Дијалози за трпезом: aнтрополошка монографија о култури исхране

Драгана Радојичић

Дијалози за трпезом: aнтрополошка монографија о култури исхране

Година: 2012.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 77.

Драгана Радојичић, иначе директорка Етнографског института из Београда, објавила је књигу Дијалог за трпезом, после три деценије истраживања онога што нас издваја од других. Ауторка је напоменула да нас традиција неретко учи добром, које смо у међувремену, трчећи за новим, заборавили.