Антропологија Едмунда Лича

Бојан Жикић

Антропологија Едмунда Лича

Година: 1997.

ISBN: 86-7587-22-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 43.