Емилија Kарталија

Емилија Kарталија

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач приправник

Поља истраживања: родне студије, хорор књижевност, популарна култура, научна фантастика, когнитивна антропологија, сродство, инцест табу.

Образовање и стечена звања

 • У звању истраживачице приправнице од 2022. године
 • 2021. године уписала докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2021. године завршила мастер студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2020. године завршила основне студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

 • Етнографски институт САНУ

Пројекти

 • 2018. године учествовала у Европском друштвеном истраживању чију су реализацију омогућили Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и ПЕРФОРМ

Међународне конференције, научни скупови и студијска путовања

 • 2019. године учествовала на семинару ,,Викенд нематеријалног културног наслеђа“, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду и Министарство културе и информисања

Остало

 • 2023. године одржала предавање ,,Социокултурни положај жене у савременом научнофантастичном наративу: пример телевизијске серије Западни свет“, Друштвени центар ,,Кров“
 • 2020. године учествовала у промоцији Филозофског факултета Универзитета у Београду на EDUfair сајму образовања
 • Карталија, Емилија. 2022. ,,Замишљање инцеста на филму: усуд, скандал и субверзија“. Антропологија 22(3): 81-101.
 • Карталија, Емилија. 2022. ,,Инцест: емоционално гађење и морално зазирање". Етнолошко-антрополошке свеске 33 (н.с) 22: 97-119.