute of Public Health of Serbia "Dr Milan Jovanović Batut"

2011/2019 Културно наслеђе и идентитет (МПНТ РС 177026), Етнографски институт САНУ

2011/2019 Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“ (МПНТ РС 47016), Етнографски институт САНУ

2007/2009 Антрополошка истраживања комуникације у савременој Србији (МПНТ РС 147021), Етнографски институт САНУ

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

2022 The Politics of Technoscientific Futures, European Association for the Study of Science & Technology, Madrid, Spain

2019 Vaccines and State: The legacy of State Vaccines Institutions, University of Amsterdam, the Netherlands

2019 IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities”, Adam Mickiewicz University, Poland

2017 Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојнo, Србија

2017 Symposium “Building Trust, Managing Risk: Vaccine Confidence and HPV Vaccination”, London School of Hygiene and Tropical Medicine, the United Kingdom

2017 8th Medical Anthropology Young Scholars (MAYS) Annual Meeting: Medical Anthropology Beyond Medical Borders, University of Edinburgh, the United Kingdom

2016 7th Medical Anthropology Young Scholars (MAYS) Annual Meeting: Intergenerations, temporalities and medical anthropology, The Institute of Social Sciences of the University of Lisbon, Portugal

2015 Symposium “Medical Anthropology Switzerland” (MAS), Universität Basel, Switzerland

2012 12th EASA Biennial conference: Uncertainty and Disquiet, Université Paris Nanterre, France

2011 Културе и границе, Градски музеј Вршац, Србија

2011 6th InASEA conference: Southeast European (Post)Modernities, Universität Regensburg, Germany

2010 Cultural Space and Identity in a Post-Socialist Context, University of Ljubljana, Slovenia

2009 Теренска истраживања (изазови – резултати – примена), Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно, Србија

2007 Слике културе – некад и сад, Крушевац, Србија

Остало

2022/2024 Consultant, WHO Technical Advisory Group on Behavioural and Cultural Insights (BCI), the World Health Organization

Монографија

Ликови домаћих вицева: социјални типови луде у савременим вицевима, Српски генеалошки центар, књ. 43, Београд 2009.

Чланци

Трифуновић, Весна. “’Вакцинална колебљивост’ у западној и источној Европи: значај контекстуалних утицаја”. Гласник Етнографског института САНУ LXX (3), 2022. 153-173.

Trifunović, Vesna. Katrine Bach Habersaat, Darija Kisić Tepavčević, Verica Jovanović, Milena Kanazir, Goranka Lončarević & Cath Jackson. “Understanding vaccination communication between health workers and parents: a Tailoring Immunization Programmes (TIP) qualitative study in Serbia”. Human Vaccines & Immunotherapeutics 18 (1), 2022.

Trifunović, Vesna. “Vaccine Production in Serbia: Political and Socio-Cultural Determinants in Historical Perspective”. In: Stuart Blume, Baptiste Baylac-Paouly (eds.) Immunization and States: The Politics of Making Vaccines. 2022. New York, Routledge: 176 – 198.

Трифуновић, Весна. Иван Ђорђевић. “Култура „нове нормалности“ – значење и употреба појма”. Гласник Етнографског института САНУ: Култура нове нормалности – локалне и глобалне перспективе LXIX (3), 2021. 519-530.

Trifunović, Vesna. “Framing Vaccination in Post-Socialist Serbia: An Anthropological Perspective”. Issues in Ethnology and Anthropology 14 (2), 2019. 507-529.

Трифуновић, Весна. “Интердисциплинарна истраживања – антропологија у сарадњи са другим наукама”. Гласник Етнографског института САНУ: Интердисциплинарне перспективе етнологије и антропологије LXVI (2), 2018. 239-244.

Trifunović, Vesna. “Temporality and Discontinuity as Aspects of Smallpox Outbreak in Yugoslavia”. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXV (1), 2017. 127-145.

Trifunović, Vesna. "Manifestations of Humour in Serbian Folklore Material: The Example of Šala". Studia Fennica Folkloristica no. 22, 2016. 365-384.

Trifunović, Vesna. "Temporality and Discontinuity as Aspects of Smallpox Outbreak in Yugoslavia". Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 65, no. 1, 2017. 127-145.

Trifunović, Vesna. "Interdisciplinary Research: Anthropology in Partnership with Other Disciplines". Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 66, no. 2, 2018. 239-244.

Trifunović, Vesna. "Framing Vaccination in Post-Socialist Serbia: An Anthropological Perspective". Issues in Ethnology and Anthropology 14, no 2, 2019. 507-529.

Trifunović, Vesna and Miloš Rašić. "Urbani folklor". U: Etnologija i antropologija: 70 izabranih pojmova. Etnografski institut SANU i Službeni glasnik. Beograd. 2017. 411-415.

Trifunović, Vesna. "Folk Medicine". In Ethnology and Anthropology: 70 selected terms. The Ethnographic institute SASA and The Official Gazette. Belgrade. 2017. 237-243.

Trifunović, Vesna. "Humor". U: Etnologija i antropologija: 70 izabranih pojmova. Etnografski institut SANU i Službeni glasnik. Beograd. 2017. 441-445.

Trifunović, Vesna. "Magija". U: Etnologija i antropologija: 70 izabranih pojmova. Etnografski institut SANU i Službeni glasnik. Beograd. 2017. 163-169.

Формирање социјалних типова у теорији Орина Клапа, Гласник Етнографског института САНУ IV, свеска 1, 2007, 125–138.

Социјални типови Хероја, Ниткова и Луде у теорији Орина Клапа, Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, No. 1, 2007, 109–135.

