Владимир Рогановић

Владимир Рогановић

Стечено звање: доктор наука

Позиција: Члан управног одбора