Балкански костими Николе Арсеновића

Љиљана Гавриловић

Балкански костими Николе Арсеновића

Година: 2004.

ISBN: 86-7587-030-2

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 52.