Технике хумора по Артуру Аси Бергеру, Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, No. 2, 2007, 221–249.

Однос хорора и хумора: пример филмова „Хостел“ и „Еуротрип“, Етноантрополошки проблеми, Vol. 3, No. 1, 2008,103–121.

Технике хумора и теорија о социјалним типовима: теоријско-методолошки оквир за анализу вицева као хумористичког фолклорног материјала, У: Зорица Дивац (ур).

Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Етнографски институт САНУ, зборник 25, 2008, 243–258.

Типизација приватника у периоду прве транзиције: пример домаћих серија, Гласник Етнографског Института САНУ LVII, свеска 1, 2009,135–146.

Концептуализација губитника и добитника транзиције у популарној култури, Етноантрополошки проблеми, Vol. 4, No. 1, 2009, 107–121.

Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе, Гласник етнографског Института САНУ LVIII, свеска 1, 2010, 157–168.

Шала: једна (не)битна хумористичка форма, Етноантрополошки проблеми no. 2 (6), 2011, 319–332.

Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије, Гласник Етнографског института САНУ LIX(2), 2011, 149–159.

Аспекти посматрања и идентификације губитника и добитника транзиције у друштву Србије, Гласник етнографског института САНУ LX2, 2012, 125–138.

Моћ наратива: утицај прича о излечењу путем неконвенционалне медицине. Етноантрополошки проблеми, Vol. 7, No. 4, 2012, 979–998.

Transition as a Winning or a Losing Game: Social Conceptualizations and Identifications in Postsocialist Serbia. U: Klaus Roth, Jennifer Cash, Jutta Lauth Bacas (eds.). Southeast European (Post)Modernities, Part 2: Changing Forms of Identity, Religiosity, Law and Labour. Ethnologia Balkanica 16, InASEA, 2012, 333–351.

Транзицијски велтшмерц: наративизација искуства младих при тражењу посла и запослењу у контексту пост-социјалистичке трансформације, Гласник етнографског института САНУ LX2, 2012, 147–161.

Весна Трифуновић, Јована Диковић. „Миле против транзицијеˮ: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије. Гласник етнографског института САНУ LX2, 2014.

Предузетници у очима друштва: о узроцима негативне перцепције предузетника на примеру коментара читалаца електронских медија у транзицијској Србији. Етноантрополошки проблеми. no. 10 (1), 2015.

Предузетници у транзицијској Србији – контекст пословања и друштвено прихваћени тип приватника, Гласник етнографског института САНУ LXIII 2, 2015.

Vesna Trifunović, Jovana Diković. Post-socialist Transformation and Popular Culture: Reflections of Transition in Serbian TV Serials, Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, No 52, Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 2015. 267–285.

Manifestations of Humour in Serbian Folklore Material: An Example of Šala. Genre – Text – Interpretation: Multidisciplinary Perspectives on Folklore and Beyond. ed. Kaarina Koski and Frog with Ulla Savolainen, Studia Fennica Folkloristica Series, Helsinki: Finish Literature Society (u štampi).

Прикази

Trifunović, Vesna. "Post-Soviet health care: Transformation from a socialist to a neoliberal system?". Medicine Anthropology Theory 3, no. 3 (2016). 158-169.

Иван Ковачевић, Антропологија транзиције, Етнолошка библиотека, Књига 28, Српски генеалошки центар, Београд, 2007, 166 стр. У: Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, no. 1, 2007. 155-159.

Излазак нове серије часописа Етноантрополошки проблеми на Филозофском факултету у Београду, У: Гласник Етнографског института САНУ LV, свеска 2, 2007: 218 – 220.

Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања: Антропологија – Гласник Етнографског института САНУ LV, свеска 2, 2007: 220 – 221.

О српском политичком миту: обнављање класичних образаца: Драгана Антонијевић, Карађорђе и Милош: Између историје и предања, Етнолошка библиотека, књ. 32, Српски генеалошки центар, Београд, 2007; Карађорђе и Милош: Мит и политика, Етнолошка библиотека, књ. 33, Српски генеалошки центар, Београд, 2007. у: Вукова задужбина, 2008.

Међународни научни скуп “Теренска истраживања (изазови – резултати – примена) Сирогојно 31. август – 3 септембар 2009. У: Етнолошко-антрополошке свеске, бр. 13, (н.с.) 2, 2009. 133-134.

Милина Ивановић – Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима, Београд: Етнографски институт САНУ, 2007. (Београд: Академска издања), књ. 59, У: Гласник Етнографског институте САНУ LVII, свеска 1, 2009.

Излазак зборника у част Клода Леви-Строса “Структурална антропологија данас”, У: Етноантрополошки проблеми.

Изазови визуелне антропологије: историја Балкана у сликама, Осврт на FWF Visuаlising fаmily, gender relаtions аnd the body: The Bаlkаns approach. 1860-1950. У: Гласник Етнографског института LIX, 2011.

Манифестације моћи кроз призму музеја: Љиљана Гавриловић. Музеји и границе моћи. 2011. Београд: XX век, Етноантрополошки проблеми, свеска 4, 2011.

Salmaan Keshavjee, Blind Spot: How neoliberalism infiltrated global health. University of California Press, 2014. 288pp. Medicine, Anthropology, Theory (MAT) online journal.

Промене антрополошких парадигми у земљама југоисточне Европе – изазови, правци и предлози развоја једне науке. Поводом зборника: Changing Paradigms: The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe, Klaus Roth (ed.), Ethnologia Balkanica, Vol. 17, 2014. Glasnik Etnografskog instituta 63 (2), 2015.

Одреднице

Мултимедијални портал "Појмовник српске културе": шала, анегдота, шаљива прича, урбана легенда, виц, сан.