https://bestjuicerforgreens.net/wp-content/uploads/2022/02/index.html

https://www.lauftria-hsvmelk.at/wp-content/uploads/2023/01/index.html

Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике | Етнографски Институт
Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Ладa Стевановић

Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Година: 2020.

ISBN: 978-86-7587-101-9 (EI SANU) ISBN 978-86-6435-141-6 (Кarpos)

Етнографски институт САНУ & Kарпос.

Посебна издања, књига 94.

У фокусу истаживања налазе се античка култура, митови и одговарајући наративи који се, у оквиру студија рецепције антике и антропологије античких светова, тематизују у различитим животним сферама – на тржишту, у свакодневици, оглашавању, спорту, књижевности, стрипу, теорији и филозофији.