Владимир Рогановић

Владимир Рогановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Члан управног одбора

Председник управног одбора

Др Владимир Рогановић рођен је у Дубровнику 21. септембра 1975. године. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. На Филолошком факултету завршио је постдипломске студије на групи Наука о књижевности и одбранио магистарску тезу и докторску дисертацију. Научни је сарадник Етнографског института САНУ.

Председник је Управног одбора Етнографског института САНУ (од 2020), а члан од 2018. Од 2019. члан је Савета Православног богословског факултета Универзитета у Београду. Уредник је у Лексикографској редакцији Службеног гласника. У Лексикографској редакцији је обављао дужности помоћника главног уредника и лексикографа-редактора.

Руководилац је Експертског пројектног тима на пројекту „Ревитализација музеја ’Кућа нобеловца Ива Андрића’ у Херцег Новом“ (носилац пројекта Општина Херцег Нови). Коприређивач је монографије Храм Светог Саве, настале поводом отварања Храма Светог Саве у Београду (носилац пројекта Спомен Храм Светог Саве у Београду и Службени гласник).

Др Владимир Рогановић је аутор пет научних монографија, више научних радова, приказа и научних критика у домаћој и страној научној периодици. Одржао је више стручних предавања на научним и образовним институцијама у земљи и иностранству. Учествовао је на више међународних научних скупова и конференција. Учесник је по позиву на истраживачком пројекту „Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Иво Андрић у европском контексту“.

Рецензент је више научних радова, монографија, међународних научних часописа посвећених лексикографији, књижевности и култури. Дела су му превођена на руски и енглески језик.

Владимир Рогановић, Медитеранске зиме Иве Андрића: препритање идентитрта и другости, Гласник Етнографског института САНУ, издање 68, број 2, Београд, 2020, стр. 432–451, DOI: https://doi.org/10.2298/GEI2002439R, УДК 39:821.163.41.09, оригинални научни рад

Vladimir Roganović, Milesa Stefanović-Banović, Jovan Cvijić in Serbian lexicography of the 20th and the beginning of the 21st century, Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, 66 (1), p. 143–156, Geographical Institute „Jovan Cvijić“ Serbian Academy of Sciences and Arts, 2016, https://doi.org/10.2298/IJGI1601143R

Владимир Рогановић, Бока у траговима ишчезлих времена: Књижевна, културна и историјска прошлост у часопису Бока, рецензенти академик проф. др Злата Бојовић, проф. др Драгана Радојичић, Марија Црнић Пејовић, издавач Филолошки факултет у Београду, Библиотека Посебна издања, Београд, 2016, ISBN 978-86-6153-320-4.

Владимир Рогановић, Велимир Живојиновић Massuka и немачка књижевност у часопису „Мисао“, „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“, књ. LXХХ, Београд, Филолошки факултет, 2014, стр. 89–99. DOI: 10.2298/PKJIF1480089R УДК 050:821.112.2”1919/1937”. ISSN 0350-6673; COBISS.SR-ID 602383.

Владимир Рогановић, Барокни песник Живо Болица и почеци књижевности на народном језику у Боки Которској у XVII веку, часопис „Исходишта / Originations“, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Савез Срба у Румунији, број 3, 2017, стр. 369–379.

Vladimir Roganović, The Bulletin of the Institute of Ethnography SASA (LXII, Vol. 1–2), Slovak Ethnology / Slovensky Narodopis; 2015, Vol. 63 Issue 2, p174–176, 3p. ISSN 1335-1303. EV 3355/09

Vladimir Roganović, Andrić u Herceg Novom: novske staze, lica i predeli, Balkankult Fondacija, Opština Herceg Novi, Beograd, Herceg Novi, 2018, ISBN 978-86-89257-05-2, 821.163.41.09 Andrić I., 930.85(497.16 Herceg Novi), COBISS.SR-ID 324056839.

Владимир Рогановић, Прилог проучавању књижевне и културне историје Боке Которске: почеци књижевности на народном језику, „Братство“ – часопис Друштва „Свети Сава“, Београд, бр. XVIII, 2014. стр. 159–171, УДК 821.163.41.09“17“, ISSN 1451-2386, COBISS.SR-ID 180031239

Владимир Рогановић, Знаменити Новљани Мирко Комненовић и Урош Тројановић, „Братство“ – часопис Друштва „Свети Сава“, Београд, бр. XV, 2011, стр. 187–201. ISSN 1451-2386, COBISS.SR-ID 180031239.

