Емилија Kарталија

Емилија Kарталија

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач приправник

Поља истраживања: когнитивна антропологија, инцест табу, антропологија популарне културе, научна фантастика, антропологија књижевности, родне студије

Образовање и стечена звања

 • У звању истраживачице приправнице од 2022. године
 • 2021. уписала докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2021. завршила мастер студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду одбранивши рад ,,Социокултурни положај жене у савременом научнофантастичном наративу: пример телевизијске серије Западни свет"
 • 2020. завршила основне студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду одбранивши рад ,,Тело као основ идентитета вампирице у српској књижевности"

Афилијација

 • 2022. Етнографски институт САНУ

Пројекти

 • 2023 - 2027 Cultural Identities and Social Interaction in the Physical and Digital World: Case Studies from Serbia and Greece
 • 2018. учествовала у Европском друштвеном истраживању чију су реализацију омогућили Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и ПЕРФОРМ

Конференције, научни скупови и студијска путовања

 • 2019. године учествовала на семинару ,,Викенд нематеријалног културног наслеђа“, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду и Министарство културе и информисања

Остало

 • 2023. одржала предавање ,,Прелудијум једном истраживању: основна полазишта проучавања културних представа о инцесту у савременој Србији", Форум Етнографског института САНУ
 • 2023. чланица Етнолошко-антрополошког друштва Србије
 • 2023. одржала предавање ,,Социокултурни положај жене у савременом научнофантастичном наративу: пример телевизијске серије Западни свет“, Друштвени центар ,,Кров“
 • 2020. учествовала у промоцији Филозофског факултета Универзитета у Београду на EDUfair сајму образовања
 • Познаје основе јапанског језика и активно га учи
 • Карталија, Емилија. 2022. ,,Замишљање инцеста на филму: усуд, скандал и субверзија“. Антропологија 22(3): 81-101.
 • Карталија, Емилија. 2022. ,,Инцест: емоционално гађење и морално зазирање". Етнолошко-антрополошке свеске 33 (н.с) 22: 97-119.