Антропологија града: политичко конструисање простора

Бојана Богдановић

Антропологија града: политичко конструисање простора

Година: 2019.

ISBN: 978-86-7587-097-5

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 91.