Време (без) смрти

Александра Павићевић

Време (без) смрти

Година: 2011.

ISBN: 978–86–7587–062–3

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 73.