Кринка Баковић

Кринка Баковић

Академска титула: мастер

Научно звање: Истраживач приправник

Поља истраживања: студије видео-игара, новије технологије, студије рода, визуелна антропологија, политичка антропологија, сензорна антропологија, тело и телесност, фолклор и популарна култура, ново средњовековље (неомедијевализам) и антропологија рел...

Образовање – стечена звања:

2023. стекла звање истраживач приправник Етнографског института САНУ

2022. уписала докторске академске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Универзитета у Београду – Филозофског факултета

2022. мастерирала на Одељењу за етнологију и антропологију Универзитета у Београду – Филозофског факултета

2021. дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Универзитета у Београду – Филозофског факултета

Афилијација:

2023. Етнографски институт САНУ

Друго:

2022. сарадница Центра за међународну сарадњу и односе са јавношћу Филозофског факултета

Чланство у струковним и студентским органима и удружењима:

2023. колектив „Византроп“

2023. Надзорни одбор Клуба студената етнологије и антропологије (КСЕА)

2021-2023. председница Клуба студената етнологије и антропологије (КСЕА)

2022. Радна група за родну равноправност Филозофског факултета

2022. Студенстки парламент Филозофског факултета, сазив 2021/23

2022. иницијатива Зелени Филозофски

2022. студентска секција Центра за теоријску археологију

Награде:

2022. Награда Одељења за етнологију и антропологију за најбољи мастер рад, „Ново средњовековље као (виртуелна) дистопија: пропитивање граница родних улога и освајања женске политичке моћи у ТВ серији Игра престола“, ментор проф. др Слободан Наумовић

Пројекти:

2022. „Брза процена злоупотребе дечјег рада на улици у Србији“, SECONS група за развојну иницијативу, фокусирана опсервација у Врњачкој Бањи

Конференције:

2022. Конференција Центра за теоријску археологију „Археологија друштвених неједнакости“, студентски панел „Деца неједнакости: невидљивост, едукација и статус“, Филозофски факултет, Београд

Остало:

2023. Регионални сајам образовања у Ћуприји, промоција Универзитета у Београду - Филозофског факултета

2023. Отворена врата Филозофског факултета за средњошколце, организација и реализација

2023. промоција Филозофског факултета, Гимназија у Смедереву

2023. Предавање „Процес евроинтеграција и косовски мит: једна прича о културној интимности“, Друштвени центар „Кров“

2022-2023. уредница студентског антрополошког часописа „Антропост“

2022. трибина „Антропологија и животна средина“, Филозофски факултет, инцијатива Зелени Филозофски, организација и реализација

2022. „Зелени квиз“, Филозофски факултет, иницијатива Зелени Филозофски, организација и реализација

2022. трибина „Подвојеност духа и тела: филозофски и антрополошки осврт“, сарадња КСЕА и Удружење студената филозофије „Ноесис“, организација и реализација

2022. промоција Одељења за етнологију и антропологију, Студентски културни центар

2022. Отворена врата Филозофског факултета за средњошколце

2022. Међународни дан антропологије, Филозофски факултет, промоција антрополошке друштвене игре са интердисциплинарним циљевима

2022. Радио Апарат, емисија „Звучна етнографија“, епизода „КСЕА feat. KСА – (не)материјално културно наслеђе“

2021-2022. подкаст „(Ре)Акционизам“, сарадња КСЕА и Клуб студената археологије

2021-2022. међународни студентски антрополошки часопис „In:sights“, сарадња КСЕА и европска студентска антрополошка удружења

2020. Отворена врата Филозофског факултета за средњошколце

Баковић, Кринка. 2022. „Мапирање новог средњовековља: контекстуализација трансформације жанра - осврт на постмодерно-фантастични свет у ТВ серији Игра престола“. Етнолошко-антрополошке свеске 33: 119-137.

Баковић, Кринка. 2022. Хроника „Клуб студената етнологије и антропологије двадесет година касније: нове генерације и стари изазови током пандемије“. Гласник Етнографског института САНУ LXIX(3): 715-717.

Баковић, Кринка. 2021. „Прозор у (туђе) двориште: процес евроинтеграција, косовски мит и уцртавање простора културне интимности у границе Србије“. Етнолошко-антрополошке свеске 32: 87-100.