Антика и ми(т) - Преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Ладa Стевановић

Антика и ми(т) - Преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Година: 2020.

ISBN: 978-86-7587-101-9 (EI SANU) ISBN 978-86-6435-141-6 (Кarpos)

У фокусу истаживања налазе се античка култура, митови и одговарајући наративи који се, у оквиру студија рецепције антике и антропологије античких светова, тематизују у различитим животним сферама – на тржишту, у свакодневици, оглашавању, спорту, књижевности, стрипу, теорији и филозофији. 

Издавачи: Етнографски институт САНУ & Kарпос