Емилија Kарталија

Емилија Kарталија

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач приправник

Поља истраживања: родне студије, хорор књижевност, популарна култура, научна фантастика, когнитивна антропологија, сродство, инцест табу.

Емилија Карталија је истраживачица приправница у Етнографском институту САНУ. Рођена је 1997. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. На Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду завршила је основне и мастер студије, те уписала докторске студије. Дипломирала је 2020. године одбранивши дипломски рад на тему Тело као основ идентитета вампирице у српској књижевности. Годину дана касније одбранила је мастер тезу Социокултурни положај жене у савременом научнофантастичном наративу: пример телевизијске серије „Западни свет“, а потом исте године уписала докторске студије.

У својим радовима спаја истраживање традиционалног и савременог – на пример, положаја жене у патријархату и анализу популарне културе – чиме се уклапа у научноистраживачку традицију коју негујемо у српској етнологији-антропологији, деценијама настојећи да истраживање друштва и културе задржи висок теоријско-методолошки ниво паралелно тематским иновацијама.

У докторској дисертацији бави се феноменом инцест табуа којем приступа из перспективе когнитивне антропологије, посматрајући га као оруђе културне когниције, односно као културно-когнитивну категорију којом се, путем различитих установа, у људским друштвима и културама устројавају полне доступности, а путем тога уређују сроднички систем и стварност.

Осим стандардних наставних активности током школовања, уведена је и у истраживачки рад у социологији и етнологији-антропологији, кроз Европско друштвено истраживање, пројекат мишљењем Националног савета класификован у категорију од ,,посебног значаја“.