Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути

Марта Стојић Митровић

Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути

Година: 2021.

ISBN: 978-86-7587-110-1

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 97.

 

У монографији је представљена комплексна динамика међусобних утицаја процеса укључивања Србије у европски гранични режим и миграцијских кретања на српској деоници Балканске миграцијске руте.  Монографија на примеру Србије и локалних пракси приказује и анализира феномен екстернализације граница, односно, трансфера контроле граница из једне државе на територије и институције других држава. У тексту се идентификују и описују инструменти, актери и дискурси преко којих се екстернализација одвија, као и последице које овај процес има на националном и локалном нивоу.