Дејан Петковић

Дејан Петковић

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач приправник

Поља истраживања: антропологија религије, нови религијски покрети/концепти, оријентализам, будизам

Образовање и стечена звања

2023. године изабран у звање истраживача приправника на Етнографском институту.

2022. године уписао докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

2022. године завршио мастер интердисциплинарне студије при Универзитету у Београду, смер „Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“.

2018. године завршио основне студије на Филолошком факултету, катедра за оријенталистику, смер „Јапански језик, књижевност, култура“.

Конференције

2023. године учествовао на осмој међународној социолошко-религиолошкој конференцији „Religious Education and Religiosity of Young People“ на Сребрном језеру у организацији Института друштвених наука и Центра за емпиријска истраживања религије

2022. године учествовао на седмој међународној социолошко-религиолошкој конференцији „Religion in the Global Crisis of Late Modernity“ на Сребрном језеру у организацији Института друштвених наука (Форума за религијска питања и Центра за социолошка и антрополошка истражавања)

Petković, D. (2022). Results of Qualitative Research of Buddhist Community in Serbia. Todorović, D., Matić, Z., Blagojević, M. (Eds.). (2022). Religion in late modern society: (a thematic collection of papers of international significance). Yugoslav Association for the Scientific Study of Religion (YSSSR); Committee of education and culture of the Diocese of Požarevac and Braničevo.