Бачко Добро Поље: горштаци у равници

Ур. Обрен Благојевић

Бачко Добро Поље: горштаци у равници

Година: 1979.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 18.