Слободан Грубачић

Слободан Грубачић

Академска титула: дописни члан САНУ

Научно звање: Председник управног одбора

Члан управног одбора