Момчило Спремић

Момчило Спремић

Академска титула: Академик

Научно звање: Члан управног одбора

Филозофски факултет Универзитета у Београду (група за историју), доктор наука.

Мејл: academic@gmail.com

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду (група за историју), доктор наука

Запослење
Филозофски факултет Универзитета у Београду, редовни професор од 1983. У пензији.

Функције у САНУ
Члан Научног већа Византолошког института САНУ
Члан Управног одбора Етнографског института САНУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за високо образовање САНУ

Приступна академска беседа
„Деспот Стефан Бранковић Слепи“

Чланство у стручним удружењима
Друштво пријатеља Свете Горе

Уреднички рад
Смедеревски зборник, члан редакције

Признања и награде
Награда за науку Вукове задужбине, Златни кључ града Смедерева, Награда из фонда Душана Баранина, Октобарска награда града Београда, Орден Кантакузине Бранковић Првог степена; Орден витеза заслужног за Републику Италију (одликовање од стране председника Републике Италије)

Годишњак САНУ CX за 2003. годину, Београд 2004, 599−625.
Годишњак САНУ CXVII за 2010. годину, Београд 2011, 553−557.