Слободан Грубачић

Слободан Грубачић

Академска титула: дописни члан САНУ

Научно звање: Члан управног одбора

Члан управног одбора