Vladimir Roganović, Herceg Novi – Slikovni leksikon: oneobičeni put kroz simbole i duh grada, Turistička organizacija Herceg Novi, Herceg Novi, 2018, ISBN 978-9940-9916-0-9, COBISS.CG-ID – 36648720.

Vladimir Roganović, Tivat – Slikovni leksikon: slike u očima galeba, Turistička organizacija Tivat, Tivat, 2019, ISBN 978-9940-9624-1-8, COBISS.CG-ID – 38423056.

Vladimir Roganović, Elaborat za izradu abecedara, kriterijume i određivanje obima i pisanje leksikografskih članaka u leksikonima CANU, у: „Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa Etnologija i leksikoni – iskustva i ideje“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, CANU, Podgorica, 2020. (у штампи)

Владимир Рогановић, Милеса Стефановић, „Срби о Светом Сави – избор из књижевних дела“, „Реч приређивача“; у: Храм светог Саве, приредили др Владимир Рогановић и др Милеса Стефановић Бановић; рецензенти председник Руске академије уметности Зураб Церетели, академик Руске академије уметности Николај Мухин, академик Димитриије Стефановић, проф. др Ненад Шекуларац; издавачи Храм Светог Саве, Службени гласник, Библиотека LEXIS, уредник Владимир Рогановић едиција Појединачна издања, Београд, 2020, стр. 199–228, стр. 237; ISBN 978-86-519-2626-9, COBISS.SR-ID 20760585

Vladimir Roganović, O metodologiji izrade leksikona, у: „Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa Etnologija i leksikoni – iskustva i ideje“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, CANU, Podgorica, 2020. (у штампи)

Храм светог Саве, приредили др Владимир Рогановић и др Милеса Стефановић Бановић; рецензенти председник Руске академије уметности Зураб Церетели, академик Руске академије уметности Николај Мухин, академик Димитриије Стефановић, проф. др Ненад Шекуларац; издавачи Храм Светог Саве, Службени гласник, Библиотека LEXIS, уредник Владимир Рогановић, едиција Појединачна издања, Београд, 2020, ISBN 978-86-519-2626-9, COBISS.SR-ID 20760585

Vladimir Roganović, Andrić na hercegnovskim osunčanim stranama [Andrić auf den sonnenbeschienenen Seiten von Herceg-Novi]; u: „Andrićeva Sunčana strana. Andrićs Sonnenseite“, Grac – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2019, str. 632–645; [Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 12]; ISBN 978-3-9504299-5-4 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz); ISBN 978-99976-27-35-3 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske); ISBN 978-86-7396-717-2 (Svet knjige).

Владимир Рогановић, Медитеранске зиме Иве Андрића[Mediterrane Winter von Ivo Andrić]; предавање по позиву на МГУ им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет, Кафедра славянской филологии, Москва, у оквиру истраживачког пројекта Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Иво Андрић у европском контексту, Москва, 17–20. октобар 2019.

Владимир Рогановић, Милеса Стефановић Бановић, Коришћење лексикографских дела општег типа у припреми етнолошких и антрополошких радова, Међународна научна конференција поводом 70 година Етнографског института САНУ „Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије“, главни и одговорни уредник Драгана Радојичић, стр. 106–108, Етнографски институт САНУ, Музеј на отвореном „Старо село“, Београд–Сирогојно, 2017.

Едиција МАЛИ ЛЕКСИКОНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ: Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова, уредник едиције Владимир Рогановић, стр. 7–8: О едицији / Владимир Рогановић, Службени гласник, Етнографски институт САНУ, ISBN 978-86-519-2080-9, УДК 316.7(=163.41)(031); COBISS.SR-ID 246492172.

Fric Martini, Istorija nemačke književnosti, priredio Slobodan Grubačić, urednik Vladimir Roganović, Biblioteka LEXIS, edicija Pojedinačna izdanja, Službeni glasnik, Beograd, 2019.

Слободан Грубачић, Звона Иве Андрића: Андрић – Ман – Рилке – Кафка, уредник Владимир Рогановић, Библиотека LEXIS, едиција Слово, Службени гласник, Београд, 2020.

Драгана Радојичић, Дијалози за трпезом, антрополошка монографија о култури исхране, Етнографски институт САНУ и Службени гласник, уредник Владимир Рогановић, Београд, 2012. ISBN 978-86-519-1291-0; COBISS.SR-ID 189424908 (друго издање 2016).

Драгиша Милосављевић, Последњи чувари златиборке баштине, Библиотека LEXIS, уредник Владимир Рогановић едиција Појединачна издања, Службени гласник, Београд, 2017.

ФРУШКА ГОРА, Едиција ЛЕКСИКОНИ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА СРБИЈЕ (4. том), уредник едиције др Владимир Рогановић; предговор: О едицији Владимир Рогановић, стр. 6–7, библиотека LEXIS, Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Сремска Каменица : Национални парк Фрушка гора, 2016 (Београд : Гласник), 368 стр. : илустр. ; 28 cm. ISBN 978-86-519-1900-1 (СГ); УДК 908(497.113-751.2 Fruška gora)(031); COBISS.SR-ID 225075212

ШАР-ПЛАНИНА, Едиција ЛЕКСИКОНИ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА СРБИЈЕ (5. том), уредник едиције др Владимир Рогановић; предговор: О едицији Владимир Рогановић, стр. 6–7, библиотека LEXIS, Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; ЈП Национални парк Шар-планина, 2016 (Београд : Гласник), 367 стр. : илустр. ; 29 cm. ISBN ISBN 978-86-519-1888-2; УДК 908(497.115-751.2 Шар-планина)(031); COBISS.SR-ID 228219916

Владимир Рогановић, Драгана Радојичић, Дијалози за трпезом, антрополошка монографија о култури исхране, Етнографски институт САНУ и Службени гласник, Београд, 2012, „Гласник етнографског института САНУ“, LX (2), Београд, 2012, стр. 241–243. DOI: 10.2298/GEI1202241R.

Владимир Рогановић, Гласник Етнографског института САНУ (LX свеска 1, Београд, 2012, Етнографски институт САНУ, 166 стр.), „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“, књ. LXХIХ, Београд, Филолошки факултет 2013, стр. 333–337, УДК 39(497.11)

Владимир Рогановић, Милеса Стефановић Бановић, Jovan Cvijić in the 21st century Serbian lexicography, апстракт у тематском зборнику са међународне конференције „Век и по Јована Цвијића“, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Музеј Града Београда, 2015, стр. 24, ISBN 978-86-7025-667-5; COBISS.SR-ID 218097676.

Ђердап, Едиција Лексикони националних паркова Србије (1. том), уредник тома мр Ана Милановић Пешић, уредник едиције мр Владимир Рогановић; предговор: О едицији Владимир Рогановић (стр. 6–7), библиотека LEXIS, Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Национални парк Ђердап, 2015 (Београд : Гласник), 348 стр. : илустр. ; 29 cm. ISBN978-86-519-1799-1(СГ); ISBN978-86-86047-11-3(НПЂ); ISBN 978-86-80029-63-4 (ГИЈЦСАНУ; картон); УДК 908(497.11-751.2 Ђердап)(031); COBISS.SR-ID 213932812.

Копаоник, Едиција Лексикони националних паркова Србије (2. том), уредник тома мр Драгана Миљановић, уредник едиције мр Владимир Рогановић; предговор: О едицији Владимир Рогановић (стр. 6–7), библиотека LEXIS, Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Национални парк Копаоник, 2015 (Београд : Гласник), 348 стр. : илустр. ; 29 cm. ISBN 978-86-519-1876-9(СГ); ISBN 978-86-80029-67-2 (ГИЈЦСАНУ; картон); УДК 908(497.11-751.2 Копаоник)(031); COBISS.SR-ID 217720844.

Тара, Едиција Лексикони националних паркова Србије (3. том), уредник тома др Милан Радовановић, уредник едиције др Владимир Рогановић; предговор: О едицији Владимир Рогановић, стр. 6–7, библиотека LEXIS, Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Бајина Башта : Национални парк Тара, 2015 (Београд : Гласник), 362 стр. : илустр. ; 28 cm (у штампи). ISBN 978-86-519-1899-8(СГ); ISBN 978-86-80029-66-5 (ГИЈЦСАНУ); УДК 908(497.11-751.2 Тара)(031); COBISS.SR-ID 219579916

Тара, Едиција Лексикони националних паркова Србије (3. том), уредник тома др Милан Радовановић, уредник едиције др Владимир Рогановић; предговор: О едицији Владимир Рогановић, стр. 6–7, библиотека LEXIS, Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ ; Бајина Башта : Национални парк Тара, 2015 (Београд : Гласник), 362 стр. : илустр. ; 28 cm (у штампи). ISBN 978-86-519-1899-8(СГ); ISBN 978-86-80029-66-5 (ГИЈЦСАНУ); УДК 908(497.11-751.2 Тара)(031); COBISS.SR-ID 219579916.

Драгана Радојичић, Дијалози за трпезом, антрополошка монографија о култури исхране, Етнографски институт САНУ и Службени гласник, извршни уредник Владимир Рогановић, Београд, 2012. ISBN 978-86-519-1291-0; COBISS.SR-ID 189424908.